Vendime 2018 KKA

Vendime 2018

Vendim Nr. 1 date 18.01.2018 Kaskada HEC-ve Hotolisht, rrethi Librazhd.pdf
Vendim Nr. 2 date 18.01.2018 Ndertimi i HEC Bugjon.pdf
Vendim Nr. 3 date 18.01.2018 Ndertimi i fabrikes se ujit-Shpati i Majes se Malit-Bashkia Fushe Arrez.pdf
Vendim Nr. 4 date 18.01.2018 HEC Borie Lure 1 , Diber.pdf
Vendim Nr. 5 date 18.01.2018 Ndertimi i HEC Merkurth 2 ne zallin e Merkurthit, Rrethi Mirdite.pdf
Vendim Nr. 6 date 18.01.2018 Kaskada HEC Jetoni, Bashkia Bulqize.pdf
Vendim Nr. 7 date 18.01.2018 Ndertimi i HEC Mireshi, ne perroin e Mireshit, Bashkia Bulqize.pdf
Vendim Nr. 8 date 18.01.2018 Instalim antene, Linja e tensionit te ulet per stacionin e telefonise celulare Vodafon Albania.pdf
Vendim Nr. 9 date 18.01.2018 Ndertimi i HEC Trojet, fshati Vicidol, Bashkia Puke.pdf
Vendim Nr. 10 date 18.01.2018 Terminali Jug-Lindor i autobuzeve, Farke, Tirane.pdf
Vendim Nr. 11 date 18.01.2018 Relacion mbi germime klandestine ne Nekropolin e Parkut Arkeologjik te Amantians.pdf
Vendim Nr. 12 date 18.01.2018 Miratim i konceptit te sondazheve arkeologjike, Godine banimi-zone arkeologjike B, Durres.pdf
Vendim Nr. 13 date 18.01.2018 Relacion per strukturat e zbuluara -Godine banimi me 5 kate, zone arkeologjike B, Durres.pdf
Vendim Nr. 14 date 18.01.2018 Miratim i konceptit te sondazheve arkeologjike, Godine banimi,zone arkeologjike B, Durres.pdf
Vendim Nr. 15 date 18.01.2018 Rikonstruksion banese 1 kat-Z.Sulejman Kapiti, zone arkeologjike B, Durres.pdf
Vendim Nr. 16 date 18.01.2018 Pike shitjeje me pakice te karburanteve – Kastrati sh.p.k- zone arkeologjike B, Durres.pdf
Vendim Nr. 17 date 18.01.2018 Ndertim magazinash dhe showroom, zyra, Vore.pdf
Vendim Nr. 18 date 18.01.2018 Miratim i raportit te vezhgimit per Tokat Shtese-TAP-SPIECAPAG.pdf
Vendim Nr. 19 date 18.01.2018 Miratim konceptit te metodoligjise se germimit, Vojak- TAP-SPIECAPAG.pdf
Vendim Nr. 20 date 18.01.2018 Miratim i konceptit te sondazheve arkeologjike, Vertopt-TAP-SPIECAPAG.pdf
Vendim Nr. 21 date 18.01.2018 Miratim i sondazheve arkeologjike, Uznove, Berat-TAP-SPIECAPAG
Vendim Nr. 22 date 18.01.2018 Devijimi i tubacionit te Gazsjellesit Trans Adriatik, Petove-SPIECAPAG
Vendim Nr. 23 date 18.01.2018 Miratim i sondazheve arkeologjike, Nderhyrje ne sistemin e kanalizimeve te qytetit te Durresit – Bashkia Durres
Vendim Nr. 24 date 21.02.2018 Rikualifikimi rruga Aleksander Goga nga sheshi Liraia-Muzeu i Deshmoreve, Durres
Vendim Nr. 25 date 21.02.2018 Restaurimi i xhamise se Plumbit, Shkoder
Vendim Nr. 26 date 21.02.2018 Teleferiku Kruje-Mali i Krujes, zone arekologjike B, Kruje
Vendim Nr. 27 date 21.02.2018 Godine banimi dhe sherbimesh 5 kat, zone arekologjike B, Durres
Vendim Nr. 28 date 21.02.2018 Godine banimi dhe sherbimesh, zone arekeologjike B, Durres
Vendim Nr. 29 date 21.02.2018 Godine banimi dhe sherbimesh 6 kate dhe 2 kate, zone arekologjike B, Durres
Vendim Nr. 30 date 21.02.2018 HEC Qam, ne perroin e Serriqes, dege e lumit Drin ne zonen e Kuksit
Vendim Nr. 31 date 21.02.2018 HEC Kulota, dege e lumit te Bushtirces.pdf
Vendim Nr. 32 date 21.02.2018 HEC Terfoja, dege e lumit te Bushtrices.pdf
Vendim Nr. 33 date 21.02.2018 Kompleks turistik IONIAN OLEA, Drimadhe, Bashkia Himare.pdf
Vendim Nr. 34 date 21.02.2018 Projekti Hidroenergjitik i Devollit – seksioni 2B Gjinikas-Osoje.pdf
Vendim Nr. 35 date 21.02.2018 Pike karburanti dhe kompleks sherbimesh ne fshatin Toc, Memaliaj.pdf
Vendim Nr. 36 date 21.02.2018 Ndertimi i i HEC Prevalli, bashkia Librazhd.pdf
Vendim Nr. 37 date 21.02.2018 Kompleks objekte banimi 1 dhe 2 kat, subjekti Alma Mustafaraj.pdf
Vendim Nr. 38 date 21.02.2018 HEC Viliq 1 dhe 2 Tropoje, Qarku Kukes.pdf
Vendim Nr. 39 date 21.02.2018 HEC Rehove, Bashkia Korce.pdf
Vendim Nr. 40 date 21.02.2018 HEC Thirre, Qarku Lezhe.pdf
