Vendime 2022 KKTKM

Vendime 2022

Vendim Nr. 1 date 11.01.2022 Miratim ne parim Projekt restaurimi Xhamia e Plumbit, Shkoder.pdf
Vendim Nr. 2 date 20.01.2022 Shtyrje afati i punimeve ne Kishen e Shen Ndojit, Rodon.pdf
Vendim Nr. 3 date 20.01.2022 Shtyrje afati i punimeve ne Mozaikun e fasades se Muzeut Historik.pdf
Vendim Nr. 4 date 20.01.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Nova Construction 2012 sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 5 date 20.01.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Hekla sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 6 date 20.01.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Z. Bledar Jubani.pdf
Vendim Nr. 7 date 20.01.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Bolv Oil sh.a.pdf
Vendim Nr. 8 date 20.01.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Bolv Oil sh.a.pdf
Vendim Nr. 9 date 20.01.2022 Shtyrje e vendimmarrjes per Projekt restaurimin e Baneses se Alush Takes, Konispol.pdf
Vendim Nr. 10 date 20.01.2022 Licence ne projektim Z.Cesk Gjuraj.pdf
Vendim Nr. 11 date 20.01.2022 Licence ne zbatim Z.Cesk Gjuraj.pdf
Vendim Nr. 12 date 20.01.2022 Licence ne projektim Z.Lorin Dvorani.pdf
Vendim Nr. 13 date 20.01.2022 Licence ne zbatim Z.Lorin Dvorani.pdf
Vendim Nr. 14 date 20.01.2022 Licence ne projektim Znj.Isida Celiku.pdf
Vendim Nr. 15 date 20.01.2022 Licenca ne mbikeqyrje kolaudim Znj.Isida Celiku.pdf
Vendim Nr. 16 date 21.01.2022 Rishikim i projektit arkitektonik te Mozaikut te Tiranes.pdf
Vendim Nr. 17 date 02.02.2022 Miratim ne parim i Termave te References rreth Planit te Menaxhimit te ish Burgut te Spacit.pdf
Vendim Nr. 18 date 02.02.2022 Miratim ne parim i Planit te Menaxhimit te Ansamblit Historik te Pallatit te Brigadave.pdf
Vendim Nr. 19 date 02.02.2022 Zhvendosje e skulpturave mbi murin rrethues te Ish Kinostudios.pdf
Vendim Nr. 20 date 02.02.2022 Projekt kerkimor shkencor rreth Teatrit Migjeni, Shkoder.pdf
Vendim Nr. 21 date 02.02.2022 Teknika analitike Ikona te Muzeut te Artit Mesjetar, Korce.pdf
Vendim Nr. 22 date 02.02.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Mateo Konstruksion sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 23 date 02.02.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Z.Luan Leka.pdf
Vendim Nr. 24 date 02.02.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Albastar sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 25 date 02.02.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Delta Cooperation and Investment sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 26 date 02.02.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Operatorin e Sistemit te Transmetimit.pdf
Vendim Nr. 27 date 02.02.2022 Shtyrje vendimmarrje Hec Tamara.pdf
Vendim Nr. 28 date 02.02.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Qazim Braho.pdf
Vendim Nr. 29 date 02.02.2022 Shtyrje vendimmarrje per Projektin rindertim objekti ekzistues te Z.Endi Rexha, ne Durres.pdf
Vendim Nr. 30 date 02.02.2022 Rikonstruksion banese te Znj. Luiza Albahimi ne lagjen Kala, Elbasan.pdf
Vendim Nr. 31 date 02.02.2022 Vendosje Skelerie me baner ne Kullen Veneciane, Durres.pdf
Vendim Nr. 32 date 02.02.2022 Vendosje Skelerie me baner ne Hamamin e Durresit.pdf
Vendim Nr. 33 date 02.02.2022 Projekti rreth Godines se Ish te Perndjekurve Politike, Atelier 4 dhe Unops.pdf
Vendim Nr. 34 date 02.02.2022 Rikonstruksion objekti ekzistues i Z.Fatbardh Shtiza, ne Shkoder.pdf
Vendim Nr. 35 date 02.02.2022 Nderhyrje restauruese ne Fragmentin e murit prane Forumit Romak, Butrint.pdf
Vendim Nr. 36 date 02.02.2022 Projekt restaurimi Muri ne P.A Butrint prane pusit te Junia Rufines.pdf
Vendim Nr. 37 date 25.02.2022 Shtyrje vendimarrje per projektin kerkimor shkencor te Amfiteatri i Durresit, me drejtues Eduart Shehi dhe Stephan Schmid.pdf
Vendim Nr. 38 date 25.02.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Julian Gripshi.pdf
Vendim Nr. 39 date 25.02.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Gentian Aga.pdf
Vendim Nr. 40 date 25.02.2022 Koncept Sondazhi Arkeologjik me zhvillues UNDP.pdf
Vendim Nr. 41 date 25.02.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues 1 Click.al sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 42 date 25.02.2022 Restaurim catie ne Banesen e Z.Ahmet Kikino, lagja Manalat, Gjirokaster.pdf
Vendim Nr. 43 date 25.02.2022 Restaurim catie ne Banesen e Z.Myzafer Karagjozi, lagja Dunavat, Gjirokaster.pdf
Vendim Nr. 44 date 25.02.2022 Restaurim banesa e Z.Alush Taka, Konispol.pdf
Vendim Nr. 45 date 25.02.2022 Projekt objekt me funksion Hotelerie La Belle Epoque Family, Pogradec.pdf
Vendim Nr. 46 date 25.02.2022 Projekt rikonstruksioni me ndryshim funksioni me zhvillues Pranvera Zilfe, Gjirokaster.pdf
Vendim Nr. 47 date 25.02.2022 Shtyrje Vendimarrje per Projektin e Ish Arqipeshkvia e Durresit, Delbnisht.pdf
Vendim Nr. 48 date 25.02.2022 Aplikim i licences person juridik K.A.E.XH sh.p.k ne projektim.pdf
Vendim Nr. 49 date 25.02.2022 Aplikim i licences person juridik K.A.E.XH sh.p.k ne zbatim.pdf
Vendim Nr. 50 date 25.02.2022 Aplikim per Licence Individuale Znj.Sabina Veseli.pdf
Vendim Nr. 51 date 25.02.2022 Aplikim per Licence Individuale Z.Klodian Lilo.pdf
Vendim Nr. 52 date 01.03.2022 Projekt restaurimi Banesa e Toptanasve, Tirane.pdf
Vendim Nr. 53 date 18.03.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Shpetim Cani.pdf
Vendim Nr. 54 date 18.03.2022 Koncept Sondazhi Arkeologjike me zhvillues Mark Shtjefni.pdf
Vendim Nr. 55 date 18.03.2022 Projekti Rehabilitim i Qendres Kinostudio.pdf
Vendim Nr. 56 date 18.03.2022 Projekti Rikonstruksion dhe pershtatje ne bujtine e baneses K079, ne Kala, Berat.pdf
Vendim Nr. 57 date 18.03.2022 Mosmiratim projekti Pergolate tek Akademia e Shkencave te Shqiperise.pdf
Vendim Nr. 58 date 18.03.2022 Proces legalizimi i objektit te Z.Erjon Kanto Gjoni.pdf
Vendim Nr. 59 date 18.03.2022 Proces legalizimi i objektit te Z.Fran Ded Pergjini.pdf
Vendim Nr. 60 date 18.03.2022 Proces legalizimi i objektit te Z.Fran Gjon Gjini.pdf
Vendim Nr. 61 date 18.03.2022 Proces legalizimi i objektit te Znj.Lirie Pllumbi.pdf
Vendim Nr. 62 date 30.03.2022 Miratim projekti Kalaja e Bashtoves, Atelier 4
Vendim Nr. 63 date 30.03.2022 Rrenojat e Kishes se Shen Merise, Mamurras, Kurbin
Vendim Nr. 64 date 30.03.2022 Isha Arqipeshkvia e Durresit, Delbnisht
Vendim Nr. 65 date 30.03.2022 Kalaja e Ishmit dhe ndertesa prane mureve
Vendim Nr. 66 date 30.03.2022 Ndertimi i Godines Nr. 22, Blv. Zogu I (7 kateshi), Tirane
Vendim Nr. 67 date 30.03.2022 Rikonstruksion i Qendres Kulturore Fato Berberi, Gjirokaster
Vendim Nr. 68 date 08.04.2022 Muzealizimi i Ish Baneses se Toptanasve, Tirane
