Vendime 2019 KKA

Vendime 2019

01. Vendim Nr.01 date 15.01.2019 –Rikualifikimi i Akeseve rrugore Unaza Lindore Loti 2, Bashkia Tirane– A.RR.SH
02. Vendim Nr. 02 date 15.01.2019 –Rikualifikimi i Akeseve rrugore Unaza Lindore Loti 3, Bashkia Tirane– A.RR.SH
03. Vendim Nr. 03 date 15.01.2019 – Ndertimi i rruges Kardhiq- Delvine, Loti 4 – A.RR.SH
04. Vendim Nr. 04 date 15.01.2019 – Ndertimi i rruges Kardhiq- Delvine, Loti 5 – A.RR.SH
05. Vendim Nr. 05 date 15.01.2019 – Ndertimi i rruges Kardhiq- Delvine, Loti 6 – A.RR.SH
06. Vendim Nr. 06 date 15.01.2019 –Rehabilitimi i Ujesjellesit, Tirane – A.K.U.K
07. Vendim Nr. 07 date 15.01.2019 – HEC Kebela, Bashkia Gramsh
08. Vendim Nr. 08 date 15.01.2019 – HEC Arcove, perroi i Seltes, Bashkia Elbasan
09. Vendim Nr. 09 date 15.01.2019 – HEC Kamican, Bashkia Gramsh
10. Vendim Nr. 10 date 15.01.2019 – HEC Blineta, Bashkia Gramsh
11. Vendim Nr. 11 date 15.01.2019 – Ndertimi i stacionit te rrjetit telefonik Telekom Albania, Kepi i Rodonit
12. Vendim Nr. 12 date 15.01.2019 – Kompleks banimi 2-3kat, Tirane- FZ Construction
13. Vendim Nr. 13 date 15.01.2019 –Miratimi i sondazheve te projektit – Godine banimi dhe sherbime1-6kat, zone arekologjike B, Durres
14. Vendim Nr. 14 date 15.01.2019 –Miratimi i sondazheve te projektit – Linja e optimizimit te Ujesjellesit, Durres
15. Vendim Nr. 15 date 15.01.2019 – Vijimi i procedures -Godine banimi 1 kat dhe objekt ndihmes 1 kat – Z. P.Kashari -ALUIZNI, Durres
16. Vendim Nr. 16 date 15.01.2019 – Vijimi i procedures-Godine e kombinuar 2 kate – Z. Gj.Pjetri -ALUIZNI, Durres
17. Vendim Nr. 17 date 15.01.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 1-3 kate – Z. F.Mucaj -ALUIZNI, Durres
18. Vendim Nr. 18 date 15.01.2019 – Vijimi i procedures-Godine social ekonomike 5 kate – Z. Bushi dhe Z. S.Bushi -ALUIZNI, Sarande
19. Vendim Nr. 19 date 15.01.2019 – Rikonstruksion dhe shtese anesore kopshti parafabrikat, zone arekologjike B,Durres
20. Vendim Nr. 20 date 15.01.2019 -Rikonceptim dhe rikonstruksion i shkolles Jan Kukzeli, zone arekologjike B, Durres
21. Vendim Nr. 21 date 15.01.2019 – Dorezimi i objekteve arekeologjike te sekuestruara ne fashatin Radostine, Fier
22.Vendim Nr. 22 date 06.03.2019 – HEC Vleshica1 dhe Veleshica 2, Kukes dhe Diber
23.Vendim Nr. 23 date 06.03.2019 – HEC Zall Kalis, Lumi i Vleshices, Puke
24.Vendim Nr. 24 date 06.03.2019 – HEC Orenja Verri dhe HEC Orenja Katund, Librazhd
25.Vendim Nr. 25 date 06.03.2019 – HEC Mali, ne lumin Terkuze, Tirane
26.Vendim Nr. 26 date 06.03.2019 – HEC Paulini dhe Paulini 1, Rreshen
27.Vendim Nr. 27 date 06.03.2019 – Godine per sherbime hotelerie 13 kate dhe 3 kate parkim, Tirane – Kastrati Construciton
28.Vendim Nr. 28 date 06.03.2019 – Godine per sherbime hotelerie 4-5-11-12-13 kate dhe 3 kate parkim, Tirane -Kastrati Construciton
29.Vendim Nr. 29 date 06.03.2019 – Godine per sherbime hotelerie 13 kate dhe 3 kate parkim, Tirane – MAK Elite Office
30.Vendim Nr. 30 date 06.03.2019 – HEC Marjo, Librazhd
31.Vendim Nr. 31 date 06.03.2019 – HEC Bushi dhe Bushi 1, Mirdite
32.Vendim Nr. 32 date 06.03.2019 – HEC Ostruku ne perroin e Lugjajt, Kukes