Vendim Nr. 41 date 21.02.2018 HEC Miraka, Bashkia Librazhd.pdf
Vendim Nr. 42 date 21.02.2018 Projekt kerkimor-shkencor ne vazhdim – Castrumi i Vigut 2018.pdf
Vendim Nr. 43 date 21.02.2018 Miratim i kerkeses se Aluiznit Vlore, objekti znj.Shpresa Gjondedaji, zona arkeologjike B, Vlore.pdf
Vendim Nr. 44 date 21.02.2018 Miratim i kerkeses se Aluiznit Vlore, objekti znj.Gjinovefa Petani, zona arkeologjike B, Vlore.pdf
Vendim Nr. 45 date 21.02.2018 Miratimi i kerkeses per pajisje me licence Z. Luan Perzhita.pdf
Vendim Nr. 46 date 21.02.2018 Miratimi i kerkeses per pajisje me licence Z.Ols Lafe.pdf
Vendim Nr. 47 date 08.03.2018 Miratimi i rregullores per administrimin e zones arkeologjike A dhe B, Durres.pdf
Vendim Nr. 48 date 08.03.2018 Segmenti i rruges F.Bllaca pjese e projektit Rikualifikim Rr.A.Goga nga sheshi Liria-Muzeu i Deshmoreve, Durres.pdf
Vendim Nr. 49 date 08.03.2018 Kompleks banimi dhe sherbimesh 1-2 kat, Selite Tirane.pdf
Vendim Nr. 50 date 08.03.2018 HEC Deni ne perroin e Perpizes, Bashkia Klos.pdf
Vendim Nr. 51 date 08.03.2018 Kompleks turistik Rezidencial dhe Hotelier LURA 5, Gjiri i Lalezit.pdf
Vendim Nr. 52 date 08.03.2018 HEC YLDON 1, ne perroin e Verces, Bashkia Gramsh.pdf
Vendim Nr. 53 date 08.03.2018 HEC YLDON 2, ne perroin e Verces, Bashkia Gramsh.pdf
Vendim Nr. 54 date 08.03.2018 HEC YLDON 3, ne perroin e Verces, Bashkia Gramsh.pdf
Vendim Nr. 55 date 08.03.2018 HEC YLDON 4, ne perroin e Verces, Bashkia Gramsh.pdf
Vendim Nr. 56 date 08.03.2018 HEC DRIZA, Bistrice, Delvine.pdf
Vendim Nr. 57 date 20.03.2018 Godine banimi 5 kat dhe 1 kat nentoke, zone arkeologjike B, Durres.pdf
Vendim Nr. 58 date 20.03.2018 Gazsjellesi TAP ne zonen e Uznoves- SPIECAPAG.pdf
Vendim Nr. 59 date 20.03.2018 Projekt kerkimor shkencor -Vezhgime pernjohese Lezhe, Shkoder.pdf
Vendim Nr. 60 date 20.03.2018 Projekt kerkimor shkencor- Agrdheshi Transformimi i nje qytetit ilir gjate antikitetit te vone dhe mesjetes.pdf
Vendim Nr. 61 date 20.03.2018 Projekt kerkimor shkencor Kisha e Shen Merise Mamurras.pdf
Vendim Nr. 62 date 20.03.2018 Projekt kerkimor shkencor Koman-Sarde.pdf
Vendim Nr. 63 date 20.03.2018 Projekt kerkimor shkencor Topografia Epidamne-Dyrrahachion.pdf
Vendim Nr. 64 date 20.03.2018 Projekt kerkimor shkencor -Shkodra.pdf
Vendim Nr. 65 date 20.03.2018 Projekt kerkimor shkencor -Drivastum-Drishti-Kodra e Muzhiles.pdf
Vendim Nr. 66 date 20.03.2018 Projekt kerkimor shkencor Hadrianopolis.pdf
Vendim Nr. 67 date 20.03.2018 Projekt kerkimor shkencor-Rijetezimi i Kalase se Peces.pdf
Vendim Nr. 68 date 20.03.2018 Projekt kerkimor shkencor – Antigone.pdf
Vendim Nr. 69 date 20.03.2018 Projekt kerkimor shkencor – Dyrrachiumi ne Antikitetin e Vone.pdf
Vendim Nr. 70 date 20.03.2018 Projekt kerkimor shkencor -Harta Arkeologjike Nenujore e Bregdetiti Shqipetar.pdf
Vendim Nr. 71 date 20.03.2018 Projekt kerkimor shkencor-Orikos.pdf
Vendim Nr. 72 date 20.03.2018 Projekt kerkimor shkencor-Amantia.pdf
Vendim Nr. 73 date 20.03.2018 Projekt kerkimor shkencor-Bylis 2018.pdf
Vendim Nr. 74 date 20.03.2018 Projekt kerkimor shkencor-Kolonizimi dhe procese urbanizimi ne Apoloni.pdf
Vendim Nr. 75 date 20.03.2018 Projekt kerkimor shkencor-Paleokastra.pdf
Vendim Nr. 76 date 20.03.2018 Projekt kerkimor shkencor-Durresi Mesjetar.pdf
Vendim Nr. 77 date 20.03.2018 Projekt kerkimor shkencor-Fortifikimi romak i Dukajve ne luginen e Vjoses.pdf
Vendim Nr. 78 date 20.03.2018 Projekt kerkimor shkencor-Germime arkeologjike ne Kishen Paleokristiane ne fshatin Hot.pdf
Vendim Nr. 79 date 20.03.2018 Projekt kerkimor shkencor-Ekspedite pernjohese ne qytetin antikomesjetar te Kanines ne zonen e Vjoses.pdf
Vendim Nr. 80 date 20.03.2018 Projekt kerkimor shkencor-Sondazhe arkeologjike ne vendbanimin e Vlushes.pdf
