Vendime 2024

Vendime 2024

Vendim nr. 1 date 15.01.2024 Sindi Xhillari

Vendim nr. 2 date 15.01.2024 Nedi Ismaili

Vendim nr. 3 date 15.01.2024 Armand Emiri

Vendim Nr. 4 date 15.01.2024 Adrian Lloshi

Vendim nr. 5 date 15.01.2024 Casa del Lago

Vendim nr. 6 date 15.01.2024 Antoneta Sota

Vendim nr. 7 date 15.01.2025 Antoneta Sota

Vendim nr. 8 date 15.01.2024 Antoneta Sota

Vendim nr. 9 date 15.01.2024 Antoneta Sota

Vendim nr. 10 date 15.01.2024 Aantoneta Sota

Vendim nr. 11 date 15.01.2024 Walter Construction

Vendim nr. 12 date 15.01.2024 E-Cons

Vendim nr. 13 date 15.01.2024 Copier Center

Vendim nr. 14 date 15.01.2024 Adriatik Suma

Vendim nr. 15 date 15.01.2024 Fusha shpk

Vendim nr. 16 date 15.01.2024 Ervehe Lekloti

Vendim nr. 17 date 15.01.2024 Gjergj-Pirro Trajani

Vendim nr. 18 date 26.01.2024 Cveta Argjirofski

Vendim nr. 19 date 26.01.2024 Besjon Meniku

Vendim nr. 20 date 26.01.2024 Alfred Shametaj

Vendim nr. 21 date 26.01.2024 Anchor Investment

Vendim nr. 22 date 26.01.2024 Tirana 2 Konstruksion

Vendim nr. 23 date 26.01.2024 Eurocol

Vendim nr. 24 date 26.01.2024 Sun Energy Solutions

Vendim nr. 25 date 26.01.2024 Join Venture 2T dhe 2B 1979

Vendim nr. 26 date 08.02.2024 TAP

Vendim nr. 27 date 08.02.2024 Kisha e Shem Dellis Buhal DRTK Gjirokaster

Vendim nr. 28 date 08.02.2024 Pandeli Ceco

Vendim nr. 29 date 08.02.2024 Kisha e Shen Merise Mamuras UNOPS

Vendim nr. 30 date 08.02.2024 Greennat Solar Park Bilisht

Vendim nr. 31 date 08.02.2024 KONTAKT shpk

Vendim nr. 32 date 08.02.2024 Gerti shpk

Vendim nr. 33 date 08.02.2024 Gruppo Koni

Vendim nr. 34 date 08.02.2024 Ilir Linza

Vendim nr. 35 date 08.02.2024 Hel-Pet

Vendim nr. 36 date 01.03.2024 Restaurimi i Muzeut Arkeologjik Durres UNOPS

Vendim nr. 37 date 01.03.2024 Muhamet Avduli

Vendim nr. 38 date 01.03.2024 Persid Veseli

Vendim nr. 39 date 01.03.2024 Restaurim varret Vaarrosg Vergo DRTK Vlore

Vendim nr. 40 date 01.03.2024 Dukata Radoja

Vendim nr. 41 date 01.03.2024 Marin Gjonej

Vendim nr. 42 date 01.03.2024 Amarilda Fejzo

Vendim nr. 43 date 01.03.2024 Ilir Shehdula

Vendim nr. 44 date 01.03.2024 Kujtim Hasani

Vendim nr. 45 date 01.03.2024 PERAG shpk

Vendim nr. 46 date 01.03.2024 ILFA shpk

Vendim nr. 47 date 01.03.2024 Valter Harizi

Vendim nr. 48 date 01.03.2024 ARK-AM Construction

Vendim nr. 49 date 01.03.2024 Fajkjon Belaj (Projektim)

Vendim nr. 50 date 01.03.2024 Fajkojn Belaj (Zbatim)

Vendim nr. 51 date 25.03.2024 Konaket e Kishes se Dhivrit zhv DRTK Vlore

Vendim nr. 52 date 25.03.2024 Manastiri i Ungjullizimit Vanister zhv CHWB

Vendim nr. 53 date 25.03.2024 Xhamia e Plumbit

Vendim nr. 54 date 25.03.2024 Frank Nikolla

Vendim nr. 55 date 25.03.2024 Banesa e Stefan Kekezit zhv Agron Doraci

Vendim nr. 56 date 25.03.2024 Muzeu Etnografik Berat zhv ALVISON (1)