33.Vendim Nr. 33 date 06.03.2019 – Kompleks banimi me vila, Mjull, Bathore, Tirane
34. Vendim Nr. 34 date 06.03.2019 – HEC Gojan, Gjegjan, Puke
35. Vendim Nr. 35 date 06.03.2019 – HEC Kaulina, lumi Fani i Madh, Puke
36. Vendim Nr. 36 date 06.03.2019 – HEC Kushaj, perroi i Gjormit dhe Kushes, Elbasan – GMG shpk
37. Vendim Nr. 37 date 06.03.2019 – Terminal depozitues perpunues per hidrokarburet, Porto Romano, Durres
38. Vendim Nr. 38 date 06.03.2019 – Depozitim i gjetjeve arekologjike ne kuader te projektit TAP
39. Vendim Nr. 39 date 06.03.2019 – Raport i germimit arkeologjik te shpetimit per varret e demtura,Himare
40. Vendim Nr. 40 date 06.03.2019 –Rikonstruksion i objektit ekzistues rr.M.Ulqinaku, zone arkeologjike B, Durres
41. Vendim Nr. 41 date 06.03.2019 – Ndertimi i rrejtit inxhinierik telefonik, Bashkia Sarande
42. Vendim Nr. 42 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 3 kate -Z. I.Kocibelli , ,ALUIZNI Korce
43. Vendim Nr. 43 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 6-1 kate – familja Sulejmani, ,ALUIZNI Durres
44. Vendim Nr. 44 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 3 kate – Z.Q.Hoxha dhe A.Hoxha, ,ALUIZNI Durres
45. Vendim Nr. 45 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 2 kate – Z.G.Faruku, ,ALUIZNI Durres
46. Vendim Nr. 46 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 2 kate – Z.A.Faruku, ,ALUIZNI Durres
47. Vendim Nr. 47 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 5 kate – Z.R.Lekli ,ALUIZNI Durres
48. Vendim Nr. 48 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 3 kate – Z. A.Elmadhi,ALUIZNI Durres
49. Vendim Nr. 49 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 2 kate – Z. N.Shahini, ALUIZNI Durres
50. Vendim Nr. 50 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 1 kate – Z. A.Kasaj-ALUIZNI, Durres
51. Vendim Nr. 51 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 2 kate – Z. B.Copa dhe R.Copa -ALUIZNI, Durres
52. Vendim Nr. 52 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 1 kate – Znj. B.Duro -ALUIZNI, Durres
53. Vendim Nr. 53 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 2 kate – Z. V.Kajmaku -ALUIZNI, Durres
54. Vendim Nr. 54 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 2 kat – Znj.O.Jaupllari-ALUIZNI, Durres
55. Vendim Nr. 55 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 1 kat – Znj. D.Gjaci-ALUIZNI, Lezhe
56. Vendim Nr. 56 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 3 kate – Z. F.Gjinaj-ALUIZNI, Lezhe
57. Vendim Nr. 57 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 3 kate – Z. A.Bracaj -ALUIZNI, Vlore
58. Vendim Nr. 58 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 4 kate – Z. T.Kalemaj -ALUIZNI, Vlore
59. Vendim Nr. 59 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 2 kat – Z.K.Myrtaj dhe L.Myrtaj -ALUIZNI, Vlore
61.-Vendim-Nr.-61-date-18.03.2019“-Projekt-kerkimor-shkencor-ne-vazhdim-Germime-kontrolli-dhe-rivleresimi-Kisha-e-Shen-Vlashit-Drac-Ishem
62.-Vendim-Nr.-62-date-18.03.2019“-Projekt-kerkimor-shkencor-i-ri-Nje-vend-i-shenjte-i-periudhes-antike-ne-Vaun-e-Dejes
63.-Vendim-Nr.-63-date-18.03.2019“-Projekt-kerkimor-shkencor-i-ri-Lepenica