Vendim Nr. 81 date 20.03.2018 Projekt kerkimor shkencor-Studimi i nje varri monumental, Rrethi Mallakaster.pdf
Vendim Nr. 82 date 20.03.2018 Projekt kerkimor shkencor-Kerkim ne terren per rrenoja arkeologjike ne fshatin e Nivices.pdf
Vendim Nr. 83 date 20.03.2018 Projekt kerkimor shkencor-Survey, germime, sondazhe ne kalate e Berzezhtes, Qukesit dhe Dragostunjes.pdf
Vendim Nr. 84 date 20.03.2018 Projekt kerkimor shkencor-Foinike-Butrint.pdf
Vendim Nr. 85 date 20.03.2018 Projekt kerkimor shkencor-Kerkime te perbashketa ne ishullin e Maligradit te Prespes se Madhe.pdf
Vendim Nr. 86 date 02.05.2018 Projekti per restaurimin e Kishes se Shen Nikolles, Vendbanimi i Skenderbeut, Lezhe.pdf
Vendim Nr. 87 date 14.05.2018 HEC KALISI, Bashkia Librazhd.pdf
Vendim Nr. 88 date 14.05.2018 HEC GURRA, Bashkia Mat.pdf
Vendim Nr. 89 date 14.05.2018 Rikonstruksioni i rruges se Velipojes, FSHZH.pdf
Vendim Nr. 90 date 14.05.2018 HEC SHIROKU, Bashkia Gramsh.pdf
Vendim Nr. 91 date 14.05.2018 HEC LISECI, Bashkia Gramsh.pdf
Vendim Nr. 92 date 14.05.2018 HEC KAPITI, Tamare, Bashkia Kukes.pdf
Vendim Nr. 93 date 14.05.2018 Depozita bregdetare te karburanteve ne Porto Romano, Durres.pdf
Vendim Nr. 94 date 14.05.2018 HEC DODRINJE, Tamare, Bashkia Malesia e Madhe.pdf
Vendim Nr. 95 date 14.05.2018 HEC VRIELA, Tamare, Bashkia Malesia e Madhe.pdf
Vendim Nr. 96 date 14.05.2018 Hotel me 4 yje, Gjileke, Bashkia Himare.pdf
Vendim Nr. 97 date 14.05.2018 Godine banimi dhe sherbimi 9 kat, zone B, Durres.pdf
Vendim Nr. 98 date 14.05.2018 Godine banimi dhe sherbimi 5 kat, zone B, Durres.pdf
Vendim Nr. 99 date 14.05.2018 Koncept sondazhesh-Teleferiku Kruje-Mali Sari Salltik, zone arkeologjike B, Kruje.pdf
Vendim Nr. 100 date 14.05.2018 Godine banimi dhe sherbimi 6 kat, zone B, Durres.pdf

Vendim Nr. 101 date 14.05.2018 Vijimi i procedures-Godine banimi dhe sherbimi 2 kat, Z.F.Cobo- ALUIZNI Vlore.pdf
Vendim Nr. 102 date 14.05.2018 Vijimi i procedures-Shtese 2 kate mbi objekt ekzistues, Z.N.Nanushi- ALUIZNI Vlore.pdf
Vendim Nr. 103 date 14.05.2018 Vijimi i procedures-Godine banimi 2 kat dhe 1 kat sherbim, Z.A.Capo- ALUIZNI Vlore.pdf
Vendim Nr. 104 date 14.05.2018 Vijimi i procedures-Godine banimi 3 kat, Z.ALika- ALUIZNI Sarande.pdf
Vendim Nr. 105 date 14.05.2018 Objekt i kombinuar 2 kate, Z.B.Maska- ALUIZNI Sarande.pdf
Vendim Nr. 106 date 14.05.2018 Godine banimi 2 kate dhe papafingo, Z.G.Bregasi- ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 107 date 14.05.2018 Dokumentimi i rrenojave ne fshatin Veterik, TAP.pdf
Vendim Nr. 108 date 14.05.2018 Territori i strukturave bregdetare, Zona e Semanit, TAP.pdf
Vendim Nr. 109 date 14.05.2018 Shtese magazine dhe Impianti i perpunimit te ujit, Qafshtame.pdf
Vendim Nr. 110 date 14.05.2018 Ndertese per sherbime 1 kat, zone arkeologjike B, Lezhe.pdf
Vendim Nr. 111 date 14.05.2018 Vijimi i procedures-Godine e kombinuar 3 kate-K.Lalollari-ALUIZNI Korce.pdf
Vendim Nr. 112 date 14.05.2018 Vijimi i procedures-Banese 4kat -Z. Ferdinand Zerelli, Z.Sefedin Zerelli dhe Z. Fatos Zerelli -ALUIZNI Korce.pdf
Vendim Nr. 113 date 14.05.2018 Vijimi i procedures-Banese 1kat -Znj. Eli Hoxha -ALUIZNI Vlore.pdf
Vendim Nr. 114 date 14.05.2018 Projekti hidroenergjitik i Devollit, linja e shperndarjes 10kV, Bashkia Maliq.pdf
Vendim Nr. 115 date 14.05.2018 Ndertimi I HEC KRONZ, Peshkepi.pdf
Vendim Nr. 116 date 27.06.2018 HEC Lusen 1,2,3 ne Kukes- EUROBIZNES sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 117 date 27.06.2018 Korpus Universitar-Universiteti Aldent, Lunder, Farke.pdf
Vendim Nr. 118 date 27.06.2018 Rrjeti telefonik Telekom Albania- MUHURRI 1590, Diber.pdf
Vendim Nr. 119 date 27.06.2018 HEC EME, Bashkia Mirdite, Qarku Lezhe.pdf
