Vendime 2017 KKA

Vendime 2017

Vendim Nr. 1 date 24.01.2017 Miratim i kerkeses se IA per projekitn Sheshi para hyrjes se portit, Durres, Bashkia Durres.pdf
Vendim Nr. 2 date 24.01.2017 HEC Prishta1, Prishta2 ne fshatin Prushte, Komuna Cepan, Skrapar.pdf
Vendim Nr. 3 date 24.01.2017 Ndertimi i portit MBM, Porto Romano Durres.pdf
Vendim Nr. 4 date 24.01.2017 Miratim i raportit te germimit arkeologjik te shpetimit, Porti i Jahteve, ne fshatin Bardhor, Kallaja e Turres.pdf
Vendim Nr. 5 date 24.01.2017 Rikonstruksioni dhe shtese anesore e godines se aparatit te KESH.pdf
Vendim Nr. 6 date 24.01.2017 Gjetje e nje elementi arkeologjik ne Morave, Berat, Projekti TAP.pdf
Vendim Nr. 7 date 24.01.2017 Miratim i relacionit te germimit arkeologjik per projektin Xhamia e Pashes, Elbasan.pdf
Vendim Nr. 8 date 24.01.2017 Fabrika e pasurimit te minerarit te kromit, Maja e Kurores, Bashkia Klos- D-AMA sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 9 date 24.01.2017 Rinkonceptimi dhe Rivitalizimi i qendres se qytetit te Sarandes, Rruga e Flamurit- Ed Konstruksion&Fusha sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 10 date 24.01.2017 Struktura Sherbimi me funksion magazinimi dhe tregtimi 1-2 kat , Moll Tirane, CONCORD INVESTMENT.pdf
Vendim Nr. 11 date 24.01.2017 Kompleks Turistik Rezidencial e Hotelier 9.1 ha, Gjiri i Lalezit, Durres.pdf
Vendim Nr. 12 date 24.01.2017 Toka shtese per depozitmin e perkohshem te shtreses se siperme te tokes, Korce- Projekti TAP.pdf
Vendim Nr. 13 date 24.01.2017 Miratimi i raportit te sondazheve ne korridorin e gazsjellesit TAP, Bellove, Floq.pdf
Vendim Nr. 14 date 24.01.2017 Miratimi i raportit te sondazheve ne korridorin e gazsjellesit TAP, Leshnje.pdf
Vendim Nr. 15 date 24.01.2017 Depozita Bregdetare per depozitim benzine, Porto Romano Durres- EROIL.pdf
Vendim Nr. 16 date 24.01.2017 Procedure legalizmi ne zone arkeologjike B, Vlore, Z. Ibrahim Ibrahimi.pdf
Vendim Nr. 17 date 24.01.2017 Raportim i germimit arekologjik ne sheshin e grumbullimit te tubave APY03, fshati Qafe-Corovode, TAP.pdf
Vendim Nr. 18 date 24.01.2017 Miratimi i raportit te germimit ne traktin e rruges ne korridorin e ndertimit te TAP, Zemblak.pdf
Vendim Nr. 19 date 09.02.2017 Kerkese per licence Z. Taulant Rama.pdf
Vendim Nr. 20 date 09.02.2017 Sheshi Publik para hyrjes se Portit Durres, Bashkia Durrres.pdf
Vendim Nr. 21 date 09.02.2017 Gemim pa leje nga individ i palicencuar ne Durres.pdf
Vendim Nr. 22 date 09.02.2017 Spostimi i shtylles Nr.128, ne Orikum – OSHEE.pdf
Vendim Nr. 23 date 09.02.2017 Relacion verifikimi per nekorpolin e periudhes antike Vumblo, fshati Pilur, Himare.pdf
Vendim Nr. 24 date 09.02.2017 Raporti i vezhgimit arkeologjik-Ndertimi i parkimeve te reja faza B, Aeroporti Nene Tereza- Star Parking sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 25 date 09.02.2017 Ndertimi i ri i ambienteve te punes DRFPP Nr.4 Tirane.pdf
Vendim Nr. 26 date 09.02.2017 Pastrimi i fundit te detit nga mbushjet dhe sendimente te ndryshme – Romano Port sh.a.pdf