64.-Vendim-Nr.-64-date-18.03.2019“-Projekt-kerkimor-shkencor-ne-vazhdim-Germime-arkeologjike-ne-fshatin-Hot
65.-Vendim-Nr.-65-date-18.03.2019“-Projekt-kerkimor-shkencor-ne-vazhdim-Fortifikimi-i-Dukajve-ne-luginen-e-Vjoses
66.-Vendim-Nr.-66-date-18.03.2019“-Projekt-kerkimor-shkencor-ne-vazhdim-Maligrad
67.-Vendim-Nr.-67-date-18.03.2019“-Projekt-kerkimor-shkencor-ne-vazhdim-Germime-ne-fortifikimet-prehistorike-te-lugines-se-Shkumbinit
68.-Vendim-Nr.-68-date-18.03.2019“-Projekt-kerkimor-shkencor-ne-vazhdim-Dinamika-e-zhvillimit-te-shoqerive-ne-periudhen-e-bornxit-te-vone-dhe-hekurit-ne-pellgun-e-Korces
69.-Vendim-Nr.-69-date-18.03.2019“-Projekt-kerkimor-shkencor-ne-vazhdim-Vezhgime-arkeologjike-ne-zonen-Lezhe-Shkoder
70.-Vendim-Nr.-70-date-18.03.2019“-Projekt-kerkimor-shkencor-ne-vazhdim-Foinike-Butrint
71.-Vendim-Nr.-71-date-18.03.2019“-Projekt-kerkimor-shkencor-ne-vazhdimBabunje
72.-Vendim-Nr.-72-date-18.03.2019“-Projekt-kerkimor-shkencor-ne-vazhdim-Topografia-Epindamne-Dyrrhachion-Durres
73.-Vendim-Nr.-73-date-18.03.2019“-Projekt-kerkimor-shkencor-ne-vazhdim-Antigonea
74.-Vendim-Nr.-74-date-18.03.2019“-Projekt-kerkimor-shkencor-ne-vazhdimHandrianopolis
75.-Vendim-Nr.-75-date-18.03.2019“-Projekt-kerkimor-shkencor-ne-vazhdim-Orikos
76.-Vendim-Nr.-76-date-18.03.2019“-Projekt-kerkimor-shkencor-ne-vazhdim-Bushat-Shkoder
77.-Vendim-Nr.-77-date-18.03.2019“-Projekt-kerkimor-shkencor-ne-vazhdim-Paleokastra
78.-Vendim-Nr.-78-date-18.03.2019“-Projekt-kerkimor-shkencor-ne-vazhdim-Apolonia-dhe-prapatoka-e-saj
79.-Vendim-Nr.-79-date-18.03.2019“-Projekt-kerkimor-shkencor-ne-vazhdim-Bylis
80.-Vendim-Nr.-80-date-18.03.2019“-Projekt-kerkimor-shkencor-ne-vazhdim-Drivastum-Kisha-e-Shen-Merise-ne-kodren-e-Muzhiles
81.-Vendim-Nr.-81-date-18.03.2019“-Projekt-kerkimor-shkencor-ne-vazhdim-Kisha-e-Shen-Merise-Mamurras
82.-Vendim-Nr.-82-date-18.03.2019“-Projekt-kerkimor-shkencor-ne-vazhdim-Dyrrahchiumi-ne-Antikitetin-e-Vone
83.-Vendim-Nr.-83-date-18.03.2019“-Projekt-kerkimor-shkencor-ne-vazhdim-Zgerdheshi
84.-Vendim-Nr.-84-date-18.03.2019“-Projekt-kerkimor-shkencor-ne-vazhdim-Koman-Sarde
85.-Vendim-Nr.-85-date-18.03.2019“-Projekt-kerkimor-shkencor-ne-vazhdim-Durresi-Mesjetar
86.-Vendim-Nr.-86-date-18.03.2019“-Projekt-kerkimor-shkencor-ne-vazhdim-Amantia
87.-Vendim-Nr.-87-date-18.03.2019“-Projekt-kerkimor-shkencor-ne-vazhdim-Harta-Arkeologjike-Nenujore-e-bregdetit-Shqipetar
88.-Vendim-Nr.-88-date-18.03.2019“-Projekt-kerkimor-shkencor-i-riVendbanime-te-fortifikuara-kodrinore-malore-ne-Tirane
89.-Vendim-Nr.-89-date-18.03.2019-“-Kalldremet-e-vjetra-te-zbuluara-ne-Gjirokaster
90.-Vendim-Nr.-90-date-18.03.2019“-Koncepti-i-sondazheve-Linja-e-Optimizimit-te-UjesjellesitDurres
91. Vendim Nr. 91 date 04.04.2019 – Rikualifikimi i zones urbane te qendres se Vlores
92. Vendim Nr. 92 date 04.04.2019 – Forumi Romak-Butrint – IA
93. Vendim Nr. 93 date 04.04.2019 – Apolonia 2019 – IA
94. Vendim Nr. 94 date 02.05.2019 –HEC Mazreka, Korce
95. Vendim Nr. 95 date 02.05.2019 – Vondafone Albania 1246 Germenji
96. Vendim Nr. 96 date 02.05.2019 – Zgjerimi i rrjetit ne Ksamil, Albtelecom
97. Vendim Nr. 97 date 02.05.2019 – HEC Guri i bardhe 1 dhe 2, Bashkia Klos
