Vendime 2022 KKTKM

Vendime 2022

Vendim Nr. 1 date 11.01.2022 Miratim ne parim Projekt restaurimi Xhamia e Plumbit, Shkoder.pdf
Vendim Nr. 2 date 20.01.2022 Shtyrje afati i punimeve ne Kishen e Shen Ndojit, Rodon.pdf
Vendim Nr. 3 date 20.01.2022 Shtyrje afati i punimeve ne Mozaikun e fasades se Muzeut Historik.pdf
Vendim Nr. 4 date 20.01.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Nova Construction 2012 sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 5 date 20.01.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Hekla sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 6 date 20.01.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Z. Bledar Jubani.pdf
Vendim Nr. 7 date 20.01.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Bolv Oil sh.a.pdf
Vendim Nr. 8 date 20.01.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Bolv Oil sh.a.pdf
Vendim Nr. 9 date 20.01.2022 Shtyrje e vendimmarrjes per Projekt restaurimin e Baneses se Alush Takes, Konispol.pdf
Vendim Nr. 10 date 20.01.2022 Licence ne projektim Z.Cesk Gjuraj.pdf
Vendim Nr. 11 date 20.01.2022 Licence ne zbatim Z.Cesk Gjuraj.pdf
Vendim Nr. 12 date 20.01.2022 Licence ne projektim Z.Lorin Dvorani.pdf
Vendim Nr. 13 date 20.01.2022 Licence ne zbatim Z.Lorin Dvorani.pdf
Vendim Nr. 14 date 20.01.2022 Licence ne projektim Znj.Isida Celiku.pdf
Vendim Nr. 15 date 20.01.2022 Licenca ne mbikeqyrje kolaudim Znj.Isida Celiku.pdf
Vendim Nr. 16 date 21.01.2022 Rishikim i projektit arkitektonik te Mozaikut te Tiranes.pdf
Vendim Nr. 17 date 02.02.2022 Miratim ne parim i Termave te References rreth Planit te Menaxhimit te ish Burgut te Spacit.pdf
Vendim Nr. 18 date 02.02.2022 Miratim ne parim i Planit te Menaxhimit te Ansamblit Historik te Pallatit te Brigadave.pdf
Vendim Nr. 19 date 02.02.2022 Zhvendosje e skulpturave mbi murin rrethues te Ish Kinostudios.pdf
Vendim Nr. 20 date 02.02.2022 Projekt kerkimor shkencor rreth Teatrit Migjeni, Shkoder.pdf
Vendim Nr. 21 date 02.02.2022 Teknika analitike Ikona te Muzeut te Artit Mesjetar, Korce.pdf
Vendim Nr. 22 date 02.02.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Mateo Konstruksion sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 23 date 02.02.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Z.Luan Leka.pdf
Vendim Nr. 24 date 02.02.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Albastar sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 25 date 02.02.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Delta Cooperation and Investment sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 26 date 02.02.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Operatorin e Sistemit te Transmetimit.pdf
Vendim Nr. 27 date 02.02.2022 Shtyrje vendimmarrje Hec Tamara.pdf
Vendim Nr. 28 date 02.02.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Qazim Braho.pdf
Vendim Nr. 29 date 02.02.2022 Shtyrje vendimmarrje per Projektin rindertim objekti ekzistues te Z.Endi Rexha, ne Durres.pdf
Vendim Nr. 30 date 02.02.2022 Rikonstruksion banese te Znj. Luiza Albahimi ne lagjen Kala, Elbasan.pdf