Vendim Nr. 27 date 09.02.2017 Godine 5 kat mbi toke dhe 1 kat nentoke zone arkologjike B, Durres – FAKLE sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 28 date 09.02.2017 Objekt multifunksional 10 kat, zone arkeologjike B, Durres – RAJFI sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 29 date 09.02.2017 Procedure legalizimi ne zone arkeologjike B, Durres, Z.Ilmi Koci.pdf
Vendim Nr. 30 date 09.02.2017 Procedure legalizimi ne zone arkeologjike B, Durres, Z.Vangjel Vevecka.pdf
Vendim Nr. 31 date 01.03.2017 Sheshi Publik para hyrjes se Portit Durres, Bashkia Durrres.pdf
Vendim Nr. 32 date 01.03.2017 Kompleks turistik Ionian Olea, Dhermi, Bashkia Himare.pdf
Vendim Nr. 33 date 01.03.2017 Kerkese per ndryshim te periudhes se zbatimit te Castrium te Vigut, IA.pdf
Vendim Nr. 34 date 01.03.2017 Raport germimi arkeologjik, rruga Paskal Prodani, zone arkeologjike B, Durres.pdf
Vendim Nr. 35 date 13.03.2017 Rikualifikimi urban i pazarit te Tiranes, sheshi Avni Rustemi- Bashkia Tirane.pdf
Vendim Nr. 36 date 24.03.2017 Miratim i raportit te vezhgimit Nenstacioni elektrik 110-10KV, uzina e Ferrokromit Elbasan- nga Y.Cerova.pdf
Vendim Nr. 37 date 24.03.2017 Miratim i raportit te vezhgimit HEC Gorice, Dushar, Moglice,bashkia Maliq- nga Y.Cerova.pdf
Vendim Nr. 38 date 24.03.2017 Miratim i raportit te vezhgimit – Kompleksi agroturizem Green Village, Shetaj Durres nga Y.Cerova.pdf
Vendim Nr. 39 date 24.03.2017 Miratim i raportit te vezhgimit-Objekt banimi 4 kat, Potam, Himare- ANDI shpk.pdf
Vendim Nr. 40 date 24.03.2017 Miratim i raportit te vezhgimit Fushata III, KM69-KM 139,674, TAP -AG-nga L.Bejko.pdf
Vendim Nr. 41 date 24.03.2017 Miratim i raportit te sondazheve ne pikat me potencial, Fushata III, TAP- nga ABKONS.pdf
Vendim Nr. 42 date 24.03.2017 Miratim i raportit te sondazheve ne Uznove Berat Km+146, TAP- nga ABKONS.pdf
Vendim Nr. 43 date 24.03.2017 Miratim i konceptit ne zonen e Uznoves Berat, TAP nga ABKONS.pdf
Vendim Nr. 44 date 24.03.2017 Miratim i raportit te sondazheve ne stacionin mates Tresenik, Devoll, Koece, TAP nga ABKONS.pdf
Vendim Nr. 45 date 24.03.2017 Miratim i raportit te germimit ne zonen e stacionit te kompresimit Seman-Fier, TAP nga ABKONS.pdf
Vendim Nr. 46 date 24.03.2017 Miratim i konceptit te germimit ne zonen Lapardha , TAP nga ABKONS.pdf
Vendim Nr. 47 date 24.03.2017 Miratim i sondazheve ne Stacionin e Valvulave ABV24, fshati Cangoj, TAP nga ABKONS.pdf
Vendim Nr. 48 date 24.03.2017 Miratim i sondazheve arkeologjike, Stacioni i Valvulave ABV 27, fashati Qafe, Potom, Skrapar, TAP nga ABKONS.pdf
Vendim Nr. 49 date 24.03.2017 Miratim i raportit te vleresimit per devijimin e gjurmes, Fushata I, II dhe III, TAP nga ABKONS.pdf
Vendim Nr. 50 date 24.03.2017 Miratim i raporti te germimit ne Ullinjas, Berat TAP nga ABKONS.pdf
Vendim Nr. 51 date 24.03.2017 Miratim i raportit te germimit ne zonen Lisi i Becit, Berat, TAP nga ABKONS.pdf
Vendim Nr. 52 date 24.03.2017 Miratim i konceptit te germimit-Godine 5kat dhe 1 kat nentoke, zona arkeologjike B, Durres- FAKLE.pdf