98. Vendim Nr. 98 date 02.05.2019 –HEC Kalis, Bashkia Kukes
99. Vendim Nr. 99 date 02.05.2019 –Grumbullimi i produkteve buqesore, Maliq
100. Vendim Nr. 100 date 02.05.2019 –Shtese anesore DPSHP

Vendim Nr. 101 date 02.05.2019 Miratim per vendosjen e strukturave te lehta ne Kalane e Shkodres
Vendim Nr. 102 date 02.05.2019 Ujesjellesi Butrint
Vendim Nr. 103 date 02.05.2019 Miratim i konceptit te sondazheve- Strukture 1-5-7 kat, Sarande
Vendim Nr. 104 date 02.05.2019 Godine banimi dhe sherbimesh 2-4-6 kat, zone arkelologjike B, Durres
Vendim Nr. 105 date 02.05.2019 Linja e Optimizimit te Ujesjellesit Durres-Adstar.pdf
Vendim Nr. 106 date 02.05.2019 Rikonstruksion i objektit 1 kat dhe shtese 3 kate, zone arkeologjike B, Durres.pdf
Vendim Nr. 107 date 02.05.2019 Rikonstruksion i objektit ekzistues dhe shtese anesore 2 kat, zone arkeologjike B, Durres.pdf
Vendim Nr. 108 date 02.05.2019 Rikonstruksion dhe shtese volumi, zone arkeologjike B, Durres.pdf
Vendim Nr. 109 date 02.05.2019 Zgjerdheshi 2019, IA.pdf
Vendim Nr. 110 date 02.05.2019 Porti i Limjonit Sarande-Vlore.pdf
Vendim Nr. 111 date 02.05.2019 Ndertimi i kompleksit turistik Thyrmus, Dhermi.pdf
Vendim Nr. 112 date 02.05.2019 Pike shitje karburante, zone arkeologjike B, Durres.pdf
Vendim Nr. 113 date 02.05.2019 Rikonstruksion dhe adaptim objekti, zone arkeologjike A, Durres, Z.I.Mano.pdf
Vendim Nr. 114 date 02.05.2019 Rikonstruksion fasade dhe rikonstruksion catie, zone arkeologjike A, Durres, Z.S.Sejko.pdf
Vendim Nr. 115 date 02.05.2019 Rikonstruksion vila Terziu, zone arkeologjike A, Durres, Z.A.Terziu.pdf
Vendim Nr. 116 date 02.05.2019 Vijimi i procedures, Godine 5 kate – Z.L. Ndreu dhe Z. L.Peta- ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 117 date 02.05.2019 Vijimi i procedures, Godine 1 kat – Z.R.Agolli -ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 118 date 02.05.2019 Vijimi i procedures, Godine 1 kat – Z.B.Agasi-ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 119 date 02.05.2019 Vijimi i procedures, Godine 2 kate – Z.R.Roci-ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 120 date 02.05.2019 Vijimi i procedures, Godine 2 kate – Z. B.Mema-ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 121 date 02.05.2019 Vijimi i procedures, Godine 1 kat – Z.S.Zorba-ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 122 date 02.05.2019 Vijimi i procedures, Godine 2 kate – Z.L. Sinani-ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 123 date 02.05.2019 Vijimi i procedures, Godine 2 kate – Z.A.Dakoli-ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 124 date 02.05.2019 Vijimi i procedures-Godine 2 kate – Z.E.Parangoni-ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 125 date 02.05.2019 Vijimi i procedures-Godine 3 kate – Z.E.Parangoni-ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 126 date 02.05.2019 Vijimi i procedures-Godine 2 kate – Z.Sh.Velillari-ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 127 date 02.05.2019 Vijimi i procedures-Godine 1kat – ZV.Alushi-ALUIZNI Vlore.pdf
Vendim Nr. 128 date 02.05.2019 Vijimi i procedures-Godine 2 kate – Z.K.Idrizi-ALUIZNI Vlore.pdf
