Njoftim – “Hartim “Plani i konservimit, ndërhyrje përforcuese dhe restauruese në objektin: Kalaja e Prezes (Përfshirë Xhaminë në Kalanë e Prezës, duke përjashtuar 2 kullat dhe murin Verilindor të Kalasë)”

Njoftim – “Hartim “Plani i konservimit, ndërhyrje përforcuese dhe restauruese në objektin: Kalaja e Prezes (Përfshirë Xhaminë në Kalanë e Prezës, duke përjashtuar 2 kullat dhe murin Verilindor të Kalasë)”