Vendim Nr. 31 date 02.02.2022 Vendosje Skelerie me baner ne Kullen Veneciane, Durres.pdf
Vendim Nr. 32 date 02.02.2022 Vendosje Skelerie me baner ne Hamamin e Durresit.pdf
Vendim Nr. 33 date 02.02.2022 Projekti rreth Godines se Ish te Perndjekurve Politike, Atelier 4 dhe Unops.pdf
Vendim Nr. 34 date 02.02.2022 Rikonstruksion objekti ekzistues i Z.Fatbardh Shtiza, ne Shkoder.pdf
Vendim Nr. 35 date 02.02.2022 Nderhyrje restauruese ne Fragmentin e murit prane Forumit Romak, Butrint.pdf
Vendim Nr. 36 date 02.02.2022 Projekt restaurimi Muri ne P.A Butrint prane pusit te Junia Rufines.pdf
Vendim Nr. 37 date 25.02.2022 Shtyrje vendimarrje per projektin kerkimor shkencor te Amfiteatri i Durresit, me drejtues Eduart Shehi dhe Stephan Schmid.pdf
Vendim Nr. 38 date 25.02.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Julian Gripshi.pdf
Vendim Nr. 39 date 25.02.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Gentian Aga.pdf
Vendim Nr. 40 date 25.02.2022 Koncept Sondazhi Arkeologjik me zhvillues UNDP.pdf
Vendim Nr. 41 date 25.02.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues 1 Click.al sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 42 date 25.02.2022 Restaurim catie ne Banesen e Z.Ahmet Kikino, lagja Manalat, Gjirokaster.pdf
Vendim Nr. 43 date 25.02.2022 Restaurim catie ne Banesen e Z.Myzafer Karagjozi, lagja Dunavat, Gjirokaster.pdf
Vendim Nr. 44 date 25.02.2022 Restaurim banesa e Z.Alush Taka, Konispol.pdf
Vendim Nr. 45 date 25.02.2022 Projekt objekt me funksion Hotelerie La Belle Epoque Family, Pogradec.pdf
Vendim Nr. 46 date 25.02.2022 Projekt rikonstruksioni me ndryshim funksioni me zhvillues Pranvera Zilfe, Gjirokaster.pdf
Vendim Nr. 47 date 25.02.2022 Shtyrje Vendimarrje per Projektin e Ish Arqipeshkvia e Durresit, Delbnisht.pdf
Vendim Nr. 48 date 25.02.2022 Aplikim i licences person juridik K.A.E.XH sh.p.k ne projektim.pdf
Vendim Nr. 49 date 25.02.2022 Aplikim i licences person juridik K.A.E.XH sh.p.k ne zbatim.pdf
Vendim Nr. 50 date 25.02.2022 Aplikim per Licence Individuale Znj.Sabina Veseli.pdf
Vendim Nr. 51 date 25.02.2022 Aplikim per Licence Individuale Z.Klodian Lilo.pdf
Vendim Nr. 52 date 01.03.2022 Projekt restaurimi Banesa e Toptanasve, Tirane.pdf
Vendim Nr. 53 date 18.03.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Shpetim Cani.pdf
Vendim Nr. 54 date 18.03.2022 Koncept Sondazhi Arkeologjike me zhvillues Mark Shtjefni.pdf
Vendim Nr. 55 date 18.03.2022 Projekti Rehabilitim i Qendres Kinostudio.pdf
Vendim Nr. 56 date 18.03.2022 Projekti Rikonstruksion dhe pershtatje ne bujtine e baneses K079, ne Kala, Berat.pdf
Vendim Nr. 57 date 18.03.2022 Mosmiratim projekti Pergolate tek Akademia e Shkencave te Shqiperise.pdf
Vendim Nr. 58 date 18.03.2022 Proces legalizimi i objektit te Z.Erjon Kanto Gjoni.pdf
Vendim Nr. 59 date 18.03.2022 Proces legalizimi i objektit te Z.Fran Ded Pergjini.pdf
Vendim Nr. 60 date 18.03.2022 Proces legalizimi i objektit te Z.Fran Gjon Gjini.pdf
Vendim Nr. 61 date 18.03.2022 Proces legalizimi i objektit te Znj.Lirie Pllumbi.pdf
Vendim Nr. 62 date 30.03.2022 Miratim projekti Kalaja e Bashtoves, Atelier 4