Vendim Nr. 53. date 24.03.2017 Ndryshim i pjesshem i vendimit Nr.120 date 18.11.2015.pdf
Vendim Nr. 54 date 07.04.2017 Projekti i Biletarive elektronike, ne sitet historike ne Shqiperi
Vendim Nr. 55 date 07.04.2017 Kerkese e shoqerise KAEXH per te ndryshuar drejtuesin teknik
Vendim Nr. 56 date 26.04.2017 Projekt kerkimor, vezhgime pernjohese Lezhe-Shkoder- IA
Vendim Nr. 57 date 26.04.2017 Projekt kerkimor shkencor Zgerdheshi- IA
Vendim Nr. 58 date 26.04.2017 Projekt kerkimor Kisha e Shen Merise Mamurras- IA
Vendim Nr. 59 date 26.04.2017 Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim Koman- IA
Vendim Nr. 60 date 26.04.2017 Projekt kerkimor ne vazhdim Topografia Epidamne Dyrrhachion, Durres- IA
Vendim Nr. 61 date 26.04.2017 Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim Shkodra- IA
Vendim Nr. 62 date 26.04.2017 Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim DRIVASTUM-Drishti- IA
Vendim Nr. 63 date 26.04.2017 Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim Sondazhe ne Maliq- IA
Vendim Nr. 64 date 26.04.2017 Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim Handrianopolis- IA
Vendim Nr. 65 date 26.04.2017 Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim Kalaja e Peces, Kukes- IA
Vendim Nr. 66 date 26.04.2017 Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim Antigonea- IA
Vendim Nr. 67 date 26.04.2017 Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim Durresi ne antikitetin e vone- IA
Vendim Nr. 68 date 26.04.2017 Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim Harta Arkeologjike Nenujore – IA
Vendim Nr. 69 date 26.04.2017 Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim-Bashkepunimi i IA me Universitetin e Barit, Itali
Vendim Nr. 70 date 26.04.2017 Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim Orikos- IA
Vendim Nr. 71 date 26.04.2017 Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim Foinike – Burtint- IA
Vendim Nr. 72 date 26.04.2017 Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim Funar, Elbasan- IA
Vendim Nr. 73 date 26.04.2017 Projekti Hidroenergjitik i Devollit, rruga M03 Moglice- L.Miraj
Vendim Nr. 74 date 26.04.2017 Projekti Hidroenergjitik i Devollit Hec Moglice – S.Ali
Vendim Nr. 75 date 26.04.2017 Miratim i raportit te vezhgimit- rrjeti telefonik Telekom Marines 1554- L.Miraj
Vendim Nr. 76 date 26.04.2017 Miratim i raportit te vezhgimit- rrjeti telefonik Telekom Rradhima 1539- L.Miraj
Vendim Nr. 77 date 26.04.2017 Miratim i raportit te vezhgimit- Hec Kalivare1,2,3, dhe 4, Puke- Taulant Rama
Vendim Nr. 78 date 26.04.2017 Miratim i raportit te vezhgimit- Trajtimi i mbetjeve Urbane Fier -KAEXH
Vendim Nr. 79 date 26.04.2017 Miratim i raportit te vezhgimit- Ndertim Fabrike perpunimi i Kromit, Bulqize- Y.Cerova
Vendim Nr. 80 date 26.04.2017 Miratim i raportit te vezhgimit- Impianti i ujrave te perdorura- ABKONS
Vendim Nr. 81 date 26.04.2017 Miratim i raportit te vezhgimit-Hec Kryezi3,4 dhe 5, Puke- ABKONS