Vendim Nr. 120 date 27.06.2018 HEC Antena, ne perroin e zallit te Shtames, Mat., DERBI-E sh.p.k..pdf
Vendim Nr. 121 date 27.06.2018 HEC SHUTRI 1 dhe SHUTRI 2, Mat, ATEANI ENERGY sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 122 date 27.06.2018 HEC QAMI 1, bashkia Kukes, Lajthica Invest sh.a.pdf
Vendim Nr. 123 date 27.06.2018 Kaskada e HEC-eve te BAtres, Burrel, ELECTRICAL BATRA HPP sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 124 date 27.06.2018 Realizimi i sondazheve arkeologjik per ndertimin e Parkut Eolik, Tepelene.pdf
Vendim Nr. 125 date 27.06.2018 HEC Vardar, Bashkia Librazhd, DRINI BULQIZE sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 126 date 27.06.2018 HEC POLMI, Bashkia Librazhd, DRINI BULQIZE sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 127 date 27.06.2018 Gjetej arekologjike, nje trakt muri dhe nje varr, Xhamia Mbret dhe Teqese Helvetive, Berat, ASHA.pdf
Vendim Nr. 128 date 27.06.2018 Sondazhe arkeologjike prane forumit Rrethor, Durres, IA-QSA.pdf
Vendim Nr. 129 date 27.06.2018 Implementimi i projektit te sinjalistikes turistike, Bashkia Kruje.pdf
Vendim Nr. 130 date 27.06.2018 Koncepti i kryerjes se sondazheve per Godine 3 kate dhe papafingo ne rrugen P.Sorra lagja Nr.17, Durres.pdf
Vendim Nr. 131 date 27.06.2018 Potenciali i zones per projektin Kopesht-Verdhe 2 kate, rruga K.Sotiri, Durres.pdf
Vendim Nr. 132 date 27.06.2018 Depozitimi i gjetjeve arkeologjike prane fondeve te DRKK Durres.pdf
Vendim Nr. 133 date 27.06.2018 Vijimi i procedures-Godine 1 kat- Xh.Sulejmani-ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 134 date 27.06.2018 Vijimi i procedures-Godine 1 kat- A.Leka -ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 135 date 27.06.2018 Vijimi i procedures-Godine 1 kat- V.Mazelliu-ALUIZNI Korce.pdf
Vendim Nr. 136 date 27.06.2018 Vijimi i procedures-Godine 1 kat- Xh.Sula-ALUIZNI Lezhe.pdf
Vendim Nr. 137 date 27.06.2018 Vijimi i procedures-Godine 1 kat dhe bodrum- N.Dubare-ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 138 date 27.06.2018 Qender grumbullimi per ruajtjen e frutave, permimeve dhe agrumeve, Lushnje- DONI FRUITS sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 139 date 27.06.2018 Projekti Shqiptaro-Francez i pellgut te Korces 2018-2020- IA.pdf
Vendim Nr. 140 date 18.07.2018 Relacion verifikimi per projektin Restaurimi i Xhamise Mbret dhe Teqese Helvetive, Berat.pdf
Vendim Nr. 141 date 18.07.2018 Hidrocentralet Potam 1 dhe Potam 2, Bashkia Finiq, HIDROPOTAM sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 142 date 18.07.2018 HEC KUC ne perroin Shuri i Kucit, Vlore, AGE KUC sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 143 date 18.07.2018 Depozita bregdetare te karburanteve, Shtese Kapaciteti, Porto Romano, Durres, GENKLAUSDIS sh.a.pdf
Vendim Nr. 144 date 18.07.2018 Strukture magazine 1 kat, MADO, subjekti DOBI MANAGEMENT sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 145 date 18.07.2018 HEC FZ HYDROPOWER ne lumin Devoll, Bashkia Cerrik, FZ HYDORPOWER sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 146 date 18.07.2018 HEC Lumshtylla, rrethi Puke, RAN ENERGJI sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 147 date 18.07.2018 HEC Gurshpat 3 ne perroin Kengjeras, Bashkia Librazhd, ZENIT and CO sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 148 date 18.07.2018 HEC Gurshpat, Shkumbin, Bashkia Elbasan sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 149 date 18.07.2018 HEC OSMANI ne perroin e Licones, Bashkia Bulqize, KOKA sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 150 date 18.07.2018 Zona me banesat individuale 2 dhe 3 kate, Mullet, Tirane, CLASSICS and J sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 151 date 18.07.2018 Pike shitje me pakice te karburanteve, Durres, subjekti KASTRATIT sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 152 date 18.07.2018 Godine 3 kate dhe papafingo ne lagjen 17, Durres paraqitur nga Z. K.Shahini.pdf