Vendim Nr. 63 date 30.03.2022 Rrenojat e Kishes se Shen Merise, Mamurras, Kurbin
Vendim Nr. 64 date 30.03.2022 Isha Arqipeshkvia e Durresit, Delbnisht
Vendim Nr. 65 date 30.03.2022 Kalaja e Ishmit dhe ndertesa prane mureve
Vendim Nr. 66 date 30.03.2022 Ndertimi i Godines Nr. 22, Blv. Zogu I (7 kateshi), Tirane
Vendim Nr. 67 date 30.03.2022 Rikonstruksion i Qendres Kulturore Fato Berberi, Gjirokaster
Vendim Nr. 68 date 08.04.2022 Muzealizimi i Ish Baneses se Toptanasve, Tirane
Vendim Nr. 69 date 08.04.2022 Restaurim i catise se baneses se Qibrie Ciu, lagjja Dunavat, Gjirokaster
Vendim Nr. 70 date 08.04.2022 Banesa Vellezerit Lolamani, lagjja Pazari i Vjeter, Gjirokaster
Vendim Nr. 71 date 08.04.2022 Restaurim Catie banesa Vaso Bakuli, Gjirokaster
Vendim Nr. 72 date 08.04.2022 Banesa Vaso Bakul, Gjirokaster
Vendim Nr. 73 date 08.04.2022 Reastaurim banesa e Maro Mokres, fshati Potgozhan, Pogradec
Vendim Nr. 74 date 08.04.2022 Nderhyrje ne Teqene e Dollmes
Vendim Nr. 75 date 08.04.2022 Nderhyrje restauruese ne banesen Jaho, aplikues dhe zhvillues CHwB Albania
Vendim Nr. 76 date 08.04.2022 Shtyerje vendimarrje per shtese ambient Sherbimi, aplikues Aleko Papakozma
Vendim Nr. 77 date 08.04.2022 Rindertimi i banese 2 dhe 3 kate ne Korce, aplikues Aleko Papakozma
Vendim Nr. 78 date 08.04.2022 Nderhyrje per hapje porte, aplikues Aleko Papakozma
Vendim Nr. 79 date 08.04.2022 Strukture e perkohshme ne materiale te cmontueshme ne Voskopoje, aplikues Aleko Papakozma
Vendim Nr. 80 date 08.04.2022 Rikonstruksion dhe shtese kati, banese ne Permet, aplikues AD Star
Vendim Nr. 81 date 08.04.2022 2 Komplekse Turistike, Focus Architecture
Vendim Nr. 82 date 08.04.2022 Banese ne Shkoder, aplikues Ndoc Drangu
Vendim Nr. 83 date 08.04.2022 Raport Vezhgimi Arkeologjik Siperfaqesor, aplikues Hellas Servis
Vendim Nr. 84 date 08.04.2022 Raport Vezhgimi Arkeologjik Siperfaqesor , aplikues Manetci
Vendim Nr. 85 date 08.04.2022 Vazhgim Arkeologjik Siperfaqesor, aplikues Vlora International Airport
Vendim Nr. 86 date 08.04.2022 Miratim koncept sondazhe arkeologjike, aplikues Almir Mane
Vendim Nr. 87 date 08.04.2022 Terma Reference mbi miratimin e planit te menaxhimit Berat dhe Gjirokaster
Vendim Nr. 88 date 08.04.2022 Legalizim objekti Z.Sabri Mustafa, Shkoder
Vendim Nr. 89 date 08.04.2022 Legalizim objekti Znj.Marina Zguri, Korce
Vendim Nr. 90 date 08.04.2022 Legalizim objekti Z.Vasil Zguri, Korce
Vendim Nr. 91 date 08.04.2022 Legalizim objekti Z.Emiljan Prenda, Korce
Vendim Nr. 92 date 08.04.2022 Legalizim objekti Z.Anteu Mark Pepaj, Lezhe
Vendim Nr. 93 date 08.04.2022 Legalizim objekti Z.Ramadan Abaz Zhejani, Lezhe
Vendim Nr. 94 date 08.04.2022 Legalizim objekti, Z.Ndue Mark Bajraktari, Lezhe
Vendim Nr. 95 date 19.04.2022 Shtyrje vendimmarrje Kisha e shen Kollit, SHelcan
Vendim Nr. 96 date 19.04.2022 Nderhyrje restauruese ne Uren e Kamares, Mirake
Vendim Nr. 97 date 19.04.2022 Restaurimi i Ures Jesir, ne fshatin Kala, Delvine
Vendim Nr. 98 date 19.04.2022 Restaurimi i objektit ekzistues dhe shtese anesore ne banese ne Korce, aplikues Loran Bellani
Vendim Nr. 99 date 19.04.2022 Shtese kati ne banese individuale 1 kat, ne Dhermi, aplikues Enida Dashaj
