Vendime 2024

Vendime 2024

Vendim nr. 1 date 15.01.2024 Sindi Xhillari

Vendim nr. 2 date 15.01.2024 Nedi Ismaili

Vendim nr. 3 date 15.01.2024 Armand Emiri

Vendim Nr. 4 date 15.01.2024 Adrian Lloshi

Vendim nr. 5 date 15.01.2024 Casa del Lago

Vendim nr. 6 date 15.01.2024 Antoneta Sota

Vendim nr. 7 date 15.01.2025 Antoneta Sota

Vendim nr. 8 date 15.01.2024 Antoneta Sota

Vendim nr. 9 date 15.01.2024 Antoneta Sota

Vendim nr. 10 date 15.01.2024 Aantoneta Sota

Vendim nr. 11 date 15.01.2024 Walter Construction

Vendim nr. 12 date 15.01.2024 E-Cons

Vendim nr. 13 date 15.01.2024 Copier Center

Vendim nr. 14 date 15.01.2024 Adriatik Suma

Vendim nr. 15 date 15.01.2024 Fusha shpk

Vendim nr. 16 date 15.01.2024 Ervehe Lekloti

Vendim nr. 17 date 15.01.2024 Gjergj-Pirro Trajani

Vendim nr. 18 date 26.01.2024 Cveta Argjirofski

Vendim nr. 19 date 26.01.2024 Besjon Meniku

Vendim nr. 20 date 26.01.2024 Alfred Shametaj

Vendim nr. 21 date 26.01.2024 Anchor Investment

Vendim nr. 22 date 26.01.2024 Tirana 2 Konstruksion

Vendim nr. 23 date 26.01.2024 Eurocol

Vendim nr. 24 date 26.01.2024 Sun Energy Solutions

Vendim nr. 25 date 26.01.2024 Join Venture 2T dhe 2B 1979

Vendim nr. 26 date 08.02.2024 TAP

Vendim nr. 27 date 08.02.2024 Kisha e Shem Dellis Buhal DRTK Gjirokaster

Vendim nr. 28 date 08.02.2024 Pandeli Ceco

Vendim nr. 29 date 08.02.2024 Kisha e Shen Merise Mamuras UNOPS

Vendim nr. 30 date 08.02.2024 Greennat Solar Park Bilisht

Vendim nr. 31 date 08.02.2024 KONTAKT shpk

Vendim nr. 32 date 08.02.2024 Gerti shpk

Vendim nr. 33 date 08.02.2024 Gruppo Koni

Vendim nr. 34 date 08.02.2024 Ilir Linza

Vendim nr. 35 date 08.02.2024 Hel-Pet