Vendim Nr. 153 date 18.07.2018 Projekti per restaurimin e mureve rrethues te Aulones, zone arkeologjike A dhe B, Vlore.pdf
Vendim Nr. 154 date 18.07.2018 Relacion mbi potencal arkeologjik ne lagjen nr.5 Durrres, subjekti DESLA sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 155 date 18.07.2018 Relacion mbi potencialin arkeologjik ne lagjen nr.17, Durres, Subjekti PAVARESIA sh.a.pdf
Vendim Nr. 156 date 18.07.2018 Rikonstruksion i linjes se Ujesjellesin Vlore, Bashkia Vlore.pdf
Vendim Nr. 157 date 18.07.2018 Rikonstruksion banese, Lagja 3, Durres paraqitur nga Z. S.Peza.pdf
Vendim Nr. 158 date 18.07.2018 Vijimi i procedures-Godine 2 kat- Z. S.Xhelollari dhe Z. Nj.Malo -ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 159 date 18.07.2018 Vijimi i procedures- Godine social ekonomike 1 kat dhe 2 objekte 1 kat- Z. M Reci -ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 160 date 18.07.2018 Vijimi i procedures-Godine banimi 2 kat-Z.D.Muca-ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 161 date 18.07.2018 Vijimi i procedures- Godine social ekonomike 1 kat dhe 2 objekte 1 kat- Z. A.Zhuka -ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 162 date 18.07.2018 Vijimi i procedures- Godine social ekonomike 1 kat dhe 2 objekte 1 kat- Z. A.Amataj -ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 163 date 18.07.2018 Vijimi i procedures- Godine banimi 3 kat- Z. N.Caraj -ALUIZNI Sarande.pdf
Vendim Nr. 164 date 18.07.2018 Miratim i raportit te sondazheve per devijimin e tubacionit te TAP, Ullinas, Berat.pdf
Vendim Nr. 165 date 18.07.2018 Sondazhe arkeologjike ne lidhje me devijimin e tubacionit te TAB, Ullinjas Berat.pdf
Vendim Nr. 166 date 18.07.2018 Miratim i raportit te sondazheve per devijimin e tubacionit te TAP, Vodice, Berat.pdf
Vendim Nr. 167 date 18.07.2018 Miratim i raportit te germimeve ne zonen e Vojakut, Berat.pdf
Vendim Nr. 168 date 18.07.2018 HEC LJUSA ne peroin e Zallit te Madh, Mat, DIEZELA sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 169 date 26.07.2018 Rikaulifikimi i bulevardit kryesor Ismail Qemali, Vlore.pdf
Vendim Nr. 170 date 17.08.2018 Projekt-propozim per permiresimin, ndertimin, operimin dhe mirembajten e Rruges se Arberit.pdf
Vendim Nr. 171 date 25.09.2018 HEC Runja, Bashkia Diber.pdf
Vendim Nr. 172 date 25.09.2018 HEC Marinaj, Bashkia Librazhd.pdf
Vendim Nr. 173 date 25.09.2018 HEC Lajthia, Kolesjan dhe Domje, Bashkia Kukes.pdf
Vendim Nr. 174 date 25.09.2018 HEC AMMEi, Bashkia Pogradec.pdf
Vendim Nr. 175 date 25.09.2018 HEC Shenepremte, Bashkia Gramsh.pdf
Vendim Nr. 176 date 25.09.2018 HEC Babuni, Bashkia Gramsh.pdf
Vendim Nr. 177 date 25.09.2018 HEC Mallunxa, Bashkia Mat.pdf
Vendim Nr. 178 date 25.09.2018 HEC Vinjolli, Bashkia Mat.pdf
Vendim Nr. 179 date 25.09.2018 HEC Doma, Bashkia Mat.pdf
Vendim Nr. 180 date 25.09.2018 HEC Agolli, Bashkia Maliq.pdf
Vendim Nr. 181 date 25.09.2018 Kompleks Multifunksional, Paskuqan, Kamez.pdf
Vendim Nr. 182 date 25.09.2018 Linja elektrike Fier-Bilisht, ne kuader te projektit TAP.pdf
Vendim Nr. 183 date 25.09.2018 Kompleks banesash 2-3 kat, Farke, Tirane.pdf
Vendim Nr. 184 date 25.09.2018 Kompleks banimi 2-3 kat, Sauk, Tirane.pdf
Vendim Nr. 185 date 25.09.2018 HEC Merko, Finiq, Vlore.pdf
Vendim Nr. 186 date 25.09.2018 HEC Voskopoje, Korce.pdf
Vendim Nr. 187 date 25.09.2018 HEC Nishani, Voskopoje, Korce.pdf
Vendim Nr. 188 date 25.09.2018 Godine banimi 6 kat dhe 1 kat nentoke , zone arkeologjike B, Durres.pdf
Vendim Nr. 189 date 25.09.2018 Godine banimi 6 kat dhe 2 kat nentoke , zone arkeologjike B, Durres.pdf