Vendim Nr. 100 date 19.04.2022 Shtyrje vendimmarrje Hotel Voskopoje, aplikues Project and People
Vendim Nr. 101 date 19.04.2022 Rikonstruksion banese Gjirokaster, aplikues Jorgo Xuhano
Vendim Nr. 102 date 19.04.2022 Shtyrje vendimmarrje rikonstruksion objekti me ndryshim funksioni ne Gjirokaster, aplikues Jorgo Xuhano
Vendim Nr. 103 date 19.04.2022 Relacioni mbi verifikimin ne terren ne kuader te gjetjeve rastesore ne zonen e Spitalles, Durres
Vendim Nr. 104 date 19.04.2022 Projekt i ri kerkimor shkencor ne Varret shkembore te Matit
Vendim Nr. 105 date 19.04.2022 Projekt i ri kerkimor shkencor te shkolles doktorale, Projekt arkeologjik Gjyrashe
Vendim Nr. 106 date 19.04.2022 Vleresim i potencialit arkeologjik per projektin me aplikues Devis Boshnjaku
Vendim Nr. 107 date 19.04.2022 Vezhgim arkeologjik per projektin me aplikues Nikolin Braho
Vendim Nr. 108 date 29.04.2022 Raport i vezhgimit arkeologjik per projektin me aplikues Gjergj Vinjahu
Vendim Nr. 109 date 29.04.2022 Raport i vezhgimit arkeologjik per projektin me aplikues Gjergj Vinjahu
Vendim Nr. 110 date 29.04.2022 Raport i vezhgimit arkeologjik per projektin me aplikues Shoqerine UDV Architects
Vendim Nr. 111 date 29.04.2022 Raport i vezhgimit arkeologjik per projektin me aplikues Urim Hoxha
Vendim Nr. 112 date 29.04.2022 Raport i vezhgimit arkeologjik per projektin me aplikues Shoqeria Compass Studio
Vendim Nr. 113 date 29.04.2022 Raport i vezhgimit arkeologjik per projektin me aplikues Ilirjan Reci
Vendim Nr. 114 date 29.04.2022 Vleresim i potencialit arkeologjik per projektin me aplikues Gridi Gorenca
Vendim Nr. 115 date 29.04.2022 Vleresim i potencialit arkeologjik per projektin me aplikues Endi Rexha
Vendim Nr. 116 date 29.04.2022 Vleresim i potencialit arkeologjik per projektin me aplikues Indrit Hamiti
Vendim Nr. 117 date 29.04.2022 Projekti i ri kerkimor shkencor, rreth projektit shqiptaro francez te pellgut te Korces
Vendim Nr. 118 date 29.04.2022 Hidroizolimi i Muzeut te Kastrioteve ne Sine, Diber
Vendim Nr. 119 date 29.04.2022 Nderhyrje mirembajtjeje ne catine e baneses Reso, Gjirokaster
Vendim Nr. 120 date 29.04.2022 Restaurim i Ures ne lagjen Emiraj, Kruje
Vendim Nr. 121 date 29.04.2022 Restaurim dhe rindertim i baneses se demtuar nga zjarri te Z.Neki Nova, Berat
Vendim Nr. 122 date 29.04.2022 Shtyrje vendimmarrje per Projektin nderhyrje restauruse ne banesen me dy Peristil ne Parku Arkeologjik Finq
Vendim Nr. 123 date 29.04.2022 Restaurim dhe konservim i Ures se Mesit, Shkoder
Vendim Nr. 124 date 29.04.2022 Ndertim i ri Godine Banimi 2 kate, me aplikues Edmir Abdija, Shkoder
Vendim Nr. 125 date 29.04.2022 Projekt Banese 2 kate dhe bodrum ne Voskopoje, aplikues Aleko Papakozma
Vendim Nr. 126 date 29.04.2022 Projekt Banese 2 kate ne Voskopoje, aplikues Aleko Papakozma
Vendim Nr. 127 date 29.04.2022 Legalizim objekti te Z.Ded Marashi
Vendim Nr. 128 date 29.04.2022 Legalizim objekti te Z.Maliq Hasmuca
Vendim Nr. 129 date 29.04.2022 Legalizim objekti te Znj.Mirela Mentor Furxhi
Vendim Nr. 130 date 29.04.2022 Legalizim objekti Z.Bashkim Allajbeu