Vendim Nr. 82 date 26.04.2017 Miratim i projektit- Godine 1 katshe ne kompleksin mbreteror, Tirane, zone arkeologjike A
Vendim Nr. 83 date 26.04.2017 Shkolla 9 vjecare Marie Kaculini, Durres, zone arkeologjike B
Vendim Nr. 84 date 26.04.2017 Objekt banimi dhe sherbimesh, 6 kat, Durrres, zona arkeologjike B
Vendim Nr. 85 date 26.04.2017 Godine Banimi dhe shebrimesh, 2 kat, Durres, zona arkeologjike B
Vendim Nr. 86 date 26.04.2017 Rikonstruksion i baneses 1 kat, zone arkeologjike B, Durres- paraqitur nga z.Luan Rrushi
Vendim Nr. 87 date 26.04.2017 Shtese anesore, dyqane 1kat,zona arkeologjike B, Durres – Idriz Byku
Vendim Nr. 88 date 26.04.2017 Miratimi i konceptit te germimit per projektin- Godina Banimi 5 kat, Durres, zona arkeologjike B
Vendim Nr. 89 date 26.04.2017 Qender tregtare Vllaznia, Shkoder- ASHA
Vendim Nr. 90 date 26.04.2017 Zgjermi i terminaleve te pasagjereve, Porti Detar Vlore- ASHA
Vendim Nr. 91 date 26.04.2017 Rikualifikimi urban i sheshit Nivice, Teplene.pdf
Vendim Nr. 92 date 26.04.2017 Ferme Agroturizmi – Pema e Jetes- L.Miraj.pdf
Vendim Nr. 93 date 26.04.2017 Gjetje rasti ne fshatin Turan KP 40+600 – TAP.pdf
Vendim Nr. 94 date 26.04.2017 Raporti i sondazheve Kalaja e Vojakes, Skrapar – TAP.pdf
Vendim Nr. 95 date 26.04.2017 Miratim i raportit te sondazheve- Gradishta e Peshtanit,Berat-TAP- ABKONS.pdf
Vendim Nr. 96 date 26.04.2017 Shesh publik dhe godine sherbimi- Mauzoleumi i Deshmoreve, Durres, zona arkeologjike A dhe B.pdf
Vendim Nr. 97 date 26.04.2017 Rikonstruksion dhe shtese kati Sarande, K.Hysi, zona arkeologjike B -ALUIZNI.pdf
Vendim Nr. 98 date 26.04.2017 Rikonstruksion dhe shtese kati Sarande, E.Mehmeti, zona arkeologjike B- ALUIZNI.pdf
Vendim Nr. 99 date 26.04.2017 Rikonstruksion dhe shtese kati Vlore, familia Pappa, zona arkeologjike B- ALUIZNI.pdf
Vendim Nr. 100 date 26.04.2017 Rikonstruksion dhe shtese kati Sarande, F.Demani, zona arkeologjike B- ALUIZNI.pdf

Vendim Nr. 101 date 26.04.2017 Rikonstruksion dhe shtese kati Sarande, A.Lulo, zona arkeologjike B- ALUIZNI.pdf
Vendim Nr. 102 date 17.05.2017 Sheshi publik para hyrjes se Portit te Durresit- Bashkia Durres.pdf
Vendim Nr. 103 date 17.05.2017 Shkolla 9-vjecare Marie Kaculini, Durres, zona arkeologjike B- Bashkia Durres.pdf
Vendim Nr. 104 date 17.05.2017 Ndryshim i vendimit Nr.60 date 08.06.2016 te KKA.pdf
Vendim Nr. 105 date 17.05.2017 Kerkese per sondazh arkeologjik ne kuader te Projektit kerkimor ne vazhdim Topografia Epidamne Dyrrhachion, Durres- IA.pdf
Vendim Nr. 106 date 17.05.2017 Miratim i kerkeses nga IA ne kuader te projektit kerkimor ne vazhdim Foinike, Butrint – IA.pdf
Vendim Nr. 106.1 date 25.05.2017 Rehabilitimi dhe ndertimi i pikave te sherbimit ne qytetin antik te Butrintit, Sarande – IMK.pdf
Vendim Nr. 107 date 17.05.2017 Kerkese per licence profesionale per veprimtari te tipit A1 dhe A2, Z. Dhimiter Condi- Miratohet.pdf