Vendim Nr. 129 date 02.05.2019 Vijimi i procedures, Objekt social ekonomik 4 kate – familja Qurku-ALUIZNI Sarande.pdf
Vendim Nr. 130 date 02.05.2019 Vijimi i procedures-Garazh 1 kat-Z. Z.Maci-ALUIZNI Lezhe.pdf
Vendim Nr. 131 date 28.05.209 Ndertimi i linjes se transmetimit 110kv , Nensatcioni Sallmone Gjiri i Lalezit.pdf
Vendim Nr. 132 date 28.05.2019 Projekt i shfrytezimit te mineralit Gur gelqeror i mermerizuar, Rasek Shkoder.pdf
Vendim Nr. 133 date 28.05.2019 Studimi Tekniko-Ekonomik dhe projekti i shfrytezimit te gelqerorit, Shkoder.pdf
Vendim Nr. 134 date 28.05.2019 Godine Polifunksionale 3-15 kate me 3 kate nentoke, rruga Elbasanit, Tirane.pdf
Vendim Nr. 135 date 28.05.2019 Miratim i Raportiti te Vezhgimit arkeologjik Hec Iballa , Spac, Berishe dhe Liqeni, Fushe Arrez.pdf
Vendim Nr. 136 date 28.05.209 Rigjenerimi Urban i shetitiores ekzistuese Naim Frasheri, Sarande.pdf
Vendim Nr. 137 date 28.05.2019 Projekt per nderhyrje rehablituese ne parkun arkeologjik te Amantias.pdf
Vendim Nr. 138 date 28.05.2019 Restaurim tipologjik Banese + Sherbime, prane Amfitetrit Romak, Durres.pdf
Vendim Nr. 139 date 28.05.2019 Projekt restaurimi, Godine banimi 2 kate, zona arkeologjike A Durres.pdf
Vendim Nr. 140 date 28.05.2019 Projekt restaurimi banese dhe Sherbime 3 kate, zona arkeologjike A Durres.pdf
Vendim Nr. 141 date 28.05.2019 Projekti Kerkimor Topografia Epidamne-Dyrrhachion, Durres 2019.pdf
Vendim Nr. 142 date 28.05.2019 Rikonstruksion ekzistues, shtese volumi anesor+2 kate, Zona B, Durres.pdf
Vendim Nr. 143 date 28.05.2019 Godine banimi dhe sherbimesh 2-4-6 kate , zona arkeologjike B, Kristi Konsruksion.pdf
Vendim Nr. 144 date 28.05.2019 Godine e kombinuar 2 kate e Z.Gezim Xh Muca, zona arkeologjike B, Durres.pdf
Vendim Nr. 145 date 28.05.2019 Godine banimi 1 kat e Z. Medat R Abazi , Lagjia 17 zona Arkeologjike B, Durres.pdf
Vendim Nr. 146 date 28.05.2019 Godine Banimi 2 kate+podrum e Z Adem M Muha, zona arkeologjike B Durres.pdf
Vendim Nr. 147 date 28.05.2019 Godinebanimi 2 kate+papfingo e Z Shefqet V Sulku, Zona arkeologjike B, Durres.pdf
Vendim Nr. 148 date 28.05.2019 Godine Banimi 2 kate e Z.Arjan A Selami, zona arkeologjike B, Durres.pdf
Vendim Nr. 149 date 28.05.2019 Godine 2 kate e Z.Zef N Ndoj, zona arkeologjike B, Durres.pdf
Vendim Nr. 150 date 6.06.2019 Ndertimi i HEC SHINI ne perroin e Bizes dhe Valit, Bashkia Bulqize.pdf
Vendim Nr. 151 date 6.06.2019 Stalle dhish, Njesia Administrative Berdice – Subjekti Chicken Land.sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 152 date 6.06.2019 Kryerja e sondazheve arkeologjike- Ndertim ambjent sherbimesh , zone B, Sarande.pdf
Vendim Nr. 153 date 6.06.2019 Projekt per nderhyrje restauruese ne parkun Arkeologjik, Finiq.pdf
Vendim Nr. 154 date 6.06.2019 Konceptin e vijimit arkeologjik te varrezes tumulare ne Himare.pdf
Vendim Nr. 155 date 6.06.2019 Rikonstruksion fasade, shtese kati plus anesore dhe restaurimi i viles Artur Terziu, Durres.pdf
Vendim Nr. 156 date 6.06.2019 Rikonstruksion banese , zona arkeologjike A, Durres- subjekti Z.Ramazan H Myrta.pdf
Vendim Nr. 157 date 6.06.2019 Ndertimi i HEC GRABOVA 1, Bashkia Gramsh.pdf