Vendim Nr. 190 date 25.09.2018 Miratimi i konceptit te sondazheve Strukture banimi dhe sherbimesh, zone arekologjike B, Durres.pdf
Vendim Nr. 191 date 25.09.2018 Strukture banimi dhe sherbimesh 1-5-6 kat me 1 kat nentoke, zone arkeologjike B, Durres.pdf
Vendim Nr. 192 date 25.09.2018 Restaurimi i Xhamise se pazarit te Gjirokastres.pdf
Vendim Nr. 193 date 25.09.2018 Restaurimi i Xhamise Mbret dhe Teqese Helvetive ne Berat.pdf
Vendim Nr. 194 date 25.09.2018 Restaurimi i Xhamise Mbret dhe Teqese Helvetive ne Berat.pdf
Vendim Nr. 195 date 25.09.2018 Vijimi i procedures-Godine 1 kat- Z. Eduart Paja -ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 196 date 25.09.2018 Vijimi i procedures-Godine 2 kat- Z. Ilir Paja -ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 197 date 25.09.2018 Vijimi i procedures-Godine 1 kat- Z. Beqir Kazazi -ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 198 date 25.09.2018 Vijimi i procedures-Godine 1 kat- Z. Dashamir Maloku -ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 199 date 25.09.2018 Vijimi i procedures-Godine 1 kat- Znj. Aferdita Osmani -ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 200 date 25.09.2018 Vijimi i procedures-Godine 3 kat- Shoqeria B.O.M, -ALUIZNI Durres.pdf

Vendim Nr. 201 date 25.09.2018 Vijimi i procedures-Godine – Z. Kujtim Mullaj, -ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 202 date 25.09.2018 Vijimi i procedures-Godine 1 kat- Z. Shkelqim Hysaj, -ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 203 date 25.09.2018 Vijimi i procedures-Godine 2 kat- Znj. Leidada Karanxha -ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 204 date 25.09.2018 Godine banimi 1 kat , zone B, Durres.pdf
Vendim Nr. 205 date 25.09.2018 Godine banimi , zone B, Durres.pdf
Vendim Nr. 206 date 25.09.2018 HEC Dohoshisht, Bashkia Diber.pdf
Vendim Nr. 207 date 25.09.2018 Potenciali Arkeologjik i projektit rikonstruksion, zone B, Durres.pdf
Vendim Nr. 208 date 25.09.2018 Bypass Tepelene – ARRSH.pdf
Vendim Nr. 209 date 25.09.2018 Rehabilitimi i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta, rrethrrotullimi Shqiponja- ARRSH.pdf
Vendim Nr. 210 date 05.10.2018 Miratimi i projekt, Vendimit per zonat arkeologjike A dhe B te qytetit te Durresit.pdf
Vendim Nr. 211 date 05.10.2018 Miratimi i projekt, Vendimit per zonen arkeologjike A te qytetit te Tiranes.pdf
Vendim Nr. 212 date 05.10.2018 Miratim i projekt-vendimit për zonën arkeologjike të Elbasanit.pdf
Vendim Nr. 213 date 05.10.2018 Ndertimi i infrasturktures mbeshtetese ne favour te projekit te shoqerise Agro Iliria Grup, Karavasta.pdf
Vendim Nr. 214 date 17.10.2018 Propozim per germim dhe dokumentim ne altarin e Bazilikes Estra Muros, Elbasan.pdf
Vendim Nr. 215 date 17.10.2018 Kompleks vilash 2 kat ne zonen e e Brerdeneshit, Bashkia Sarande.pdf
Vendim Nr. 216 date 17.10.2018 Resort Turistik SOLEIL2, Jale, Himare.pdf
Vendim Nr. 217 date 17.10.2018 Menaxhimi i integruar i mbetjeve te ngurta te rajonit te Vlore.pdf
Vendim Nr. 218 date 17.10.2018 Pike karburanti dhe ambiente sherbimi, Bashkia Shkoder.pdf
Vendim Nr. 219 date 17.10.2018 Projektim dhe mbikeqyrje e sistemit te kanalizimeve te ujrave te ndotura, Durres.pdf
Vendim Nr. 220 date 17.10.2018 Strukture banimi dhe sherbimesh 1-5-6 kat me 1 kat nentoke, zone arkeologjike B, Durres.pdf
Vendim Nr. 221 date 17.10.2018 Teleferiku Kruje- Mali Kruje Sari-Salltik, zone arkeologjike B, Kruje.pdf
Vendim Nr. 222 date 17.10.2018 Objekt 6 kat me 2 kate nentoke, Rruga Epikadeve, zone arkeologjike B, Durres.pdf
Vendim Nr. 223 date 17.10.2018 Godine banimi 6 kat me 1kat nentoke, zone arkeologjike B, Durres.pdf
Vendim Nr. 224 date 17.10.2018 Rrjeti Inxhinierik i Tubacioneve per fibra optike Epon, Bashkia Lezhe.pdf