Vendim Nr. 131 date 29.04.2022 Rinovim Licence e Z. Zamir Marika, ne Projektim
Vendim Nr. 132 date 29.04.2022 Rinovim Licence e Z. Zamir Marika, ne Zbatim
Vendim Nr. 133 date 29.04.2022 Rinovim Licence e Z.Florian Denek, ne Projektim
Vendim Nr. 134 date 29.04.2022 Rinovim Licence e Z.Florian Denek, ne Zbatim
Vendim Nr. 135 date 29.04.2022 Rinovim Licence e Z.Adrian Kalamishi, ne Zbatim
Vendim Nr. 136 date 29.04.2022 Licence e Znj.Eda Gjeka, ne Zbatim
Vendim Nr. 137 date 29.04.2022 Rinovim Licenca per B M Konstruksion, ne Zbatim
Vendim Nr. 138 date 29.04.2022 Kerkese e subjektit AbKons per ndryshim Drejtuesi Ligjor
Vendim Nr. 139 date 29.04.2022 Kerkese e subjektit DionAl per licence ne Zbatim
Vendim Nr. 140 date 29.04.2022 Kerkese e subjektit R.T sh.p.k per shtese kategorishe ne licence
Vendim Nr. 141 date 29.04.2022 Rinovim Licence e Znj.Silvana Mema ne Arkeologji
Vendim Nr. 142 date 29.04.2022 Licence e Z.Jugert Culani ne Arkeologji

Vendim Nr.143 date 13.05.2022 Ndryshime ne projektin Rijetezimi i Piramides, Tirane.pdf
Vendim Nr.144 date 13.05.2022 Restaurim i objektit 2 kate, aplikues dhe zhvillues Petraq Koka, Qeparo.pdf
Vendim Nr.145 date 13.05.2022 Rindertim dhe shtese ne objekt ekzistues ne Korce, zhvillues Mira Naslazi.pdf
Vendim Nr.146 date 13.05.2022 Godine 3 kate dhe sistemim prone ne Korce, me zhvillues Interlogistic.pdf
Vendim Nr.147 date 13.05.2022 Projekt per punime mirembajtje te brendshme dhe te jashtme ne objekt ne Vuno, me zhvillues Ameraldo Muca.pdf
Vendim Nr.148 date 13.05.2022 Restaurim i Kishes se Shen e Premtes, Hllomo, Gjirokaster.pdf
Vendim Nr.149 date 13.05.2022 Restaurim i baneses se Mustafa Shehut, Zerqan, Diber.pdf
Vendim Nr.150 date 13.05.2022 Raport vezhgim arkeologjik, realizuar nga Lorenc Bejko per projektin Kompleks banimi Farke.pdf
Vendim Nr.151 date 13.05.2022 Raport vezhgim arkeologjik, realizuar nga Lorenc Bejko per projekt Infrastrukture Green Coast2.pdf
Vendim Nr.152 date 13.05.2022 Raport vezhgim arkeologjik, realizuar nga Lorenc Bejko per projektin Kompleks rezidencial Linder Garden Residenc.pdf
Vendim Nr.153 date 13.05.2022 Raport vezhgim arkeologjik, realizuar nga Lorenc Bejko per proketin Marina Resort Vlore.pdf
Vendim Nr.154 date 13.05.2022 Raport vezhgim arkeologjik, realizuar nga Elio Hobdari per Magazine Industriale Kashar.pdf
Vendim Nr.155 date 13.05.2022 Raport vezhgim arkeologjik, realizuar nga Skender Mucaj per projektin Ish Kampi i Pionereve, Dajt.pdf
Vendim Nr.156 date 13.05.2022 Raport vezhgim arkeologjik, realizuar nga Gjergj Vinjahu, per projektin Kompleks Banimi Mullet.pdf
Vendim Nr.158 date 17.05.2022 Rikonstruksion objekti dhe shtese kati ne Berat, zhvillues Robert Pushi.pdf
Vendim Nr.159 date 17.05.2022 Projekt ndertese tre kateshe ne Shkoder, zhvillues Vilhem Margjini.pdf
Vendim Nr.160 date 17.05.2022 Ndertese 2 kateshe restaurim, konservim, rijetesim ne Shkoder, zhvillues Klemar Gjonej.pdf
Vendim Nr.161 date 17.05.2022 Hartim projekti rreth Muzeut Etnografik te Beratit.pdf
Vendim Nr.162 date 17.05.2022 Bonus Rijetezimi banesa me kod arkivi K-090, lagja Kala Berat.pdf