Vendim Nr. 158 date 6.06.2019 Raport perfundimtar i tre sondazheve arkeologjike per rehabilitimin e Ujesjellsit, Tirane.pdf
Vendim Nr. 159 date 6.06.2019 Objekt social ekonomik 1 kat e Z. Refit.H.Budo, Sarande.pdf
Vendim Nr. 160 date 6.06.2019 Godine banimi 2 kate e Znj. Dava Z Gega, zona arkeologjike B, Lezhe.pdf
Vendim Nr. 161 date 25.06.2019 Rikonstruksion HEC LOZHAN, Qarku Korce.pdf
Vendim Nr. 162 date 25.06.2019 Ndertimi i kaskades se hidrocentraleve mbi lumin Shushice, Qarku Vlore
Vendim Nr. 163 date 25.06.2019 Ndertimi i HEC GRABOVA 2, perroi Graboves, Qarku Elbasan
Vendim Nr. 164 date 25.06.2019 Komplekd banesa individuale, Njesia strukturore FA 79, Bashkia Tirane, subjekti VILAT LULE
Vendim Nr. 165 date 25.06.2019 Ndertimi i HEC-eve Egnatia-Shushice mbi lumin Gostime
Vendim Nr. 166 date 25.06.2019 Rezidence Vilash 3 kate ne zonen e Berdeneshit, Bashia Sarande
Vendim Nr. 167 date 25.06.2019 Stacioni i telefonise celulare te shoqerise Vodafon Albania, sh.a Germenj
Vendim Nr. 168 date 25.06.2019 Ndertimi i Parkut fotovoltaik me panele diellore, Bashkia Kucove.pdf
Vendim Nr. 169 date 25.06.2019 Miratimin e projektit Hotel 3-4 kate, rruga Glaukia, zona arkeologjike B, Durres.pdf
Vendim Nr. 170 date 25.06.2019 Projekti kerkimir Topografia Epidamne-Dyrrhachion, Durres 2019.pdf
Vendim Nr. 171 date 25.06.2019 Tempulli i Shtyllasit-Arkitektura dhe rivlersime arkeologjike 2019.pdf
Vendim Nr. 172 date 25.06.2019 Rikualifikimi i zones urbane prane qendres se qyetet te Vlores.pdf
Vendim Nr. 173 date 25.06.2019 Ndertimi i zyrave te OSSHE Durres, zona arkeologjike B, Durres.pdf
Vendim Nr. 174 date 25.06.2019 Objekt banimi, rruga Taulantia, zone arkeologjike B, Durres.pdf
Vendim Nr. 175 date 31.07.2019 Objekt industrial, magazinim, zyra, ambiente taknike, 1-2 Bashkia Fier.pdf
Vendim Nr. 176 date 31.07.2019 HEC Plesat, Bashkia Gjirokaster.pdf
Vendim Nr. 177 date 31.07.2019 Godina banimi dhe sherbimi 3 kat, Liqeni i Thate, Tirane.pdf
Vendim Nr. 178 date 31.07.2019 Godine arsimore 5-6 kate dhe strukture metalike tip ure lidhese me godinen ekzistuese, Barleti Group, Selite.pdf
Vendim Nr. 179 date 31.07.2019 Permiresimi struktural i kambanores – Manastiri i Shen Kollit, Mesopotam, Sarande.pdf
Vendim Nr. 180 date 31.07.2019 Plotesim me ambiente sherbimi ne lokalin Leon Ray, Aploloni.pdf
Vendim Nr. 181 date 31.07.2019 Objekt banimi 5kat dhe 2 kat nentoke, Rr.Taulantia, Durres, subjekti Auxhesti.S.pdf
Vendim Nr. 182 date 31.07.2019 Godine banimi dhe sherbime 2 kat, Rr.A.Durrsaku, Durres – Z.B.Shuaipi.pdf
Vendim Nr. 183 date 31.07.2019 Vijimi i procedures-Banese 1 kat E.Selami ASHK Lezhe.pdf
Vendim Nr. 184 date 31.07.2019 Vijimi i procedures, Banese 1 kat B.Dodaj B.Dodaj, ASHK Lezhe.pdf
Vendim Nr. 185 date 31.07.2019 Vijimi i procedures, Banese 1 kat A.Perleka, ASHK Lezhe.pdf
Vendim Nr. 186 date 31.07.2019 Vijimi i procedures, Banese 1 kat D.Lleshi, ASHK Lezhe.pdf
Vendim Nr. 187 date 31.07.2019 Vijimi i procedures, Banese 3 kat L.Fida, ASHK Lezhe.pdf
Vendim Nr. 188 date 31.07.2019 Vijimi i procedures, Banese 2 kat D.Mehilli, ASHK Vlore.pdf
Vendim Nr. 189 date 31.07.2019 HEC VELCAN- Koncept sondazhesh.pdf