Vendim Nr. 225 date 17.10.2018 Miratim i sondazheve arekologjike per projektin “Godine banimi dhe sherbimesh 6 kate”, zone arkeologjike B, Durres.pdf
Vendim Nr. 226 date 17.10.2018 Godine 3 kate+papafingo ne zone arkeologjike B, Durres.pdf
Vendim Nr. 227 date 17.10.2018 Relacion verifikimi ne kuader te germimit te paautorizuar ne P.A te Amantias.pdf
Vendim Nr. 228 date 17.10.2018 Rikonstruksion i linjes se ujesjellesit Vlore, ujrat e bardha dhe te zeza.pdf
Vendim Nr. 229 date 17.10.2018 Relacion verifikimi ne kuader te zbulimit te nje ure antike ne fshatin Sulzotaj, Divjake.pdf
Vendim Nr. 230 date 17.10.2018 Vijimi i procedures-Godine 2 kat- Z. Mit-hat Myftija, -ALUIZNI Shkoder.pdf
Vendim Nr. 231 date 17.10.2018 Vijimi i procedures-Godine 2 kat- Z. Petrit Gjoni, Z. Artor Gjoni, Z. Elvis Gjoni -ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 232 date 17.10.2018 Vijimi i procedures-Godine 1 kat- Znj. Brunilda Tafili, ALUIZNI Vlore.pdf
Vendim Nr. 233 date 17.10.2018 HEC Shytaj, Bashkia Bulqize.pdf
Vendim Nr. 234 date 17.10.2018 Kompleks Rezidencial Vilash 2 kat me cati dhe podrum, Farke.pdf
Vendim Nr. 235 date 17.10.2018 Mbrojtja e e pritave të lumenjve qe preken nga Projekti TAP.pdf
Vendim Nr. 236 date 17.10.2018 Linja Hekurudhore Kashar-Rinas.pdf
Vendim Nr. 237 date 21.11.2018 Ndertimi i rruges – Perfundimi i punimeve te mbetura dhe plotesimi me rruge dytesore – Nyja e Milotit – ARRSH.pdf
Vendim Nr. 238 date 21.11.2018 Rehabilitimi i bregut te liqenit te Ohrit dhe gjelberimi pergjate rruges Lin-Pogradec.pdf
Vendim Nr. 239 date 21.11.2018 Restaurimi i fragmentit te murit rrethues ne Nishet e Shenjta, Apolloni, Fier.pdf
Vendim Nr. 240 date 21.11.2018 Restaurimi i murit ne vazhdim te murit te Temenosit, Apolloni, Fier.pdf
Vendim Nr. 241 date 21.11.2018 Dorezimi i objekteve arekologjike te sekuestruara ne fshatin Radonistine, prane fondeve te Institutit te Arkeologjise.pdf
Vendim Nr. 242 date 21.11.2018 HEC Hormove, Bashkia Tepelene.pdf
Vendim Nr. 243 date 21.11.2018 HEC Rada, ne lumin e Krumes, Bashkia Has.pdf
Vendim Nr. 244 date 21.11.2018 HEC Drita, Bashkia Tropoje.pdf
Vendim Nr. 245 date 21.11.2018 HEC Dersnik, Bashkia Korce.pdf
Vendim Nr. 246 date 21.11.2018 HEC Bushtrica 1, Bashkia Perrenjas, Elbasan.pdf
Vendim Nr. 247 date 21.11.2018 – HEC Bushtrica 2, Bashkia Perrenjas, Elbasan.pdf
Vendim Nr. 248 date 21.11.2018 HEC Nishova, Novaj, Skrapar.pdf
Vendim Nr. 249 date 21.11.2018 Objekt sherbimi dhe zyra 4 kat, Mjulle, Bathore, Tirane.pdf
Vendim Nr. 250 date 21.11.2018 Rezidenca Park View, godine banimi dhe sherbmie 14 kat me 4 kt nentoke, Tirane.pdf
Vendim Nr. 251 date 21.11.2018 HEC OLBEN, Bashkia Gramsh.pdf
Vendim Nr. 252 date 21.11.2018 Ndertim linje prodhim asfalti, Zemblak, Korce.pdf
Vendim Nr. 253 date 21.11.2018 Linja e prodhimit lende plasese dhe perdorim civil ANFO, Korce.pdf
Vendim Nr. 254 date 21.11.2018 MK Hotel Tirana, Vore, Tirana Business Park shpk.pdf
Vendim Nr. 255 date 21.11.2018 Kapanon indrustial Rruga Kombetare A2, Autostrada Vlore-Fier KM 4, Narte, Vlore.pdf
Vendim Nr. 256 date 21.11.2018 Rrjeti kabllor fiber optike dhe koaks, Lezhe.pdf
Vendim Nr. 257 date 21.11.2018 Kompleks banimi 3 kat, Lunder, Tirane.pdf
Vendim Nr. 258 date 21.11.2018 Instalim ashensori dhe rikonstruksion banese, zone arkeologjike B, Durres.pdf
Vendim Nr. 259 date 21.11.2018 Rikonstruksion banese dhe shtese 2 kat, Zone arekologjike B, Durres.pdf
Vendim Nr. 260 date 21.11.2018 Rezidence banimi dhe hotel 5-6kt, zone arkeologjike B, Durres – REI shpk.pdf
Vendim Nr. 261 date 21.11.2018 Objekt 6 kat, zone arkeologjike B, Durres – RAJFI shpk.pdf
Vendim Nr. 262 date 21.11.2018 Strukture banimi dhe sherbimesh 3-6 kt, zone arkeologjike B, Durres – Pavarshia shpk.pdf