Vendim Nr.163 date 17.05.2022 Termat e references Gjirokastra Castel Sustainable Managment and tourisim Valorization.pdf
Vendim Nr.164 date 17.05.2022 Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim, projekti Shqiptaro-Polak Gerrmime arkeologjike ne Bushat.pdf
Vendim Nr.165 date 17.05.2022 Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim, Topografia e Epidam-Dyrrachion, Durres.pdf
Vendim Nr.166 date 17.05.2022 Shtyrje vendimmarrje per projektin Rikonstruksion banese ekzistuese ne Durres, zhvillues Raimond Laci.pdf
Vendim Nr.167 date 17.05.2022 Projekt rikonstruksion me shtim volumi ne Durres, zhvillues Bajram SHehaj.pdf
Vendim Nr.168 date 17.05.2022 Raport sondazhi arkeologjik, realizuar nga Taulant Rama Rikonstruksion shtim volumi lagja 10 Zone arkeologjike B JF Architectural Designer Lulzim Kardhiqi.pdf
Vendim Nr.169 date 17.05.2022 Vleresimi i potencialit arkeologjik, realizuar nga Taulant Rama per Projektin banesa Mario Domi.pdf
Vendim Nr.170 date 17.05.2022 Koncept sondazhi arkeologjik, realizuar nga Luan Perzhita per projektin Rindertimi i shkolles Gjergj Kastrioti Durres.pdf
Vendim Nr.171 date 17.05.2022 Koncept sondazhi arkeologjik, realizuar nga Luan Perzhita per projektin Rindertimi i shkolles Namim Frasheri Durres.pdf
Vendim Nr.172 date 17.05.2022 Raport sondazhi arkeologjik, realizuar nga Skender Mucaj per projektin shkolla dhe konvikti Bernardina Qerraxhia.pdf
Vendim Nr.173, date 17.05.2022 Shtyrje vendimarrje raport i vezhgimit arkeologjik nga Skender Mucaj Suela Xhyheri Klodian Velo, Pika Panoramike Shqiperine e Jugurt- 40 Shenjtoret , Bashkia Sarande MAU, FSHZH.pdf
Vendim Nr.174 date 17.05.2022 Shtyrje vendimarrje raport vezhgimi arkeologjik, nga Skender Mucaj, Suela Xhyheri dhe Klodian Velo, per Pika Panoramike Shqiperine e Jugurt- Qeparo.pdf
Vendim Nr.175 date 17.05.2022 Shtyrje vendimarrje raport vezhgimi arkeologjik, nga Skender Mucaj, Suela Xhyheri dhe Klodian Velo, Pika Panoramike Shqiperine e Jugut- Xarre.pdf
Vendim Nr.176 date 17.05.2022 Zgjerimi i rrjetit te Operatorit Vodafone Albania.pdf
Vendim Nr.177 date 17.05.2022 Raport vezhgimi arkeologjik, nga Taulan Rama per projektin ndertim i rrjetit inxhinjerik te tubacioneve fobra optike & coax.pdf
Vendim Nr.178 date 02.06.2022 Miratim i bonusit te rijetezimit, Punime mirembajtje dhe konservuese, Shkolla e Pare e Vajzave ne Korce.pdf
Vendim Nr.179 date 02.06.2022 Miratim projekt Restaurimi dhe rindertimi i murit rrethues ne banesen e Znj.Gyle Veip Mustafaraj dhe familjes Klefti K-007, Berat.pdf
Vendim Nr.180 date 02.06.2022 Miratim Rivleresimi i projektit rikonstruksion i rrjetit elektrik ne godinen e Kryesise se Kuvendit.pdf
Vendim Nr.181 date 02.06.2022 Miratim projekti restaurim banese ne Gjirokaster, aplikues dhe zhvillues Jorgo Xuhano.pdf
Vendim Nr.182 date 02.06.2022 Miratim projekt Restaurimi i Kalase se Ishmit dhe nderteses prane mureve.pdf
Vendim Nr.183 date 02.06.2022 Miratim projekti Pasarela metalike ne hyrje te Kalase se Lezhes.pdf
Vendim Nr.184 date 02.06.2022 Miratim projekti kerkimor shkencor ne vazhdim, Bazilika Paleokristiane jashte mureve Elbasan, Elio Hobdari.pdf