Vendim Nr. 69 date 08.04.2022 Restaurim i catise se baneses se Qibrie Ciu, lagjja Dunavat, Gjirokaster
Vendim Nr. 70 date 08.04.2022 Banesa Vellezerit Lolamani, lagjja Pazari i Vjeter, Gjirokaster
Vendim Nr. 71 date 08.04.2022 Restaurim Catie banesa Vaso Bakuli, Gjirokaster
Vendim Nr. 72 date 08.04.2022 Banesa Vaso Bakul, Gjirokaster
Vendim Nr. 73 date 08.04.2022 Reastaurim banesa e Maro Mokres, fshati Potgozhan, Pogradec
Vendim Nr. 74 date 08.04.2022 Nderhyrje ne Teqene e Dollmes
Vendim Nr. 75 date 08.04.2022 Nderhyrje restauruese ne banesen Jaho, aplikues dhe zhvillues CHwB Albania
Vendim Nr. 76 date 08.04.2022 Shtyerje vendimarrje per shtese ambient Sherbimi, aplikues Aleko Papakozma
Vendim Nr. 77 date 08.04.2022 Rindertimi i banese 2 dhe 3 kate ne Korce, aplikues Aleko Papakozma
Vendim Nr. 78 date 08.04.2022 Nderhyrje per hapje porte, aplikues Aleko Papakozma
Vendim Nr. 79 date 08.04.2022 Strukture e perkohshme ne materiale te cmontueshme ne Voskopoje, aplikues Aleko Papakozma
Vendim Nr. 80 date 08.04.2022 Rikonstruksion dhe shtese kati, banese ne Permet, aplikues AD Star
Vendim Nr. 81 date 08.04.2022 2 Komplekse Turistike, Focus Architecture
Vendim Nr. 82 date 08.04.2022 Banese ne Shkoder, aplikues Ndoc Drangu
Vendim Nr. 83 date 08.04.2022 Raport Vezhgimi Arkeologjik Siperfaqesor, aplikues Hellas Servis
Vendim Nr. 84 date 08.04.2022 Raport Vezhgimi Arkeologjik Siperfaqesor , aplikues Manetci
Vendim Nr. 85 date 08.04.2022 Vazhgim Arkeologjik Siperfaqesor, aplikues Vlora International Airport
Vendim Nr. 86 date 08.04.2022 Miratim koncept sondazhe arkeologjike, aplikues Almir Mane
Vendim Nr. 87 date 08.04.2022 Terma Reference mbi miratimin e planit te menaxhimit Berat dhe Gjirokaster
Vendim Nr. 88 date 08.04.2022 Legalizim objekti Z.Sabri Mustafa, Shkoder
Vendim Nr. 89 date 08.04.2022 Legalizim objekti Znj.Marina Zguri, Korce
Vendim Nr. 90 date 08.04.2022 Legalizim objekti Z.Vasil Zguri, Korce
Vendim Nr. 91 date 08.04.2022 Legalizim objekti Z.Emiljan Prenda, Korce
Vendim Nr. 92 date 08.04.2022 Legalizim objekti Z.Anteu Mark Pepaj, Lezhe
Vendim Nr. 93 date 08.04.2022 Legalizim objekti Z.Ramadan Abaz Zhejani, Lezhe
Vendim Nr. 94 date 08.04.2022 Legalizim objekti, Z.Ndue Mark Bajraktari, Lezhe
Vendim Nr. 95 date 19.04.2022 Shtyrje vendimmarrje Kisha e shen Kollit, SHelcan
Vendim Nr. 96 date 19.04.2022 Nderhyrje restauruese ne Uren e Kamares, Mirake
Vendim Nr. 97 date 19.04.2022 Restaurimi i Ures Jesir, ne fshatin Kala, Delvine
Vendim Nr. 98 date 19.04.2022 Restaurimi i objektit ekzistues dhe shtese anesore ne banese ne Korce, aplikues Loran Bellani
Vendim Nr. 99 date 19.04.2022 Shtese kati ne banese individuale 1 kat, ne Dhermi, aplikues Enida Dashaj
Vendim Nr. 100 date 19.04.2022 Shtyrje vendimmarrje Hotel Voskopoje, aplikues Project and People
Vendim Nr. 101 date 19.04.2022 Rikonstruksion banese Gjirokaster, aplikues Jorgo Xuhano
Vendim Nr. 102 date 19.04.2022 Shtyrje vendimmarrje rikonstruksion objekti me ndryshim funksioni ne Gjirokaster, aplikues Jorgo Xuhano
Vendim Nr. 103 date 19.04.2022 Relacioni mbi verifikimin ne terren ne kuader te gjetjeve rastesore ne zonen e Spitalles, Durres
Vendim Nr. 104 date 19.04.2022 Projekt i ri kerkimor shkencor ne Varret shkembore te Matit
Vendim Nr. 105 date 19.04.2022 Projekt i ri kerkimor shkencor te shkolles doktorale, Projekt arkeologjik Gjyrashe
Vendim Nr. 106 date 19.04.2022 Vleresim i potencialit arkeologjik per projektin me aplikues Devis Boshnjaku
Vendim Nr. 107 date 19.04.2022 Vezhgim arkeologjik per projektin me aplikues Nikolin Braho
Vendim Nr. 108 date 29.04.2022 Raport i vezhgimit arkeologjik per projektin me aplikues Gjergj Vinjahu
Vendim Nr. 109 date 29.04.2022 Raport i vezhgimit arkeologjik per projektin me aplikues Gjergj Vinjahu
Vendim Nr. 110 date 29.04.2022 Raport i vezhgimit arkeologjik per projektin me aplikues Shoqerine UDV Architects
Vendim Nr. 111 date 29.04.2022 Raport i vezhgimit arkeologjik per projektin me aplikues Urim Hoxha
Vendim Nr. 112 date 29.04.2022 Raport i vezhgimit arkeologjik per projektin me aplikues Shoqeria Compass Studio
Vendim Nr. 113 date 29.04.2022 Raport i vezhgimit arkeologjik per projektin me aplikues Ilirjan Reci
Vendim Nr. 114 date 29.04.2022 Vleresim i potencialit arkeologjik per projektin me aplikues Gridi Gorenca
Vendim Nr. 115 date 29.04.2022 Vleresim i potencialit arkeologjik per projektin me aplikues Endi Rexha
Vendim Nr. 116 date 29.04.2022 Vleresim i potencialit arkeologjik per projektin me aplikues Indrit Hamiti
Vendim Nr. 117 date 29.04.2022 Projekti i ri kerkimor shkencor, rreth projektit shqiptaro francez te pellgut te Korces
Vendim Nr. 118 date 29.04.2022 Hidroizolimi i Muzeut te Kastrioteve ne Sine, Diber
Vendim Nr. 119 date 29.04.2022 Nderhyrje mirembajtjeje ne catine e baneses Reso, Gjirokaster
Vendim Nr. 120 date 29.04.2022 Restaurim i Ures ne lagjen Emiraj, Kruje
Vendim Nr. 121 date 29.04.2022 Restaurim dhe rindertim i baneses se demtuar nga zjarri te Z.Neki Nova, Berat
Vendim Nr. 122 date 29.04.2022 Shtyrje vendimmarrje per Projektin nderhyrje restauruse ne banesen me dy Peristil ne Parku Arkeologjik Finq
Vendim Nr. 123 date 29.04.2022 Restaurim dhe konservim i Ures se Mesit, Shkoder
Vendim Nr. 124 date 29.04.2022 Ndertim i ri Godine Banimi 2 kate, me aplikues Edmir Abdija, Shkoder
Vendim Nr. 125 date 29.04.2022 Projekt Banese 2 kate dhe bodrum ne Voskopoje, aplikues Aleko Papakozma
Vendim Nr. 126 date 29.04.2022 Projekt Banese 2 kate ne Voskopoje, aplikues Aleko Papakozma
Vendim Nr. 127 date 29.04.2022 Legalizim objekti te Z.Ded Marashi
Vendim Nr. 128 date 29.04.2022 Legalizim objekti te Z.Maliq Hasmuca
Vendim Nr. 129 date 29.04.2022 Legalizim objekti te Znj.Mirela Mentor Furxhi
Vendim Nr. 130 date 29.04.2022 Legalizim objekti Z.Bashkim Allajbeu
Vendim Nr. 131 date 29.04.2022 Rinovim Licence e Z. Zamir Marika, ne Projektim
Vendim Nr. 132 date 29.04.2022 Rinovim Licence e Z. Zamir Marika, ne Zbatim
Vendim Nr. 133 date 29.04.2022 Rinovim Licence e Z.Florian Denek, ne Projektim
Vendim Nr. 134 date 29.04.2022 Rinovim Licence e Z.Florian Denek, ne Zbatim
Vendim Nr. 135 date 29.04.2022 Rinovim Licence e Z.Adrian Kalamishi, ne Zbatim
Vendim Nr. 136 date 29.04.2022 Licence e Znj.Eda Gjeka, ne Zbatim
Vendim Nr. 137 date 29.04.2022 Rinovim Licenca per B M Konstruksion, ne Zbatim
Vendim Nr. 138 date 29.04.2022 Kerkese e subjektit AbKons per ndryshim Drejtuesi Ligjor
Vendim Nr. 139 date 29.04.2022 Kerkese e subjektit DionAl per licence ne Zbatim
Vendim Nr. 140 date 29.04.2022 Kerkese e subjektit R.T sh.p.k per shtese kategorishe ne licence
Vendim Nr. 141 date 29.04.2022 Rinovim Licence e Znj.Silvana Mema ne Arkeologji
Vendim Nr. 142 date 29.04.2022 Licence e Z.Jugert Culani ne Arkeologji