Vendim nr. 57 date 25.03.2024 Laurent Frroku

Vendim nr. 58 date 25.03.2024 Miranda Picrri

Vendim nr. 59 date 25.03.2024 Alma Cafshi

Vendim nr. 60 date 25.03.2024 Genc Deliu

Vendim nr. 61 date 25.03.2024 Islam Gjoka

Vendim nr. 62 date 25.03.2024 Ndertim i infrastruktures se rrjetit kabllor Sarande zhv. Vodafone AL

Vendim nr. 63 date 25.03.2024 GBX shpk

Vendim nr. 64 date 25.03.2024 Gega Center shpk

Vendim nr. 65 date 25.03.2024 Rikonstruksion i nenstacionit elektrik Sharre zhv OST

Vendim nr. 66 date 25.03.2024 Euroterma Peqin shpk

Vendim nr. 67 date 25.03.2024 Dukagjini Group

Vendim nr. 68 date 25.03.2024 Seaside Residence II dhe Green Coast shpk

Vendim nr. 69 date 25.03.2024 Orion shpk

Vendim nr. 70 date 25.03.2024 Licenc Fotjon Qirinxhi (P)

Vendim nr. 71 date 25.03.2024 Licenc Fotjon Qirinxhi (Z)

Vendim nr. 72 date 26.04.2024 Rrenoja e Kalas se Malathrese- DRTK Vlore

Vendim nr. 73 date 26.04.2024 Galeria e Arteve – ShkoderV

endim nr. 74 date 26.04.2024 Banesa e Vsail Bakuli – DRTK Gjirokaster

Vendim nr. 75 date 26.04.2024 Piktura murale ne Kishen e Shen Ilia Buhal – Genti Vokopola

Vendim nr. 76 date 26.04.2024 Fatos Bandilli

Vendim nr. 77 date 26.04.2024 Ervid Likollari

VEndim nr. 78 date 26.04.2024 Natasha Gjeci

Vendim nr. 79 date 26.04.2024 Dashmir Lluri

Vendim nr. 80 date 26.04.2024 Amantia- DRTK Vlore

VEndim nr. 81 date 26.04.2024 Armand Zela

VEndim nr. 82 date 26.04.2024 Fakulteti Gjeologji Minierat

VEndim nr. 83 date 26.04.2024 Artir Gugushi

Vendim nr. 84 date 26.04.2024 Egeu Stone

Vendim nr. 85 date 26.04.2024 Bega-07

Vendim nr. 86 date 26.04.2024 Ilad shpk

Vendim nr. 87 date 26.04.2024 Xheluks Construction

Vendim nr. 88 date 26.04.2024 Rinia-04

Vendim nr. 89 date 26.04.2024 Erni Solar

Vendim nr. 90 date 26.04.2024 EBG shpk

VEndim nr. 91 date 26.04.2024 EBG shpk

Vendim nr. 92 date 26.04.2024 Seaside Resdience II dhe Green Coast shpk

Vendim nr. 93 date 26.04.2024 MSSC

Vendim nr. 94 date 26.04.2024 Agro Blend Group

Vendim nr. 95 date 26.04.2024 Shansi Invest shpk

Vendim nr. 96 date 26.04.2024 Delta Cooperation

Vendim nr. 97 date 26.04.2024 Investment and Development Albania

Vendim nr. 98 date 26.04.2024 Alb-Edil shpk

Vendim nr. 99 date 26.04.2024 Artur Memsuri

Vendim nr. 100 date 26.04.2024 Alb Sun Energy shpk

Vendim nr. 101 date 26.04.2024 Ardit Alia

Vendim nr. 102 date 26.04.2024 Kostamdin Jano

Vendim nr. 103 date 26.04.2024 Hec Saranda 1 dhe 2

Vendim nr. 106 date 26.04.2024 Jovan Sidheri Legalizim

Vendim nr. 107 date 26.04.2024 Salillari (Z)

Vendim nr. 108 date 26.04.2024 Salillari (P)