Vendim Nr. 190 date 31.07.2019 Godine banimi dhe sherbime 5 kate, Durres – Jedas.pdf
Vendim Nr. 191 date 31.07.2019 Godine Administrative 6 kat, Durres – OSHEE.pdf
Vendim Nr. 192 date 31.07.2019 Rehabilitimi i Kalates RO-RO, Porti detar, Sarande.pdf
Vendim Nr. 193 date 31.07.2019 Miratimi i kerkeses per bashkepunim me KAEXH per Dh.Condi ne kuader te projektit ByPass Vlore.pdf
Vendim Nr. 194 date 31.07.2019 Koncept sondazhesh per projektin e rruges hyrese per ne Apoloni nga Bypass Fier-Levan.pdf
Vendim Nr. 195 date 14.08.2019 Relacion i DRKK Shkoder, Gjetje rastesore-Objekt i artit shkembor ne perroin e Xhrise, fshati Xhuxhe, Mirdite.pdf
Vendim Nr. 196 date 29.08.2019 Kompleks Polifunksonal turistik, Durres – Dyrrakium shpk.pdf
Vendim Nr. 197 date 29.08.2019 Projekt i posacem i zevendesimit te fshatit Koder Zgjupe, Strukture banimi ne Gramsh, Devoll Hydropower.pdf
Vendim Nr. 198 date 29.08.2019 Projekt propozim per spostimin e aksit- Rehabilitimi i Lumit te Vlores- Strabag AG Albania.pdf
Vendim Nr. 199 date 29.08.2019 Godine banimi 5 kate dhe 1 kat nen toke, Durres – Jedas shpk.pdf
Vendim Nr. 200 date 29.08.2019 Godine banimi 5 kate dhe 1 kat nentoke, Durres, Jedas shpk.pdf
Vendim Nr. 201 date 29.08.2019 Raporti i gjetjeve ne kuader te projektit – Godine banimi 5 kate dhe 1 kat nentoke, Durres, Jedas shpk.pdf

Vendim Nr. 202 date 29.08.2019 Koncept sondazhesh – Godine Polifunksionale3-4-6 kate, Durres- Kastrati shpk.pdf
Vendim Nr. 203 date 29.08.2019 Objekt banimi 5 kate, Sarande- DAED shpk.pdf
Vendim Nr. 204 date 29.08.2019 Hotel 3-4 kat, rruga Glaukia, Durres, B.Stafhasani.pdf
Vendim Nr. 205 date 29.08.2019 Ndertimi i godines se re te martenitetit, Rikonstruksion i spitalit, Lezhe.pdf
Vendim Nr. 206 date 29.08.2019 Vijimi i procedures – godine banimi 4 kat- familja Sufja, ASHK Lezhe.pdf
Vendim Nr. 207 date 29.08.2019 Vijimi i procedures – Godine banimi 1 kat-Sh.Mustafa, ASHK Lezhe.pdf
Vendim Nr. 208 date 29.08.2019 Vijimi i procedures – godine banimi 2 kat- K.Prenga, ASHK Lezhe.pdf
Vendim Nr. 209 date 29.08.2019 Vijimi i procedures – godine banimi 2 kat- A.Simoni, ASHK Lezhe.pdf
Vendim Nr. 210 date 29.08.2019 Vijimi i procedures – godine banimi 1 kat- L.Toma, ASHK Lezhe.pdf
Vendim Nr. 211 date 29.08.2019 Vijimi i procedures – godine banimi 5 kat- familjet Xhavare, Beqiri, Llanaj, ASHK Sarande.pdf
Vendim Nr. 212 date 02.10.2019 Vrojtim sizmik ne bllokun 3, Shell Upstream Albania B.V.pdf
Vendim Nr. 213 date 02.10.2019 Pike furnizimi me karburant dhe njesi sherbimi, Farke e madhe- 4A-M.pdf
Vendim Nr. 214 date 02.10.2019 Ndertimi i HEC Dohoshisht, Peshkopi – Hidro Zone Energy.pdf
Vendim Nr. 215 date 02.10.2019 Ndertimi i HEC Dohoshisht 2-3, Peshkopi, Hidro one Energy.pdf
Vendim Nr. 216 date 02.10.2019 Kompleks banese individuale dhe godine sherbimi ne funksion te buqesise, Lunder, Farke – Mane TCI.pdf
Vendim Nr. 217 date 02.10.2019 HEC Bukaniku, Bashkia Elbasan- Bajrami N.pdf
Vendim Nr. 218 date 02.10.2019 Ndertimi i fiderave Karbunare ne drejtim te spitalit Lushnje, OSHEE.pdf
Vendim Nr. 219 date 02.10.2019 Rishikimi i kushteve Ndertimi i nenstacionit Tec Kombinat, OSHEE.pdf