Vendim Nr.143 date 13.05.2022 Ndryshime ne projektin Rijetezimi i Piramides, Tirane.pdf
Vendim Nr.144 date 13.05.2022 Restaurim i objektit 2 kate, aplikues dhe zhvillues Petraq Koka, Qeparo.pdf
Vendim Nr.145 date 13.05.2022 Rindertim dhe shtese ne objekt ekzistues ne Korce, zhvillues Mira Naslazi.pdf
Vendim Nr.146 date 13.05.2022 Godine 3 kate dhe sistemim prone ne Korce, me zhvillues Interlogistic.pdf
Vendim Nr.147 date 13.05.2022 Projekt per punime mirembajtje te brendshme dhe te jashtme ne objekt ne Vuno, me zhvillues Ameraldo Muca.pdf
Vendim Nr.148 date 13.05.2022 Restaurim i Kishes se Shen e Premtes, Hllomo, Gjirokaster.pdf
Vendim Nr.149 date 13.05.2022 Restaurim i baneses se Mustafa Shehut, Zerqan, Diber.pdf
Vendim Nr.150 date 13.05.2022 Raport vezhgim arkeologjik, realizuar nga Lorenc Bejko per projektin Kompleks banimi Farke.pdf
Vendim Nr.151 date 13.05.2022 Raport vezhgim arkeologjik, realizuar nga Lorenc Bejko per projekt Infrastrukture Green Coast2.pdf
Vendim Nr.152 date 13.05.2022 Raport vezhgim arkeologjik, realizuar nga Lorenc Bejko per projektin Kompleks rezidencial Linder Garden Residenc.pdf
Vendim Nr.153 date 13.05.2022 Raport vezhgim arkeologjik, realizuar nga Lorenc Bejko per proketin Marina Resort Vlore.pdf
Vendim Nr.154 date 13.05.2022 Raport vezhgim arkeologjik, realizuar nga Elio Hobdari per Magazine Industriale Kashar.pdf
Vendim Nr.155 date 13.05.2022 Raport vezhgim arkeologjik, realizuar nga Skender Mucaj per projektin Ish Kampi i Pionereve, Dajt.pdf
Vendim Nr.156 date 13.05.2022 Raport vezhgim arkeologjik, realizuar nga Gjergj Vinjahu, per projektin Kompleks Banimi Mullet.pdf
Vendim Nr.158 date 17.05.2022 Rikonstruksion objekti dhe shtese kati ne Berat, zhvillues Robert Pushi.pdf
Vendim Nr.159 date 17.05.2022 Projekt ndertese tre kateshe ne Shkoder, zhvillues Vilhem Margjini.pdf
Vendim Nr.160 date 17.05.2022 Ndertese 2 kateshe restaurim, konservim, rijetesim ne Shkoder, zhvillues Klemar Gjonej.pdf
Vendim Nr.161 date 17.05.2022 Hartim projekti rreth Muzeut Etnografik te Beratit.pdf
Vendim Nr.162 date 17.05.2022 Bonus Rijetezimi banesa me kod arkivi K-090, lagja Kala Berat.pdf
Vendim Nr.163 date 17.05.2022 Termat e references Gjirokastra Castel Sustainable Managment and tourisim Valorization.pdf
Vendim Nr.164 date 17.05.2022 Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim, projekti Shqiptaro-Polak Gerrmime arkeologjike ne Bushat.pdf
Vendim Nr.165 date 17.05.2022 Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim, Topografia e Epidam-Dyrrachion, Durres.pdf
Vendim Nr.166 date 17.05.2022 Shtyrje vendimmarrje per projektin Rikonstruksion banese ekzistuese ne Durres, zhvillues Raimond Laci.pdf
Vendim Nr.167 date 17.05.2022 Projekt rikonstruksion me shtim volumi ne Durres, zhvillues Bajram SHehaj.pdf
Vendim Nr.168 date 17.05.2022 Raport sondazhi arkeologjik, realizuar nga Taulant Rama Rikonstruksion shtim volumi lagja 10 Zone arkeologjike B JF Architectural Designer Lulzim Kardhiqi.pdf
Vendim Nr.169 date 17.05.2022 Vleresimi i potencialit arkeologjik, realizuar nga Taulant Rama per Projektin banesa Mario Domi.pdf
Vendim Nr.170 date 17.05.2022 Koncept sondazhi arkeologjik, realizuar nga Luan Perzhita per projektin Rindertimi i shkolles Gjergj Kastrioti Durres.pdf
Vendim Nr.171 date 17.05.2022 Koncept sondazhi arkeologjik, realizuar nga Luan Perzhita per projektin Rindertimi i shkolles Namim Frasheri Durres.pdf
Vendim Nr.172 date 17.05.2022 Raport sondazhi arkeologjik, realizuar nga Skender Mucaj per projektin shkolla dhe konvikti Bernardina Qerraxhia.pdf
Vendim Nr.173, date 17.05.2022 Shtyrje vendimarrje raport i vezhgimit arkeologjik nga Skender Mucaj Suela Xhyheri Klodian Velo, Pika Panoramike Shqiperine e Jugurt- 40 Shenjtoret , Bashkia Sarande MAU, FSHZH.pdf
Vendim Nr.174 date 17.05.2022 Shtyrje vendimarrje raport vezhgimi arkeologjik, nga Skender Mucaj, Suela Xhyheri dhe Klodian Velo, per Pika Panoramike Shqiperine e Jugurt- Qeparo.pdf
Vendim Nr.175 date 17.05.2022 Shtyrje vendimarrje raport vezhgimi arkeologjik, nga Skender Mucaj, Suela Xhyheri dhe Klodian Velo, Pika Panoramike Shqiperine e Jugut- Xarre.pdf
Vendim Nr.176 date 17.05.2022 Zgjerimi i rrjetit te Operatorit Vodafone Albania.pdf
Vendim Nr.177 date 17.05.2022 Raport vezhgimi arkeologjik, nga Taulan Rama per projektin ndertim i rrjetit inxhinjerik te tubacioneve fobra optike & coax.pdf
Vendim Nr.178 date 02.06.2022 Miratim i bonusit te rijetezimit, Punime mirembajtje dhe konservuese, Shkolla e Pare e Vajzave ne Korce.pdf
Vendim Nr.179 date 02.06.2022 Miratim projekt Restaurimi dhe rindertimi i murit rrethues ne banesen e Znj.Gyle Veip Mustafaraj dhe familjes Klefti K-007, Berat.pdf
Vendim Nr.180 date 02.06.2022 Miratim Rivleresimi i projektit rikonstruksion i rrjetit elektrik ne godinen e Kryesise se Kuvendit.pdf
Vendim Nr.181 date 02.06.2022 Miratim projekti restaurim banese ne Gjirokaster, aplikues dhe zhvillues Jorgo Xuhano.pdf
Vendim Nr.182 date 02.06.2022 Miratim projekt Restaurimi i Kalase se Ishmit dhe nderteses prane mureve.pdf
Vendim Nr.183 date 02.06.2022 Miratim projekti Pasarela metalike ne hyrje te Kalase se Lezhes.pdf
Vendim Nr.184 date 02.06.2022 Miratim projekti kerkimor shkencor ne vazhdim, Bazilika Paleokristiane jashte mureve Elbasan, Elio Hobdari.pdf
Vendim Nr.185 date 02.06.2022 Raport vezhgimi arkeologjik per projektin Magazine industriale 1 kat Kashar, Tirane.pdf