Vendim Nr.185 date 02.06.2022 Raport vezhgimi arkeologjik per projektin Magazine industriale 1 kat Kashar, Tirane.pdf
Vendim Nr.187 date 02.06.2022 Mosmiratim procedure legalizimi, objekt me vetedeklarues Z.Gori Flamur Kovaci, Gjirokaster.pdf
Vendim Nr.188 date 02.06.2022 Miratim procedure legalizimi, objekt me vetedeklarues Vladimir dhe Rrushit Sheno, Korce.pdf
Vendim Nr.189 date 02.06.2022 Miratim procedure legalizimi, objekt me vetedeklarues Shoqeria Alba 2000 sh.p.k Tirane.pdf
Vendim Nr.190 date 02.06.2022 Mosmiratimin e licences ne Projektim te Z.Gjergji Bezati.pdf
Vendim Nr.191 date 02.06.2022 Mosmiratimin e licences ne Zbatim te Z.Gjergji Bezati.pdf
Vendim Nr.192 date 02.06.2022 Miratimin e licences ne Zbatim te Z.Ermal Ali.pdf
Vendim Nr.193 date 02.06.2022 Mosmiratimin e licences ne Projektim te Znj.Edlira Mema.pdf
Vendim Nr.194 date 02.06.2022 Mosmiratimin e licences ne Zbatim te Znj.Rigerta Hoxha.pdf
Vendim Nr.195 date 02.06.2022 Mosmiratimin e licences ne Zbatim te Z.Pjerin Geci.pdf
Vendim Nr.196 date 02.06.2022 Mosmiratimin e licences ne Projektim te Z.Gent Karalliu.pdf
Vendim Nr.197 date 02.06.2022 Mosmiratimin e licences ne Zbatim te Z.Gent Karalliu.pdf
Vendim Nr.198 date 02.06.2022 Mosmiratimin e licences ne Mbikeqyrje dhe Kolaudim te Z.Gent Karalliu.pdf
Vendim Nr.199 date 02.06.2022 Mosmiratim licence ne arkeologjik te Z.Odhise Bresha.pdf
Vendim Nr.200 date 02.06.2022 Miratim licence ne arkeologji te Z.Irklid Ristani.pdf
Vendim Nr.201 date 03.06.2022 Miratim projekti kerkimor shkencor ne vazhdim Foinik Butrint, nga Akademia e studimeve albanologjike.pdf
Vendim Nr.202 date 03.06.2022 Miratim projekti kerkimor shkencore ne vazhdim Durresi mesjetar Amfiteatri, nga Akademia e studimeve albanologjike.pdf
Vendim Nr.203 date 03.06.2022 Miratim projekti kerkimor shkencor Sistemi fortifikues antiko mesjetar i Durresit, nga Akademia e studimeve albanologjike.pdf
Vendim Nr.204 date 03.06.2022 Miratim projekti kerkimor shkencor Topografia urbane e Butrintit gjate antikitetit te vone dhe Mesjetes, nga Akademia e studimeve albanologjike.pdf
Vendim Nr.205 date 03.06.2022 Miratim projekti kerkimor shkencore Lugina e Shushices, qyteza, tempuj dhe kisha, nga Akademia e studimeve albanologjike.pdf
Vendim Nr.206 date 03.06.2022 Miratim projekti kerkimor shkencore ne vazhdim Antigonea Hadrianopolis dhe lugina e Drinosit, nga Akademia e studimeve albanologjike.pdf
Vendim Nr.207 date 03.06.2022 Miratim projekti kerkimor shkencor ne vazhdim Tempulli i Shtyllasit, zhvillues Akademia e studimeve albanologjike.pdf
Vendim Nr.208 date 03.06.2022 Miratim projekti kerkimor shkencor ne vazhdim Cuka e Ajtoit, zhvillues Akademia e studimeve albanologjike.pdf
Vendim Nr.209 date 03.06.2022 Miratim projekti Itenerari Kulturore Gjurmet Fishtiane, zhvillues Ministria e Kultures.pdf
Vendim Nr.210 date 03.06.2022 Miratim projekti Punime konsoliduese dhe restaurimi ne objekt shtepi pushimi Dhermiu, zhvillues Kristo Shkurti.pdf
Vendim Nr.211 date 03.06.2022 Miratim projekti Qendra e vizitoreve ne kuvendin e Shqiperise, zhvillues Kuvendi i Shqiperise.pdf