Vendim Nr. 220 date 02.10.2019 Godine banimi dhe sherbime 5 kat, zone arekolgjike B, Durres- JEDAS.pdf
Vendim Nr. 221 date 02.10.2019 Godine banimi 2-3 kat zone arkeologjike B, Durres – DESLA.pdf
Vendim Nr. 222 date 02.10.2019 Ndertim objekt sherbimesh zone arkeologjike B, Sarande.pdf
Vendim Nr. 223 date 02.10.2019 Strukture sherbime dhe banim, zone arekologjike B, Sarande.pdf
Vendim Nr. 224 date 02.10.2019 Vijimi i procedures, Godine banimi 1 kat- Z.Sh. Kercelli, ASHK Durres.pdf
Vendim Nr. 225 date 02.10.2019 Vijimi i procedures, Godine banimi 2 kat- Z.A.Matrizi, ASHK Lezhe.pdf
Vendim Nr. 226 date 02.10.2019 Vijimi i procedures, Godine banimi 3 kat- familja Bajrami, ASHK Sarande.pdf
Vendim Nr. 227 date 02.10.2019 Sondazhe arkeologjike nga DRTK per projektin Muri i Porto Romanos, Durres.pdf
Vendim Nr. 228 date 31.10.2019 Raport vezhgimi-Infrastruktura Bashkiake IV – UKL.pdf
Vendim Nr. 229 date 31.10.2019 Raport vezhgimi- Infrastruktura Bashkiake IV, zgjermi i rrjetit te ujesjellesit te Delvines-UKD.pdf
Vendim Nr. 230 date 31.10.2019 Raport sondazhi- Rruga hyrese- ByPass Fier-Levan.pdf
Vendim Nr. 231 date 31.10.2019 Koncept germimi- Rruga hyrese- ByPass Fier-Levan.pdf
Vendim Nr. 232 date 31.10.2019 Relacioni i verifikimi ne shtyllen elektrike te Nenstacionit 35kv- OSHEE.pdf
Vendim Nr. 233 date 31.10.2019 Raport vezhgimi- Pike furnizimi me karburant , Sauk, Tirane.pdf
Vendim Nr. 234 date 31.10.2019 Relacion verifikimi- Godine me funksion hotel 12kate, City Hotel, Tirane.pdf
Vendim Nr. 235 date 31.10.2019 Relacion verifikimi- Godine banimi dhe sherbimesh 14 kat- Nova, Tirane.pdf
Vendim Nr. 236 date 31.10.2019 Relacion verifikimi – Gjetje arkeologjike, Xhuxhe, Mirdite.pdf
Vendim Nr. 237 date 31.10.2019 Relacion verifikimi – Gjetje arkeologjike rastesore, Gjorm, Vlore.pdf
Vendim Nr. 238 date 31.10.2019 Projekt kerkimor shkencor i ri- Sondazhe ne Kishen e Ristozit dhe dokumentim, Mbroje, Korce.pdf
Vendim Nr. 239 date 08.11.2019 Raport germimi, Godine banimi dhe sherbimesh, Durres- Jedas.pdf
Vendim Nr. 240 date 08.11.2019 Raport vezhgimi- HEC Gastra, Elbasan.pdf
Vendim Nr. 241 date 08.11.2019 Raport vezhgimi- Hidrocentral Faqekuq 3, Bashkia Corovode.pdf
Vendim Nr. 242 date 08.11.2019 Raport vezhgimi- HEC Thanza 2.pdf
Vendim Nr. 243 date 08.11.2019 Raport vezhgimi- HEC Stavec 1, lumi Mat, Bashkia Bulqize.pdf
Vendim Nr. 244 date 08.11.2019 Raport sondazhi- Strukture sherbime dhe banim 1-5-7 kat, zone B, Sarande.pdf
Vendim Nr. 245 date 08.11.2019 Raport sondazhi – Godine polifunksionale 3-4-6 kate, zone B, Durres.pdf
Vendim Nr. 246 date 08.11.2019 Relacion verifikimi- Dy godona banimi dhe sherbimi 6-7 kat, Selite, Tirane.pdf
Vendim Nr. 247 date 08.11.2019 Relacion verifikimi- Rikonstruksion i pikes se karburantit, Vlore.pdf
Vendim Nr. 248 date 08.11.2019 Relacion verifikimi- Ndertim i magazines prane Nenstacionit 400 kv-220-110kv, Tirana 2- OST.pdf
Vendim Nr. 249 date 08.11.2019 Miratim i projektit – Lac 2- Ura Matit-Skuraj, OST.pdf
Vendim Nr. 250 date 08.11.2019 Relacion verifikimi- Linja e optimiziit te ujesjellesit, Durres.pdf
Vendim Nr. 251 date 08.11.2019 Vijimi i procedures – Godine banimi 1 kat- Z. Xh.Qyrku, Durres.pdf