Vendim Nr. 186 date 02.06.2022 Vangjel Grigor Kocillari Legalizim

Vendim Nr.187 date 02.06.2022 Mosmiratim procedure legalizimi, objekt me vetedeklarues Z.Gori Flamur Kovaci, Gjirokaster.pdf

Vendim Nr.188 date 02.06.2022 Miratim procedure legalizimi, objekt me vetedeklarues Vladimir dhe Rrushit Sheno, Korce.pdf
Vendim Nr.189 date 02.06.2022 Miratim procedure legalizimi, objekt me vetedeklarues Shoqeria Alba 2000 sh.p.k Tirane.pdf
Vendim Nr.190 date 02.06.2022 Mosmiratimin e licences ne Projektim te Z.Gjergji Bezati.pdf
Vendim Nr.191 date 02.06.2022 Mosmiratimin e licences ne Zbatim te Z.Gjergji Bezati.pdf
Vendim Nr.192 date 02.06.2022 Miratimin e licences ne Zbatim te Z.Ermal Ali.pdf
Vendim Nr.193 date 02.06.2022 Mosmiratimin e licences ne Projektim te Znj.Edlira Mema.pdf
Vendim Nr.194 date 02.06.2022 Mosmiratimin e licences ne Zbatim te Znj.Rigerta Hoxha.pdf
Vendim Nr.195 date 02.06.2022 Mosmiratimin e licences ne Zbatim te Z.Pjerin Geci.pdf
Vendim Nr.196 date 02.06.2022 Mosmiratimin e licences ne Projektim te Z.Gent Karalliu.pdf
Vendim Nr.197 date 02.06.2022 Mosmiratimin e licences ne Zbatim te Z.Gent Karalliu.pdf
Vendim Nr.198 date 02.06.2022 Mosmiratimin e licences ne Mbikeqyrje dhe Kolaudim te Z.Gent Karalliu.pdf
Vendim Nr.199 date 02.06.2022 Mosmiratim licence ne arkeologjik te Z.Odhise Bresha.pdf
Vendim Nr.200 date 02.06.2022 Miratim licence ne arkeologji te Z.Irklid Ristani.pdf
Vendim Nr.201 date 03.06.2022 Miratim projekti kerkimor shkencor ne vazhdim Foinik Butrint, nga Akademia e studimeve albanologjike.pdf
Vendim Nr.202 date 03.06.2022 Miratim projekti kerkimor shkencore ne vazhdim Durresi mesjetar Amfiteatri, nga Akademia e studimeve albanologjike.pdf
Vendim Nr.203 date 03.06.2022 Miratim projekti kerkimor shkencor Sistemi fortifikues antiko mesjetar i Durresit, nga Akademia e studimeve albanologjike.pdf
Vendim Nr.204 date 03.06.2022 Miratim projekti kerkimor shkencor Topografia urbane e Butrintit gjate antikitetit te vone dhe Mesjetes, nga Akademia e studimeve albanologjike.pdf
Vendim Nr.205 date 03.06.2022 Miratim projekti kerkimor shkencore Lugina e Shushices, qyteza, tempuj dhe kisha, nga Akademia e studimeve albanologjike.pdf
Vendim Nr.206 date 03.06.2022 Miratim projekti kerkimor shkencore ne vazhdim Antigonea Hadrianopolis dhe lugina e Drinosit, nga Akademia e studimeve albanologjike.pdf
Vendim Nr.207 date 03.06.2022 Miratim projekti kerkimor shkencor ne vazhdim Tempulli i Shtyllasit, zhvillues Akademia e studimeve albanologjike.pdf
Vendim Nr.208 date 03.06.2022 Miratim projekti kerkimor shkencor ne vazhdim Cuka e Ajtoit, zhvillues Akademia e studimeve albanologjike.pdf
Vendim Nr.209 date 03.06.2022 Miratim projekti Itenerari Kulturore Gjurmet Fishtiane, zhvillues Ministria e Kultures.pdf
Vendim Nr.210 date 03.06.2022 Miratim projekti Punime konsoliduese dhe restaurimi ne objekt shtepi pushimi Dhermiu, zhvillues Kristo Shkurti.pdf
Vendim Nr.211 date 03.06.2022 Miratim projekti Qendra e vizitoreve ne kuvendin e Shqiperise, zhvillues Kuvendi i Shqiperise.pdf
Vendim Nr.212 date 03.06.2022 Punime restauruese ne Kishen e Manastirit te Shen Kollit ne Mesopotan, aplikues Gentian Vokopola.pdf
Vendim Nr.213 date 03.06.2022 Miratim projekti Nderhyrje restauruese ne Kompleksin Islamik Xhemerhalle ne Delvine, DRTK Vlore.pdf
Vendim Nr.214 date 03.06.2022 Miratim projekti Nderhyrje restauruese ne Uren e Leshnices se Poshtme, DRTK Vlore.pdf
Vendim Nr.215 date 03.06.2022 Miratim projekti Restaurim dhe konservim i pjesshem ne fasaden e objektit bar Sofra Shkodrane, DRTK Shkoder.pdf
Vendim Nr.216 date 03.06.2022 Miratim projekti Restaurim Banesa e Ramis Bektashi ne Shkoder, DRTK Shkoder.pdf
Vendim Nr.217 date 03.06.2022 Miratim projekti Muri Antik rrethues nga kulla gjysme rrethore e anes jugore te fortifikimit te Lisit, Lezhe.pdf
Vendim Nr.218 date 03.06.2022 Miratim raport vezhgimi akreologjik, realizuar Lorenc Bejko per Projektin objekt banimi dhe sherbimi Vlore.pdf
Vendim Nr.219 date 03.06.2022 Miratim raport vazhgimi arkeologjik, realizuar nga Lorenc Bejko per projektin Kompleks vilash Farke.pdf
Vendim Nr.220 date 03.06.2022 Miratim raport vezhgimi arkeologjik, realizuar nga Lorenc Bejko per Projektin objekt 1 kat per prodhim dhe magazinim e produkteve plastikes.pdf
Vendim Nr.221 date 03.06.2022 Miratim raporti vezhgimi arkeologjik, realizuar nga Gjergji Vinjahu, per godine banimi 1 dhe 2 kate nentoke, Farke.pdf
Vendim Nr.222 date 03.06.2022 Miratim koncept sondazhi arkeologjike, realizuar nga Skender Mucaj, per projektin Godine banimi dhe sherbime, C-D-Group.pdf
Vendim Nr.223 date 03.06.2022 Miratim rezultate germimi nga Iris Pojani, per Projektin riparim dhe perforcim ne shkollen 9-vjecare Eftali Koci.pdf
Vendim Nr.224 date 03.06.2022 Miratim raport vezhgimi arkeologjik nga Ylli Cerova, per Projektin objekt Hotelerie dhe sherbimi dhe pishine Dhermi.pdf
Vendim Nr.225 date 03.06.2022 Miratim raport vezhgimi arkeologjik nga Skender Mucaj, per Projektin Parku fotovoltaik Spitalle Abkons.pdf
Vendim Nr.226 date 03.06.2022 Miratim raport vezhgimi arkeologjik nga Skender Mucaj, per Projektin impianti termik Lunder i perkohshem dhe infrastruktura ndihmese Vlore Korporata Elektroenergjitike Shqiptare.pdf
Vendim Nr.227 date 03.06.2022 Miratim raport vezhgim arkeologjik nga Skender Mucaj, per Projektin objekt magazinimi per fabriken e prodhimit te transformatorit TM TU.pdf
Vendim Nr.229 date 03.06.2022 Miratim raport vezhgimi arkeologjik nga Taulan Rama, per Projektin Parku fotovoltaik Big Wind2 Povelce.pdf
Vendim Nr.230 date 03.06.2022 Miratim raport vezhgimi arkeologjik nga Taulant Rama, per Projektin Parku fotovoltaik Dimax Albania 2MW Povelce Fier Dimax Albania.pdf
Vendim Nr.231 date 03.06.2022 Miratim raport vezhgimi arkeologjik nga Taulant Rama, Parku fotovoltaik hydropower 2 mw Povelce Fier Hydropower.pdf
Vendim Nr.232 date 03.06.2022 Miratim raport vezhgimi arkeologjik nga Ols Lafe, per projektin ndertimi i tunelit te llogarase, Ministria e Infrastruktures dhe energjise.pdf
Vendim Nr.233 date 03.06.2022 Miratim Terma Reference per hartimin e planeve te menaxhimit per muzeun arkeologjik, hamami, kulla veneciane Durres, UNOPS.pdf

Vendim nr. 234 date 09.06.2022 Term Reference Muzealizimi i Muzeut Historik Kombetar

Vendim nr. 235 date 09.06.2022 Green Coast 2 Kompleks Vila banimi Gjergj Vinjahu

Vendim nr. 236 date 09.06.2022 Verifikim gjetje rastesore Bashkia Mate IKTK

Vendim nr. 237 date 09.06.2022 Verifikim ne teren ne Fushe Dukat IKTK

Vendim nr. 239 date 21.06.2022 Restaurim Salla e Koncerteve Ministria e Kultures

Vendim nr. 240 date 21.06.2022 Kompleks me vila individuale Aferdita Vorpsi

Vendim nr. 241 date 21.06.2022 Restaurim i ish baneses se Naum Rushit Dhimiter Gjika

Vendim nr. 242 date 21.06.2022 Restaurim banesa e Fatos Cobo

Vendim nr. 243 date 21.06.2022 Restaurim i baneses Toromani Angjelina Arapi

Vendim nr. 244 date 21.06.2022 Restaurim dhe adaptim i baneses e Sotir Bifshes ne bujtin

Vendim nr. 245 date 21.06.2022 Restaurim dhe adaptim ne bujtine i baneses se Valbona Bifsha

Vendim nr. 246 date 21.06.2022 Rijetezim dhe restaurim i baneses ne pronesi te Robert Pushi

Vendim nr. 247 date 21.06.2022 Rikonstruksin dhe adaptim ne njesi akomodimi Stiiljano Kusta

Vendim nr. 248 date 21.06.2022 Restaurim dhe rijetezim i ish beneses se Anastas Tapia zh.v Ervin Ceca

Vendim nr. 249 date 21.06.2022 Restaurim dhe rijetezim i baneses se familjes Klefi zh.v Bruno Klefi

Vendim nr. 250 date 21.06.2022 Punime restauruese dhe rijetezimi ne rastorantin Antipatrea zh.v Astrit Fera

Vendim nr. 251 date 21.06.2022 Punime restaurimi ne banesen e familjes Mbrica zh.v. Milto Mbrica

Vendim nr. 252 date 21.06.2022 Punime rstauruese ne banesen e familjes Shella zh.v Dhoksi Shella

Vendim nr. 253 date 21.06.2022 Punime restauruese ne banesen e familjes Demiri zh.v Rustem Demiri

Vendim nr. 254 date 21.06.2022 Punime restauruese ne banesen e familjes Merkaj zh.v Bedrie Merkaj

Vendim nr. 255 date 21.06.2022 Rikonstruksion ne objektin ekzistues dhe shtes kati zh.v Hamdi Balliu

Vendim nr. 256 date 21.06.2022 Mirembajtje e baneses se Josif Mjeshtrit

Vendim nr. 257 date 21.06.2022 Konservim i ish-Hanit te Shpiragut zh.v Aristil Toska

Vendim nr. 258 date 21.06.2022 Konservim banese zh.v Engjell Koco

Vendim nr. 259 date 21.06.2022 Restaurim i baneses se Vangjush Mios zh.v Rozeta Mio