Vendim nr. 109 date 26.04.2024 R-T Licence

Vendim nr. 110 date 26.04.2024 Gjerak Karaiskaj (vep.arkeologjike)

Vendim nr. 119 date 31.05.2024 Plani i menaxhimite te Bylis-Klos zhv AICS

Vendim nr. 120 date 31.05.2024 DRTK Gjirokaster – Vendosja e bustit te Cerciz Topullit

Vendim nr. 121 date 31.05.2024 IKTK – Mirembajtje ne Parkun Arkoelogjike Butrint

Vendim nr. 122 date 31.05.2024 Kisha bizantine e Shen Kollit Mesopotam – Genti Vokopola

Vendim nr. 123 date 31.05.2024 Kalaja e Peqinit – IKTK

Vendim nr. 124 date 31.05.2025 Kisha e Shen Merise Bishqethem- IKTK

Vendim nr. 125 date 31.05.2024 Kisha e Shen Kollit Krutje – IKTK

Vendim nr. 126 date 31.05.2024 Masterplani i Gjirokastres zhv Metro Polis

Vendim nr. 127 date 31.05.2024 Teatri Kombetar i kukullave – UNOPS

Vendim nr. 128 date 31.05.2024 Godina e presidences zhv Presidenca

Vendim nr. 129 date 31.05.2024 Muzeu Hebraik Vlore – MEKI

Vendim nr. 130 date 31.05.2024 Eduard Gega

Vendim nr. 131 date 31.05.2024 Shkolla 22 Tetori zhv Bashkia Berat

Vendim nr. 132 date 31.05.2024 Leonard Rondo

Vendim nr. 133 date 31.05.2024 Depozitimi i gjetjeve arkeologjike ne UT – DATK

Vendim nr. 134 date 31.05.2024 Gjetje siperfaqesore ne Bishcukas – DSHA

Vendim nr. 135 date 31.05.2024 Muzeu Besa – MEKI

Vendim nr. 136 date 31.05.2024 Landscape i Apollonis – Bashkia Fier

Vendim nr. 137 date 31.05.2024 Tempulli i Shtyllasit – Bashkim Lahi

Vendim nr. 138 date 31.05.2024 Adriatik Suma

Vendim nr. 139 date 31.05.2024 Rolling Hills By Lake

Vendim nr. 140 date 31.05.2024 Dead sh.p.k

Vendim nr. 141 date 31.05.2024 Etna sh.p.k

Vendim nr. 142 date 31.05.2024 Orher sh.p.k

Vendim nr. 143 date 31.05.2024 21 Construction

Vendim nr. 144 date 31.05.2024 Solar Park Gjorice

Vendim nr. 145 date 31.05.2024 Star Investment Group

Vendim nr. 146 date 31.05.2024 Harper Sea Investment sh.p.k

Vendim nr. 147 date 31.05.2024 Edmond Obzova

Vendim nr. 148 date 31.05.2024 S.E.G Ahmeti

Vendim nr. 149 date 31.05.2024 Ardjan Mediu

Vendim nr. 150 date 31.05.2024 Terma Investment

Vendim nr. 151 date 31.05.2024 Glogor Cuci

Vendim nr. 152 date 31.05.2024 Bahce sh.p.k

Vendim nr. 153 date 31.05.2024 OST

Vendim nr. 154 date 31.05.2024 Green Coast sh.p.k

Vendim nr. 155 date 31.05.2024 Xhensila Radomi

Vendim nr. 156 date 31.05.2024 Elon Ciko – Legalizim

Vendim KT nr. 1 date 18.04.2024 Ura Jesir-DRTK Vlore

Vendim KT nr. 2 date 18.04.2024 Java e Mozaikve-Genti Vokopola

Vendim KT nr. 3 date 27.05.2024 DRTK Shkoder – Vendosja e elementeve mbrojtes ne kala

Vendim KT nr. 4 date 27.05.2024 DRTK Berat – Nderhyrje emergjente ne Teqen e Helvetive

Vendim KT nr. 5 date 27.05.2024 Biletaria e Amfiteatrit Durres – QMD

Vendim KT nr. 6 date 11.06.2024 Parku Arkeologjik Amantia faza e dyte sistemim dhe pastrim dherash – DRTK Vlore