Vendim Nr.212 date 03.06.2022 Punime restauruese ne Kishen e Manastirit te Shen Kollit ne Mesopotan, aplikues Gentian Vokopola.pdf
Vendim Nr.213 date 03.06.2022 Miratim projekti Nderhyrje restauruese ne Kompleksin Islamik Xhemerhalle ne Delvine, DRTK Vlore.pdf
Vendim Nr.214 date 03.06.2022 Miratim projekti Nderhyrje restauruese ne Uren e Leshnices se Poshtme, DRTK Vlore.pdf
Vendim Nr.215 date 03.06.2022 Miratim projekti Restaurim dhe konservim i pjesshem ne fasaden e objektit bar Sofra Shkodrane, DRTK Shkoder.pdf
Vendim Nr.216 date 03.06.2022 Miratim projekti Restaurim Banesa e Ramis Bektashi ne Shkoder, DRTK Shkoder.pdf
Vendim Nr.217 date 03.06.2022 Miratim projekti Muri Antik rrethues nga kulla gjysme rrethore e anes jugore te fortifikimit te Lisit, Lezhe.pdf
Vendim Nr.218 date 03.06.2022 Miratim raport vezhgimi akreologjik, realizuar Lorenc Bejko per Projektin objekt banimi dhe sherbimi Vlore.pdf
Vendim Nr.219 date 03.06.2022 Miratim raport vazhgimi arkeologjik, realizuar nga Lorenc Bejko per projektin Kompleks vilash Farke.pdf
Vendim Nr.220 date 03.06.2022 Miratim raport vezhgimi arkeologjik, realizuar nga Lorenc Bejko per Projektin objekt 1 kat per prodhim dhe magazinim e produkteve plastikes.pdf
Vendim Nr.221 date 03.06.2022 Miratim raporti vezhgimi arkeologjik, realizuar nga Gjergji Vinjahu, per godine banimi 1 dhe 2 kate nentoke, Farke.pdf
Vendim Nr.222 date 03.06.2022 Miratim koncept sondazhi arkeologjike, realizuar nga Skender Mucaj, per projektin Godine banimi dhe sherbime, C-D-Group.pdf
Vendim Nr.223 date 03.06.2022 Miratim rezultate germimi nga Iris Pojani, per Projektin riparim dhe perforcim ne shkollen 9-vjecare Eftali Koci.pdf
Vendim Nr.224 date 03.06.2022 Miratim raport vezhgimi arkeologjik nga Ylli Cerova, per Projektin objekt Hotelerie dhe sherbimi dhe pishine Dhermi.pdf
Vendim Nr.225 date 03.06.2022 Miratim raport vezhgimi arkeologjik nga Skender Mucaj, per Projektin Parku fotovoltaik Spitalle Abkons.pdf
Vendim Nr.226 date 03.06.2022 Miratim raport vezhgimi arkeologjik nga Skender Mucaj, per Projektin impianti termik Lunder i perkohshem dhe infrastruktura ndihmese Vlore Korporata Elektroenergjitike Shqiptare.pdf
Vendim Nr.227 date 03.06.2022 Miratim raport vezhgim arkeologjik nga Skender Mucaj, per Projektin objekt magazinimi per fabriken e prodhimit te transformatorit TM TU.pdf
Vendim Nr.229 date 03.06.2022 Miratim raport vezhgimi arkeologjik nga Taulan Rama, per Projektin Parku fotovoltaik Big Wind2 Povelce.pdf
Vendim Nr.230 date 03.06.2022 Miratim raport vezhgimi arkeologjik nga Taulant Rama, per Projektin Parku fotovoltaik Dimax Albania 2MW Povelce Fier Dimax Albania.pdf
Vendim Nr.231 date 03.06.2022 Miratim raport vezhgimi arkeologjik nga Taulant Rama, Parku fotovoltaik hydropower 2 mw Povelce Fier Hydropower.pdf
Vendim Nr.232 date 03.06.2022 Miratim raport vezhgimi arkeologjik nga Ols Lafe, per projektin ndertimi i tunelit te llogarase, Ministria e Infrastruktures dhe energjise.pdf
Vendim Nr.233 date 03.06.2022 Miratim Terma Reference per hartimin e planeve te menaxhimit per muzeun arkeologjik, hamami, kulla veneciane Durres, UNOPS.pdf