Vendim nr. 260 date 21.06.2022 Rijetezim i baneses se Lipe e Vaske Kote zh.v Elvira Dervishi

Vendim nr. 261 date 21.06.2022 Rijetezim i baneses se Hanit te Gjelit zh.v Filip Gjergjindreja

Vendim nr. 262 date 21.06.2022 Rijetezimi i njesise se sherbimit 3 kate zh.v Arber Cepani

Vendim nr. 263 date 21.06.2022 Restaurimi i objektit Vllazeria Lubonja zh.v Irida Shupo

Vendim nr. 264 date 21.06.2022 Restaurim i baneses Mysafirhane i Vangjush Mios zh.v Elza Treska

Vendim nr. 265 date 21.06.2022 Punime mirembajtje ne banesen e Kujtim Hazajit zh.v Kujtim Hamzaj

Vendim nr. 266 date 21.06.2022 Rikonstruksion me shtes kati zh.v Xhilda Peshta

Vendim nr. 267 date 21.06.2022 Rijetezim i baneses Vellezrit Icka zh.v Jorgjia Icka

Vendim nr. 268 date 21.06.2022 Restaurim banesa e Eleni Papajani Zh.v Ruzhdi Halili

Vendim nr. 269 date 21.06.2022 Rikonstruksion dhe rijetezim i obj ekzistues 2 kate zh.v Brunilda Isufi

Vendim nr. 270 date 21.06.2022 Rijetezim i baneses 1 kat zh.v Kostandina Tarusha

Vendim nr. 271 date 21.06.2022 Rikonstruksion dhe strukture akomoduese BB zh.v Besmir Guri

Vendim nr. 272 date 21.06.2022 Ritrajtim dhe rokonstruksion zh.v Namik Bylykbashi

Vendim nr. 273 date 21.06.2022 Rikonstruksion objekt njesi zh.v Sabuedin Kodra

Vendim nr. 274 date 21.06.2022 Rikonstruksion objekt njesi zh.v Sabuedin Kodra

Vendim nr. 275 date 21.06.2022 Restaurim i baneses Belaj zh.v Mehmet Belaj

Vendim nr. 276 date 21.06.2022 Hostel Pellumb Shalari

Vendim nr. 277 date 21.06.2022 Restaurim i baneses Tarate zh.v Denisa Pesha

Vendim nr. 278 date 21.06.2022 Rijetezim i baneses Arseni zh.v Arsen Arseni

Vendim nr. 279 date 21.06.2022 Banesa Edit Pula zh.v Edita Pula

Vendim nr. 280 date 21.06.2022 Rijetezim i baneses Frida Ceribashi

Vendim nr. 281 date 21.06.2022 Bonus rijetezimi Qendra interaktive zh.v Eni Kaci

Vendim nr. 282 date 21.06.2022 Rijetezim Boutique Hotel Gledi Zhapa

Vendim nr. 283 date 21.06.2022 Bujtina Nie Shalari

Vendim nr. 284 date 21.06.2022 Restaurim ish banesa Gurgaj zh.v Dragua Kalemi

Vendim nr. 285 date 21.06.2022 Rikonstruksion catie me rasa guri zh.v Nimet Beqo

Vendim nr. 286 date 21.06.2022 Bujtina Agron Alikaj zh.v Aliko

Vendim nr. 287 date 21.06.2022 Rijetezim i objektit 2 kate zh.v Hevjola Sherifi

Vendim nr. 288 date 21.06.2022 Restaurim ne banesen e Jaho Babaramo zh.v Raimonda Kallapodhi

Vendim nr. 289 date 21.06.2022 Athina Mara

Vendim nr. 290 date 21.06.2022 Rijetezim me ndryshim funksioni Kristaq Qurku

Vendim nr. 291 date 21.06.2022 Rijetezim ne Zonene e pazarit hotel zh.v Lindita Kasi

Vendim nr. 292 date 21.06.2022 Rindertim Catie zh.v Shpetim Gjoca

Vendim nr. 293 date 21.06.2022 Rijetezim i baneses se Artan Memushi

Vendim nr. 294 date 21.06.2022 Restaurim banese zh.v Kristaq Cullufe

Vendim nr. 295 date 21.06.2022 Restaurim banese me ndryshim funksionin zh.v Edjola Jano

Vendim nr. 296 date 21.06.2022 Rijetezim banese Hekuran Ali zh.v Marmo-Graniti shpk

Vendim nr. 297 date 21.06.2022 Rijetezim i katit nenetok zh.v Sonila Abdalli

Vendim nr. 298 date 21.06.2022 Rijetezim i pjeshem Pallatet e Xhenios zh.v Elvis Hoxha

Vendim nr. 299 date 21.06.2022 Restaurim i baneses 2 kat brenda Kalas se Krujes zh.v Olsi Pengili

Vendim nr. 300 date 21.06.2022 Restaurim banese 2 kat zh.v Shkelqim Kalaja

Vendim nr. 301 date 21.06.2022 Restaurim dhe adaptim ne skemen akomoduese BB zh.v Fatos Hoxha

Vendim nr. 302 date 21.06.2022 Rastaurim dhe adaptim ne 2 kate zh.v Merita Dollma

Vendim nr. 303 date 21.06.2022 Mirembajtje dhe rijetesim i plote zh.v Todian Mishtaku

Vendim nr. 304 date 21.06.2022 Restaurim dhe adapti i banese 2 kate zh.v Vasil Jorgji

Vendim nr. 305 date 21.06.2022 Punime restauruese ne banesen Polo zh.v Grigor Polo

Vendim nr. 306 date 21.06.2022 Rijetesim godine e vjeter zh.v Vangjel Gjikondi

Vendim nr. 307 date 21.06.2022 Rijetesim i baneses se Beqo Zenunit zh.v Remzije Emini

Vendim nr. 308 date 21.06.2022 Banesa e Kristo Mitropullit zh.v Ilia Kurti

Vendim nr. 309 date 21.06.2022 Rijetezim i banese se Haki Osmani zh.v Harun Hoxha

Vendim nr. 310 date 21.06.2022 Banesa e Zigur Lelos zh.v Tomorr Lelo

Vendim nr. 311 date 21.06.2022 Restaurim catie ne shtepin ku lindi Pashko Vasa zh.v DRTK Shkoder

Vendim nr. 312 date 21.06.2022 Restaurim i nderteses 2 kat zh.v Nurgen Dervish

Vendim nr. 313 date 21.06.2022 Ndertes 2 kate zh.v Julian Cepi

Vendim nr. 314 date 21.06.2022 Plan Konservimi banesa 54 aplikues Piro Karanxha

Vendim nr. 315 date 21.06.2022 Plan Konservimi banesa 66 aplikues Piro Karanxha

Vendim nr. 316 date 01.07.2022 Restaurimi i godines se vjeter te liceut Korce zh.v Shkolla Fan.S Noli

Vendim nr. 317 date 01.07.2022 Restaurim catie zyra vendore arsimore Gjirokaster DRTK GJirokaster

Vendim nr. 318 date 01.07.2022 Hotel Voskopoja zh.v Shpetim Cela

Vendim nr. 319 date 01.07.202 Konservim Kulla e Sahatit Kruje zh.v CHWB

Vendim nr. 320 date 01.07.2022 Restaurim i artefakteve ne muzeun etnografik Gjirokaster zh.v FSHZH

Vendim nr. 321 date 01.07.2022 Permiresimi i isgurise se Ambasades se SHBA zh.v SEA PAC Engineering

Vendim nr. 322 date 01.07.2022 Restaurimi i fasades ne muzeun historik kombetar zh.v UNOPS

Vendim nr. 323 date 01.07.2022 Ura e Postenanit zh.v IKTK

Vendim nr. 324 date 01.07.2022 Restaurmi kisha Shen Sofia Berat zh.v Bashkia Berat

Vendim nr. 325 date 01.07.2022 Restaurim i godines se UGJM zh.v UPT

Vendim nr. 326 date 01.07.2022 Rindertim i objektit ekzistues zh.v Xhuvi Sharxhi

Vendim nr. 327 date 01.07.2022 Dioqeza e Sapes

Vendim nr. 328 date 01.07.2022 Kisha e Shen Meris se Drishtit

Vendim nr. 329 date 01.07.2022 Sondazh arkeologjik ne vendbanimin e neolitit te hershem ne Pogradec

Vendim nr. 330 date 01.07.2022 Kontekstualizimi i Neolitit te Fushen e Korces

Vendim nr. 331 date 01.07.2022 Ndertimi i Bypass Zh.V Bashkia Gjirokaster

Vendim nr. 332 date 01.07.2022 Kompleks rezidencial 2-3 kate Fark zh.v Gjergj Vinjahu

Vendim nr. 333 date 01.07.2022 Godine Polifunksionale zh.v Arben German

Vendim nr. 334 date 01.07.2022 Rikualifikim i unazes lindore zh.v ARRSH

Vendim nr. 335 date 01.07.2022 Rishikim projekti i Unazes se madhe Tirane zh.v ARRSH

