NJOFTIME

Zbulohet varri monumental, në varrezën antike të Parkut Arkeologjik të Amantias

Tashmë itinerarit turistik të Parkut Arkeologjik të Amantias i është shtuar një tjetër monument unik për t’u eksploruar nga turistët ...
Lexo më shumë

Restaurohet Kisha Shën e Premtes, në Lukovë

Tashmë të gjithë kanë mundësinë të ndjekin një itinerar të ri përgjatë tureve në jug të vendit. Kanë përfunduar ndërhyrjet ...
Lexo më shumë

Restaurohet ikona “Vajtimi i mbivarrshëm”, pjesë e fondit të MHK

Në Laboratorin e Restaurimit të Veprave të Artit, pranë Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore, përfundoi restaurimi i ikonës: “Vajtimi i ...
Lexo më shumë

Restaurohet objekti “Porta me Kulla”, në Parkun Kombëtar të Butrintit

Projekti i financuar në kuadër të projektit Mo.Na - Interreg IPA, Balkan Mediterranean, bëri të mundur kryerjen e ndërhyrjeve konservuese ...
Lexo më shumë

Digjitalizimi i arkivit teknik të institutit kombëtar të trashëgimisë kulturore

Është mbajtur ceremonia e nisjes së procesit të digjitalizimit të arkivit teknik të Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore, me pjesëmarrjen ...
Lexo më shumë

Restaurohet muzeu kombëtar i arsimit në Korçë

Muzeu Kombëtar i Arsimit ose Mësonjëtorja e Parë Shqipe është simboli i përpjekjes për gjuhën amtare. Tashmë ky muze është transformuar ...
Lexo më shumë

Atelie Restaurimi

Atelie Restaurimi 2020 - Konservimi i Mozaikut të Tiranës. Qendra Rajonale për Konservim dhe Restaurim pranë Institutit Kombëtar të Trashëgimisë ...
Lexo më shumë

Junia Rufina Rrefen

Itinerari Fantastik i Junia Rufinës, Butrint. Në 4 tetor 2020, në Parkun Kombëtar të Butrintit u realizua aktiviteti “Itinerari Fantastik ...
Lexo më shumë

Preke Trashëgiminë

“Preke Trashëgiminë”, aktivitet në Parkun Arkeologjik të Apolonisë. Në 29 shtator, me rastin e Ditës Kombëtare të Trashëgimisë Kulturore dhe ...
Lexo më shumë

NJOFTIM PËR KONKURRIM PUBLIK: “Restaurimi i “Kisha e Shën e Premtes”, Lukovë (Faza e I-rë)”

Dokumnetet Standarte te Konkurrimit Publik Grafik Punimesh  Pashaporta e Monumentit  Preventiv  Projekti Relacioni  Specifikime Teknike  Vendimi nr. 84 date 01.03.2021 ...
Lexo më shumë

Njoftim për konkurrim publik: “Realizimi i punimeve të konservimit dhe drenazhimit në Portën me Kulla dhe Nimfeu, qyteti antik Butrint”

Klikoni tek dokumentet per me shume Dokumnetet Standarte te Konkurrimit Publik Grafik Punimesh  Pashaporta e Monumentit  Preventiv  Projekti Relacioni  Specifikime ...
Lexo më shumë

Njoftim

Në zbatim të Ligjit Nr. 27/2018 “Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë”, V.K.M.-së Nr. 792, datë 07.10.2020 “Për përcaktimin e kushteve ...
Lexo më shumë