Vendim Nr. 263 date 21.11.2018 Vijimi i procedures-Godine 2 kat- Z. Elmi Gjyshi a-ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 264 date 21.11.2018 Vijimi i procedures-Godine 1 kat- Z. Haxhi Lika -ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 265 date 21.11.2018 Vijimi i procedures-Godine 3 kat- Z. Islam Kaja -ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 266 date 21.11.2018 Vijimi i procedures-Godine 3 kat- Z. Shkurt Kaja -ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 267 date 21.11.2018 Vijimi i procedures-Godine 3 kat- Z. Pellumb Blaka -ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 268 date 21.11.2018 Vijimi i procedures-Godine 1 kat- Z. Hatman Rucaj-ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 269 date 21.11.2018 Vijimi i procedures-Godine 1 kat- Z. Sulejman Lame-ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 270 date 21.11.2018 Vijimi i procedures-Godine 2 kat- Z. Ferdinad Ballhysa-ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 271 date 21.11.2018 Vijimi i procedures-Godine 2 kat- Z. Bashkim Metalla-ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 272 date 21.11.2018 Ndertimi i Landfillit Tirane, Integrated energy BV SPV shpk.pdf
Vendim Nr. 273 date 19.12.2018 Restaurimi i murit rrethues lindor, Apoloni.pdf
Vendim Nr. 274 date 19.12.2018 Restaurimi i Xhamise Mbret, realizuar nga ASHA dhe DRKK Berat.pdf
Vendim Nr. 275 date 19.12.2018 Dokumentimi i gjetjeve per projektin -Restaurimi i Kishes se Shen Merise, Peshkepi e Siperme, Gjirokaster.pdf
Vendim Nr. 276 date 19.12.2018 Godine banimi 6 kate me 1 kat nentoke, zone arekologjike B, Durres- Subjekti Ferit Cela.pdf
Vendim Nr. 277 date 19.12.2018 Miratimi i raportit te sondazheve, Rezidence animi dhe hotel, zone arekologjike B, Durres.pdf
Vendim Nr. 278 date 19.12.2018 Rikonstruksion dhe shtim volume ne objekt ekzistues 1 kat, zone arekeologjike B, Durres.pdf
Vendim Nr. 279 date 19.12.2018 Godine banimi dhe sherbime, zone arekeologjike B, Durres.pdf
Vendim Nr. 280 date 19.12.2018 Linja e optimizimit te ujesjellesit Durres, AKU.pdf
Vendim Nr. 281 date 19.12.2018 HEC BLETEZA, Bashkia Gramsh.pdf
Vendim Nr. 282 date 19.12.2018 HEC Topcias, Qarku Elbasan.pdf
Vendim Nr. 283 date 19.12.2018 Ndertimi I HEC-eve Lusa 1 dhe 2, Bashkia Klos, Qarku Diber.pdf
Vendim Nr. 284 date 19.12.2018 Miratimi i raportit te germimit, faza II, ne gjurmen e gazsjellesit TAP, Turan, Korce.pdf
Vendim Nr. 285 date 19.12.2018 Miratimi i raportit te germimit ne koridorin e ndertimit te gazsjellesit TAP, Dersnik, Korce.pdf
Vendim Nr. 286 date 19.12.2018 HEC DARSI 1 DHE HEC DARSI 2, Bashkia Klos, Mat.pdf
Vendim Nr. 287 date 19.12.2018 Fabrike pasurimi kromi dhe Dampa e sterileve, Kraste- Theken, Bulqize- Subjekti, Koxheri.pdf
Vendim Nr. 288 date 19.12.2018 Vijimi i procedures-Godine 1 kat- Z. Mina Pina-ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 289 date 19.12.2018 Vijimi i procedures-Godine 1 kat- Znj. Pranvera Misiri-ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 290 date 19.12.2018 Vijimi i procedures-Godine 2 kat- Znj. Ikbale Gjilani-ALUIZNI Durres.pdf
Vendim Nr. 291 date 19.12.2018 Vijimi i procedures-Godine 2 kat- Z. Zenel Metani-ALUIZNI Durres
Vendim Nr. 292 date 19.12.2018 Vijimi i procedures-Godine 1 kat- Z. Arqile Cane-ALUIZNI Durres
Vendim Nr. 293 date 19.12.2018 Vijimi i procedures-Godine 2 kat- Z. Qemal Harizi-ALUIZNI Durres
Vendim Nr. 294 date 19.12.2018 Vijimi i procedures-Godine 2 kat- Z. Perparim Zera-ALUIZNI Durres
Vendim Nr. 295 date 19.12.2018 Vijimi i procedures-Godine 1 kat- Z. Ismet Mehilli-ALUIZNI Durres
Vendim Nr. 296 date 19.12.2018 Vijimi i procedures-Godine 1 kat- Z. Sezai Bilani dhe Z. Besnik Rrapaj-ALUIZNI Vlore
Vendim Nr. 297 date 19.12.2018 Vijimi i procedures-Godine 1 kat- Z. Serjan Balilaj-ALUIZNI Sarande