Vendim nr. 336 date 01.07.2022 Kompleks banimi dhe sherbimi Muraga Company

Vendim nr. 337 date 01.07.2022 Godine banimi zh.v ACC

Vendim nr. 338 date 01.07.2022 Kompleks Vila banimi zh.v Hekuran Hoxha

Vendim nr. 339 date 01.07.2022 Kompleks Vilash Lulezim Cenolli

Vendim nr. 340 date 01.07.2022 Impiant Fotovoltaik FU-Gen shpk

Vendim nr. 341 date 01.07.2022 Impiant Fotovoltaik Solar Horizon

Vendim nr. 342 date 01.07.2022 Impianti fotovoltaik MW RENEW zhv. Renew

Vendim nr. 343 date 01.07.2022 Impianti fotovoltaik 2 MW Green Plus Energy

Vendim nr. 344 date 01.07.2022 Impianti fotovoltaik HPG Energy 2MgW Bashkia Fier zhv HPG Energy

Vendim nr. 345 date 01.07.2022 Impianti fotovoltaik 2MW EB Energy Bashkia Fier

Vendim nr. 346 date 01.07.2022 Impianti fotovolatik BMG Energy SAL 2 MgW

Vendim nr. 347 date 01.07.2022 Impianti fotovoltaik 2MW AMEL Energy

Vendim nr. 349 date 01.07.2022 Impianto fotovoltaik 2MW Agro Roma 2019

Vendim nr. 350 date 01.07.2022 Studim Fisibiliteti per centralin fotovoltaik zhv Sun Mirical

Vendim nr. 351 date 01.07.2022 Park fotovoltaik Bilisht zhv Tren Sun System

Vendim nr. 352 date 01.07.2022 Park Fotovoltaik zhv Sun Beat System

Vendim nr. 353 date 01.07.2022 Park fotovoltaik zhv Korca Photovoltaic Park

Vendim nr. 354 date 01.07.2022 Park fotovoltaik zhv Green Energy Bilisht

Vendim nr. 355 date 01.07.2022 Park fotovoltaik zhv EZ-5 Energy

Vendim nr. 356 date 01.07.2022 Fabrike per prodhim transformatoresh zhv Elektroinvest

Vendim nr. 357 date 01.07.2022 Linja me tubacion fleksibel Shpira5 dhe Shpirag 4 zhv Shell Upstream AL

Vendim nr. 358 date 01.07.2022 Godine banimi&sherbimi 6 kat zhv Arela Konstruksion 2019

Vendim nr. 359 date 01.07.2022 Rindertimi i shkolles Gjergj Kastrioti Durres zhv Bashkia Durres

Vendim nr. 360 date 01.07.2022 Rindertimi i shkolles Naim Frasheri Durres zhv Bashkia Durres

Vendim nr. 361 date 01.07.2022 Legalizim Timo Thoma Greku

Vendim nr. 362 date 07.07.2022 Restaurim i obj te Valbona Bifsha

Vendim nr. 363 date 07.07.2022 Restaurim i obj te Sotir Bifsha

Vendim nr. 364 date 07.07.2022 Restaurim i baneses se familjes Klefti dhe Gjyle Veip Klefti

Vendim nr. 365 date 07.07.2022 Punime restaurimi ne restorant Antipatrea zhv Astrit Fera

Vendim nr. 366 date 07.07.2022 Punime restaurimi ne banesen e familjes Mbrica zhv Milot Mbrica

Vendim nr. 367 date 07.07.2022 Rindertim i obj ekzistues 1 kat sipas VKM nr. 207

Vendim nr. 368 date 07.07.2022 Rikonstruksion dhe strukture akomoduese BB zhv Besmir Guri

Vendim nr. 369 date 07.07.2022 Rikosntruksion dhe strukture sherbimi zhv Namik Bylykbashi

Vendim nr. 370 date 07.07.2022 Restaurim i baneses Belaj zhv Mehmet Belaj

Vendim nr. 371 date 07.07.2022 Banesa Edit Pula

Vendim nr. 372 date 07.07.2022 Rikonstruksion i baneses Frida Ceribashi

Vendim nr. 373 date 07.07.2022 Qendra interaktive Eni Kaci

Vendim nr. 374 date 07.07.2022 Bujtina Nie Shalari

Vendim nr. 375 date 07.07.2022 Bujtina Agron Alikaj

Vendim nr. 376 date 07.07.2022 Rijetezim ne zonen e pazarit Hotel zhv Lindita Kaso

Vendim nr. 377 date 07.07.2022 Rindertim catie zhv Shpetim Gjoca

Vendim nr. 378 date 07.07.2022 Restaurim i baneses se Artan Memushi

Vendim nr. 379 date 07.07.2022 Rijetezim banesa Hekuran Ali zhv Marmo-Graniti shpk

Vendim nr. 380 date 07.07.2022 Projekt rikonstruksion zhv Sonila Abdallli

Vendim nr. 381 date 07.07.2022 Rijetezim i pjesshem pallatet e Xhenios zhv Elvis Hoxha

Vendim nr. 382 date 07.07.2022 Nuk ka element per vendimmarrje

Vendim nr. 383 date 07.07.2022 Restaurim banese zhv Merita Dollma

Vendim nr. 384 date 07.07.2022 Rijetezim godine e vjeter Qeparo zhv Vangjel Gjikondi

Vendim nr. 385 date 07.07.2022 Banesa e Zigur Lelos zhv Tomorr Lelo

Vendim nr. 386 date 07.07.2022 Punime mirembajtje banesa e Kujtim Hamzaji

Vendim nr. 387 date 07.07.2022 Restaurim dhe konservim zhv Julian Cepi

Vendim nr. 388 date 07.07.2022 Vile individuale 2 kat zhv Albania Smart Bussines Solution

Vendim nr. 389 date 28.07.2022 Restaurim catie dhe punime riparimi zhv Gjinovefa Numani

Vendim nr. 390 date 28.07.2022 Punime restauruese Kisha e Shen Merise, Malcan zhv DRTK Vlore

Vendim nr. 391 date 28.07.2022 Vendosje e portes ne manastririn e Shen Kollit Mesopotam zhv DRTK Vlore

Vendim nr. 392 date 28.07.2022 Masa per te adresuar problemet te el te humbjes arkeologjike ne strukturen e kalas Gjirokaster

Vendim nr. 393 date 28.07.2022 Torra Veneciane, Durres zhv Zyrat e UNOPS

Vendim nr. 394 date 28.07.2022 Dyrrachiumi ne antikitetin e vone zhv ASA

Vendim nr. 395 date 28.07.2022 Harta nenujore e bregdetit Shqiptar zhv ASA

Vendim nr. 396 date 28.07.2022 Lin 3 zh.v ASA

Vendim nr. 397 date 28.07.2022 Kerkim arkeologjik zona e Vagalat, fusha e livadhjas lugina e mesme e Pavlles

Vendim nr. 398 date 28.07.2022 Apollonia e Ilirise 2022 zh.v ASA

Vendim nr. 399 date 28.07.2022 Lugina e poshtme e Drinit Koman-Sarde 2022 zhv ASA

Vendim nr. 400 date 28.07.2022 Tuma e Kamenices

Vendim nr. 401 date 28.07.2022 Godine banimi dhe sherbimi zhv Murat Celepija

Vendim nr. 402 date 28.07.2022 Ndertimin e njesive te banimit Durres zhv Bean

Vendim nr. 403 date 28.07.2022 Vila banimi me 2 kate zhv Irida Hasa

Vendim nr. 404 date 28.07.2022 Banesa familjare, Petrele zhv StudioArch dhe LN development

Vendim nr. 405 date 28.07.2022 Hidorcentrali Kotorri zhv Achelo

Vendim nr. 406 date 28.07.2022 Parku rekreativ, Vlore zhv Bashkia Vlore

Vendim nr. 407 date 28.07.2022 Legalizim Sali Ahmet Hoxha

Vendim nr. 408 date 28.07.2022 Legalizim Gezim Asllan Mecaj

Vendim nr. 409 date 28.07.2022 Legalizim Ilir Loni Deli

Vendim nr. 410 date 28.07.2022 Legalizim Vasil Bajram Potka

Vendim nr. 411 date 28.07.2022 Legalizim Zana Ilo Miholli

Vendim nr. 412 date 28.07.2022 Legalizim Petraq Koco Papagjoni

Vendim nr. 413 date 28.07.2022 Pellumb Jaupaj

Vendim nr. 414 date 24.08.2022 Banes 2 kat+podrum zhv Piro Vasili

Vendim nr. 415 date 24.08.2022 Rishimik projekti Muzeu Arkeologjik Durres zhv Zyrat e UNOPS

Vendim nr. 416 date 24.08.2022 Sistem kondicjonimi ne zyrat e Kuvendit te Shqiperise zhv Instituti i Ndertimit

Vendim nr. 417 date 24.08.2022 Rikonstruksion i godines se ILD zhv ILD

Vendim nr. 418 date 24.08.2022 Restaurim shtepie 2 kat ne pronesi te Apostol Papa zhv Apostol Papa

Vendim nr. 419 date 24.08.2022 Restaurim i ish-Bankes se Shtetit Shkoder zhv Arjan Shtegu

Vendim nr. 420 date 24.08.2022 Vendosje skeleri me baner ne godinen e ish te Perndjekurve Politik zhv Zyrat e UNOPS

Vendim nr. 421 date 24.08.2022 Shkeputje dhe eksopzimi i mozaikut me meander Durres zhv Klejdi Zguro (IKTK)

