NJOFTIME

Restaurohet ikona “Vajtimi i mbivarrshëm”, pjesë e fondit të MHK

Në Laboratorin e Restaurimit të Veprave të Artit, pranë Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore, përfundoi restaurimi i ikonës: “Vajtimi i ...
Lexo më shumë

Restaurohet objekti “Porta me Kulla”, në Parkun Kombëtar të Butrintit

Projekti i financuar në kuadër të projektit Mo.Na - Interreg IPA, Balkan Mediterranean, bëri të mundur kryerjen e ndërhyrjeve konservuese ...
Lexo më shumë

Digjitalizimi i arkivit teknik të institutit kombëtar të trashëgimisë kulturore

Është mbajtur ceremonia e nisjes së procesit të digjitalizimit të arkivit teknik të Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore, me pjesëmarrjen ...
Lexo më shumë

Restaurohet muzeu kombëtar i arsimit në Korçë

Muzeu Kombëtar i Arsimit ose Mësonjëtorja e Parë Shqipe është simboli i përpjekjes për gjuhën amtare. Tashmë ky muze është transformuar ...
Lexo më shumë

Atelie Restaurimi

Atelie Restaurimi 2020 - Konservimi i Mozaikut të Tiranës. Qendra Rajonale për Konservim dhe Restaurim pranë Institutit Kombëtar të Trashëgimisë ...
Lexo më shumë

Junia Rufina Rrefen

Itinerari Fantastik i Junia Rufinës, Butrint. Në 4 tetor 2020, në Parkun Kombëtar të Butrintit u realizua aktiviteti “Itinerari Fantastik ...
Lexo më shumë

Preke Trashëgiminë

“Preke Trashëgiminë”, aktivitet në Parkun Arkeologjik të Apolonisë. Në 29 shtator, me rastin e Ditës Kombëtare të Trashëgimisë Kulturore dhe ...
Lexo më shumë