Vendim nr. 422 date 24.08.2022 Kisha e SHen Kollit Shelcan Zhv IKTK

Vendim nr. 423 date 24.08.2022 Projekti shqiptaro-frances i Nymphaionit te Apollonis zhv ASA

Vendim nr. 424 data 24.08.2022 Rikonstruksion i qendres kulturore te femijve zhv Bashkia Durres

Vendim nr. 425 date 24.08.2022 Banese tre kat zhv Almir Mane

Vendim nr. 426 date 24.08.2022 Rehabilitimi i sheshit te ish shkolles Llambi Goxhomani zhv FSHZH

Vendim nr. 427 date 24.08.2022 Green Coast Resort 2 zhv Seaside Residence 1

Vendim nr. 428 date 24.08.2022 Kompleks banimi 1,2,dhe 3 kat zhv Kumi Konstruksion shpk

Vendim nr. 429 date 24.08.2022 Kompleks banesash individuale zhv Walter Construction

Vendim nr. 430 date 24.08.2022 HEC Vau i Dejes zhv Korporata Elektroenergjitike

Vendim nr. 431 date 24.08.2022 Zgjerim i rrjetit Vaodafone AL Babrru-Paskuqan-Fllak zhv Vodafone AL

Vendim nr. 432 date 24.08.2022 Legalizim Izabela Kucuqi

Vendim nr. 433 date 24.08.2022 Legalizim Mevludie Nika

Vendim nr. 434 date 24.08.2022 Legalizim Vangjel Grigor Kocollari

Vendim nr. 435 date 24.08.2022 Legalizim Vangjel Qirici

Vendim nr. 436 date 24.08.2022 Nderhyrje adaptuese permiresuas mbi aplikimin e sipercituar konform dok hipotekor brenda zones arkeologjike A Kru

Vendim nr. 437 date 31.08.2022 Rikonstruksion banese individuale zhv Agron Cingu

Vendim nr. 438 date 31.08.2022 Njesi akomodimi 1-2 kat zhv Zguro sh.p.k

Vendim nr. 439 date 31.08.2022 Punime konservuese ne Uren e shtate ne lagjen Duanavt zhv CHWB

Vendim nr. 440 date 31.08.2022 Resaturimi i deres se jashtme te baneses Kokalari zhv CHWB

Vendim nr. 441 date 31.08.2022 Resaturimi i portes Saraci zhv CHWB

Vendim nr. 442 date 31.08.2022 Resaturimi i Manastrirt te Shen Prodhromit zhv IKTK

Vendim nr. 443 date 31.08.2022 Resaturimi i Kishes se SHen Mehillit zhv DRTK Korce

Vendim nr. 444 date 31.08.2022 Resaturimi i Kishes se Shen Merise Voskopoje zhv DRTK Korce

Vendim nr. 445 date 31.08.2022 Resaturimi i Kishes se Shen Pjetrit zhv IKTK

Vendim nr. 446 date 31.08.2022 Itenerari i mozaikve dhe trashegimis ne Shqiperi zhv Klejdi Zguro

Vendim nr. 447 date 31.08.2022 Shtepi 2+1 zhv Veri Kajo

Vendim nr. 448 date 31.08.2022 Buni i Bajraktarit, Boge zhv Fushe Okol

Vendim nr. 449 date 31.08.2022 Godina banimi 4 kate zhv ACC albania Construction shpk

Vendim nr. 450 date 31.08.2022 Erseka Solar Park 1 dhe Erseka Solar Park 2 zhv Gjergj Vinjahu

Vendim nr. 451 date 31.08.2022 Sistemi i furnizimit me uje i Himares dhe fshatarat perreth zhv Bashkia Himare

Vendim nr. 452 date 31.08.2022 ITUN Himare dhe ITUN Orikum zhv Bashkia Himare

Vendim nr. 453 date 31.08.2022 Legalizim Gjon Preng Doda

Vendim nr. 454 date 31.08.2022 Legalizim Artur Neshat Qato

Vendim nr. 455 date 31.08.2022 Legalizim Petrit Stavri Bulgareci

Vendim nr. 456 date 31.08.2022 Legalizim Violeta Sabri Buci

Vendim nr. 457 date 31.08.2022 Legalizim Resmi Litja, Izmir Dushkaj, Gani Sadria, Marash Ndoka, Paulin Gjoni

Vendim nr. 458 date 16.09.2022 Restaurimi i ish-ambasades Jugosllave zhv Alba-2000

Vendim nr. 459 date 16.09.2022 Restaurimi i catise ne kishen e Shen e Premtes ne Hllomo zhv IKTK

Vendim nr. 460 date 16.09.2022 Restaurim objekti zhv Edmond Lekloti

Vendim nr. 461 date 16.09.2022 Rikalifikim i zones urbane TID ne Parkun Arkeologjik Durres zhv Bashkia Durres

Vendim nr. 462 date 16.09.2022 Rindertim i kafes se madhe zhv Agron Cela

Vendim nr. 463 date 16.09.2022 Rishikim pjesor projekti Ura e Kurcaj zhv UNOPS

Vendim nr. 464 date 16.09.2022 Muzealizimi i objektit te Artit Shkembor gjeut ne fushen e Xhuxhes xhv Arbjona Bala

Vendim nr. 465 date 16.09.2022 Devijim i rruges Azem Hajdari prane Hotel Turizimi Valbone zhv ARSH

Vendim nr. 466 date 16.09.2022 Furnizimi me uje i Himares dhe fshatrave perreth zhv Bashkia Himare

Vendim nr. 467 date 16.09.2022 ITUN Himare dhe ITUN Orikum zhv Bashkia Himare

Vendim nr. 468 date 16.09.2022 Legalizim Bledar Mane

Vendim nr. 469 date 05.10.2022 Rehabilitimi i sheshit hyres ne Rehove, Porta e Rehoves zhv Bashkia Kolonje

Vendim nr. 470 date 05.10.2022 Godine banimi 2 kat zhv Leonard Sanxhaku

Vendim nr. 471 date 05.10.2022 Restaurim banesa kat II prone e Ramazan Kapllani zhv Adelajda Kapllani

Vendim nr. 472 date 05.10.2022 Ndertim verande anesore zhv Jetnor Hoxha

Vendim nr. 473 date 05.10.2022 Rikonstruksion ne banesen ekzistuese zhv Hamdi Balliu

Vendim nr. 474 date 05.10.2022 Parku arkeologjik Amantia zhv DRTK Vlore

Vendim nr. 475 date 05.10.2022 Nderhyrje restauruese Puset e Vjetra Dhuvjan zhv DRTK Vlore

Vendim nr. 476 date 05.10.2022 Ndertim i ri arkitektonik zhv Marin Gjonej

Vendim nr. 477 date 05.10.2022 Rehabilitimi i segmentit rrugore Theth-Nderlysaj zhv FSHZH

Vendim nr. 478 date 05.10.2022 Riparim i murit rrethues Rogner-Tirana zhv Golden eagle

Vendim nr. 479 date 05.10.2022 Strukture ekologjike ne oborrin e brendshem te Kryeministris zhv FSHZH

Vendim nr. 480 date 05.10.2022 Strukture 1 kat me funksion sherbimi zhv Tirana Bussines Park

Vendim nr. 481 date 05.10.2022 HEC Kacni 1 zhv Kisi Bio enerji sh.p.k

Vendim nr. 482 date 05.10.2022 Kompleks Turistik Xhemo zhv Xhemo-AG shpk

Vendim nr. 483 date 05.10.2022 Kompleks turistik Vilash zhv Collaku Invest

Vendim nr. 484 date 05.10.2022 Vila Individuale banimi zhv Flavio Muhaj

Vendim nr. 485 date 05.10.2022 Ersela Solar Park 1 dhe Erseka Solar Park 2

Vendim nr. 486 date 05.10.2022 Park fotovoltaik 22 MW zhv InfraSolar shpk

Vendim nr. 487 date 05.10.2022 HEC Lunik 1 dhe HEC Lunik 2 zhv Victorya Hidroenergy shpk

Vendim nr. 488 date 05.10.2022 Magazine industriale 3 kate zhv Ales Construction

Vendim nr. 489 date 05.10.2022 Vodafone Albania

Vendim nr. 490 date 05.10.2022 Rindertim 1 kat zhv Arben Ferhati

Vendim nr. 491 date 05.10.2022 Prishje e baneses ekzistuese rinderim 2 kat zhv Gentian Donder

Vendim nr. 492 date 05.10.2022 Rindertim i baneses ekzituese 1 kat zhv Selman Hoxha

Vendim nr. 493 date 05.10.2022 Rikonstruksion dhe shtese anesore zhv Floret Sheme

Vendim nr. 494 date 05.10.2022 Godine banimi 1 kat zhv Mark Shtjefeni

Vendim nr. 495 date 05.10.2022 Godine banimi dhe sherbimesh zhv C.D Group shpk

Vendim nr. 496 date 05.10.2022 Studim i zones midis prefekturave Elbasan dhe Korce zhv ASA

Vendim nr. 497 date 05.10.2022 Lepenica

Vendim nr. 498 date 18.11.2022 Restaurim e Shen Merise Cercke Lesokovik zhv IKTK

Vendim nr. 499 date 18.11.2022 Kisha e Shen Mehillit Mingul zhv Arbjona Bala

Vendim nr. 500 date 18.11.2022 Projekt rikonstruksione cati me rrasa guri zhv Violeta Carka

Vendim nr. 501 date 18.11.2022 Reasturim banese zhv Mehdin Rapaj

Vendim nr. 502 date 18.11.2022 Rikonstruksion objekti zhv Edmond Lekloti

Vendim nr. 503 date 18.11.2022 Rikonstruksion banese zhv Marko Konomi

Vendim nr. 504 date 18.11.2022 Rikonstruksion i baneses ekzistuese zhv Kole Hysenaj

Vendim nr. 505 date 18.11.2022 Rikonstukrion i baneses Cepani zhv Artur Cepani

Vendim nr. 506 date 18.11.2022 Ambient teknik dhe biletari Muzeu Etnografike i Krujes zhv UNOPS

Vendim nr. 507 date 18.11.2022 Mirembajtja ne Kishen e Shen Kostandines dhe Helenes zhv DRTK Berat

Vendim nr. 508 date 18.11.2022 Restaurim ne banesen me dy preistile zhv DRTK Vlore

Vendim nr. 509 date 18.11.2022 Rrenojat e kishes se Shen Janit zhv DRTK Vlore

Vendim nr. 510 date 18.11.2022 Kisha e Shen Merise Kameno Delvine zhv DRTK Vlore

Vendim nr. 511 date 18.11.2022 Restaurim banesa e Azem Vishe zhv Agron Doraci

Vendim nr. 512 date 18.11.2022 Luan Musaku

Vendim nr. 513 date 18.11.2022 Rikonstruksion me shtim volumi zhv Gazmir Musaku

Vendim nr. 514 date 18.11.2022 Rikonstruksion objekti ekzistues zhv Desla shpk

Vendim nr. 515 date 18.11.2022 Green Coast Resort Zona W

Vendim nr. 516 date 18.11.2022 Rindertim i baneses ekzistuese 1 kat zhv Drini Kapiti

Vendim nr. 517 date 18.11.2022 Kompleks me vila dhe shtepi zhv Hel-Pet shpk

Vendim nr. 518 date 18.11.2022 Kompleks banimi dhe sherbimi zhv Milo 2000

Vendim nr. 519 date 18.11.2022 Kompleks banimi 2-3 kat zhv Erzeni.SH shpk

Vendim nr. 520 date 18.11.2022 Ndertimi i linjes 110 KV zhv InfoTelecom- Albsolar I shpk

Vendim nr. 521 date 18.11.2022 Kompleks banimi dhe sherbimesh 2-3 kat zhv First Wood shpk

Vendim nr. 522 date 18.11.2022 Objekte banimi dhe sherbime zhv Cuci shpk

Vendim nr. 523 date 18.11.2022 Vodafone Albania

Vendim nr. 524 date 18.11.2022 Linje 35 KV Parku Fotovoltaik Blue 1 zhv SPV Blue 1 shpk

Vendim nr. 525 date 18.11.2022 Infrastruktura Bashkiake V, Komponenti Lezhe zhv Ujesjelles Kanalizime Lezhe

Vendim nr. 526 date 18.11.2022 Infrastruktura Bashkiake V, Komponenti Vlore zhv Ujesjelles Kanalizime Vlore

Vendim nr. 527 date 18.11.2022 Infrastruktura Bashkiake V, Komponenti Fier zhv Ujesjelles Kanalizime Fier

Vendim nr. 528 date 18.11.2022 Infrastruktura Bashkiake V, Komponenti Shkoder zhv Ujesjelles Kanalizime Shkoder

Vendim nr. 529 date 18.11.2022 Infrastruktura Bashkiake V, Komponenti Elbasan zhv Ujesjelles Kanalizime Elbasan

Vendim nr. 530 date 18.11.2022 Infrastruktura Bashkiake V, Komponenti Berat zhv Ujesjelles Kanalizime Berat

Vendim nr. 531 date 18.11.2022 Xhamia e Plumbit Shkoder zhv IKTK

Vendim nr. 532 date 18.11.2022 Legalizim Arben Prenjasi

Vendim nr. 533 date 18.11.2022 Legalizim Kristaq Kokonezi

Vendim nr. 534 date 18.11.2022 Legalizim Ilo Naum dhe Jovan Naum

Vendim nr. 535 date 12.12.2022 Saktesim projekti Rijetezimi i Piramides TIrane zhv Bashkia TIrane

Vendim nr. 536 date 12.12.2022 Hamami Durres zhv UNOPS

Vendim nr. 538 date 12.12.2022 Kulla Veneciane zhv UNOPS

Vendim nr. 539 date 12.12.2022 Renojat e Kishes se Shen Merise Mamuras UNOPS

Vendim nr. 540 date 12.12.2022 Aneksi i Biblotekes Kombetare Faza III zhv Ministria e Kultures

Vendim nr. 541 date 12.12.2022 Nderhyrje restaurimi ne rreshtin e pare te mureve qe kufizojne qendren mesjetare te Beratit zhv DRTK Berat

Vendim nr. 542 date 12.12.2022 Restaurim dhe rijetezim ish-banesa e Ilia Buda zhv Armel Cicaj

Vendim nr. 543 date 12.12.2022 Restaurim Kisha Katolike Vlore zhv DRTK Vlore

Vendim nr. 544 date 12.12.2022 Shtese anesore ne objektin ekzistues zhv Life Gallery

Vendim nr. 545 date 12.12.2022 Projekt Rikonstruksioni me ndryshim funksioni zhv Mitro Mantho

Vendim nr. 546 date 12.12.2022 Rikonstruksion njesi me ndryshim funksioni zhv Nimet Shehu

Vendim nr. 547 date 12.12.2022 Rehabilitim i Lulishtes se Lumit Drin zhv Bashkia Lezhe

Vendim nr. 548 date 12.12.2022 Kompleks rezidencial banimi zhv 2A2F-L OIL shpk

Vendim nr. 549 date 28.12.2022 Ujesjellesi i Bences zhv Bashkia Tepelen

Vendim nr. 550 date 28.12.2022 Teatri Kombetar i Kukullave zhv UNOPS

Vendim nr. 551 date 28.12.2022 Rijetezimi i siteve te prekura nga termeti Bashkia Durres zhv UNOPS

Vendim nr. 552 date 28.12.2022 Stabilizimi emergjent i murit veror ne Kalane e Lezhes zhv UNOPS

Vendim nr. 553 date 28.12.2022 Rikonstruksion i baneses individuale zhv Petro Bixhili

Vendim nr. 554 date 28.12.2022 Rikonstruksion banese me ndryshim funksioni zhv Demir Lulo

Vendim nr. 555 date 28.12.2022 Punime mirembajtje zhv Aleko Gjika

Vendim nr. 556 date 28.12.2022 Shtese kati ne godinen e KQZ zhv KQZ

Vendim nr. 557 date 28.12.2022 Miratimin e konservimit te rul-filmave zhv Muzeu kombetar i fotografise Marubi Shkoder

Vendim nr. 558 date 28.12.2022 Kerkim arkeologjik ne qytetin e Olympe zhv Ols Lafe

Vendim nr. 559 date 28.12.2022 Bylis 2022 zhv ASA

Vendim nr. 560 date 28.12.2022 Forumi Romak Butrint 2022 zhv ASA

Vendim nr. 561 date 28.12.2022 Topografia urbane e Butrintit ne antikitetin e vone dhe mesjete zhv ASA

Vendim nr. 562 date 28.12.2022 Godine banimi 1 dhe 2 kat zhv Edlira Zenelaj, Anila Zenelaj dhe Devis Fecani

Vendim nr. 563 date 28.12.2022 Porti i ri i integruar i Durresit ne Porto Romano zhv Autoriteti Portal Durres

Vendim nr. 564 date 28.12.2022 Impianti Fotovoltaik Erseka-Solar 1 zhv M&K Energy Trading Co shpk

Vendim nr. 565 date 28.12.2022 Parku Foovoltaik Magna Solar 1 zhv Magna Solar Power shpk

Vendim nr. 566 date 28.12.2022 Green Coast Resort 2 Zona G7B zhv Seaside Residence IV shpk

Vendim nr. 567 date 28.12.2022 Projekt hidroenergjitik HEC Suka, Kukes zhv GD-Energy shpk

Vendim nr. 568 date 28.12.2022 Rindertimi i linjes 35 KW, Korce-Bilisht zhv OST

Vendim nr. 569 date 28.12.2022 Park fotovoltaik 50 MW, AC Albsolar 1 zhv Infotelecom-Albsolar 1 shpk

Vendim nr. 570 date 28.12.2022 Kompleks banimi me struktura 1 dhe 2 kat zhv Vista Group shpk

Vendim nr. 571 date 28.12.2022 Ndertimi i linjes 100 KW dopio qark Elbasan zhv OSSH

Vendim nr. 572 date 28.12.2022 S-E-A Resort Vlore zhv Skerdi Lagji

Vendim nr. 573 date 28.12.2022Rikonstruksion banese 1 kat zhv Besnik Xhafa

Vendim nr. 574 date 28.12.2022 Rindertim i objekstit ekzistues zhv Indrit Nuredini

Vendim nr. 575 date 28.12.2022 Rindertim i baneses 1 kat zhv Adnan Qylafku

Vendim Qarkullues nr. 238 Fusha shpk