Vendim Nr. 108 date 05.06.2017 HEC Razdoll, fshati Rehove, Bashkia Kolonje- HIDRO VIZION sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 109 date 05.06.2017 HEC Llenga 1, Llenga 2 dhe Llenga 3, fshati Llenge, Bashkia Pogradec – HEC LLENGE sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 110 date 05.06.2017 HEC Dukona, fshati Roshnik, Bashkia Berat- DUKONA sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 111 date 05.06.2017 HEC Arsti, ne rrjedhen e perroit Arsti, Bashkia Puke – SHPRESA- AL sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 112 date 05.06.2017 Ndertimi i shtepive zevendesuese Maliq te prekura nga ndertimi i Hec Moglice, Bashkia Maliq- DEVOLL HYDROPOWER sh.a.pdf
Vendim Nr. 113 date 05.06.2017 Kompleksi PRESTIGE HOLIDAY RESORT, ish MAK-ALBANIA, ne zonen e Golemit- ERJONI sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 114 date 05.06.2017 BY- Pass Vlore, KM 10+420-2+100, Kanine- Vlore FAZA I.pdf
Vendim Nr. 115 date 05.06.2017 HEC Vile, fshati Panarit, Bashkia Korce – HYDRO POWER PANARIT sh.p.pdf
Vendim Nr. 116 date 05.06.2017 Stacion 394, Milot, Burrel – VODAFONE ALBANIA sh.a.pdf
Vendim Nr. 117 date 05.06.2017 Stacioni 1243 Insifa Marco, fshati Drac, njesia administrative Ishem, Durres- VODAFONE ALBANIA sh.a.pdf
Vendim Nr. 118 date 05.06.2017 HEC Mati 1, ne rrjedhen e lumit Mat- MATI HYDROPOWER sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 119 date 05.06.2017 HEC Mati 2, ne rrjedhen e lumit Mat- MATI HYDROPOWER sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 120 date 05.06.2017 HEC Mati 3, ne rrjedhen e lumit Mat- MATI HYDROPOWER sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 121 date 05.06.2017 Ndertimi i stacionit te ri VALBONA 1560- TELEKOM ALBANIA sh.a.pdf
Vendim Nr. 122 date 05.06.2017 Ndertimi i stacionit te ri GJIROKASTRA 1559- TELEKOM ALBANIA sh.a.pdf
Vendim Nr. 123 date 05.06.2017 Rikonstruksioni dhe shtese anesore e godines se administrimit ne njesine e prodhimit, HEC Koman – KESH sh.a.pdf
Vendim Nr. 124 date 05.06.2017 Rikonstruksion i nje vile individuale, ne zone arkeologjike B, Durres- Z. Rifat Aliu.pdf
Vendim Nr. 125 date 05.06.2017 Miratim i raportit shtese ne kuader te projektit Linja e Gazsjellesit TAP, tokat shtese IV.pdf
Vendim Nr. 126 date 05.06.2017 Raporti i sondazheve arekologjike TAP-ABV 28, Therepele, Skrapar- ABKONS.pdf
Vendim Nr. 127 date 05.06.2017 Miratim i raportit te vleresimit per devijimet e gjurmes se gazsjellesit TAP, fushata I,II, dhe III.pdf
Vendim Nr. 128 date 05.06.2017 Miratim i raportit te germimit arkeologjik te shpetimit ne trashene e linjes se gazsjellesit TAP, Uznove, Berat, ABKONS shpk.pdf
Vendim Nr. 129 date 05.06.2017 Miratim i spostimit te vendndodhjes se antenes se RTSH fshati Gjuzaj,Elbasan.pdf
Vendim Nr. 130 date 05.06.2017 Miratim i raportit te sondazheve arkeologjike Objekt multifunksional 10kat dhe 2kat parkim nen toke, zona arkeolologjike B, subjekti RAJFI shpk.pdf
Vendim Nr. 131 date 05.06.2017 Miratim kerkese Aluizni Durres, objekti z.Mustafa Zaja, zone arkeologjike B.pdf
Vendim Nr. 132 date 05.06.2017 Miratim kerkeses se Aluiznit Durres, objekti z. Myslym Zaja, zona arkeologjike B.pdf
Vendim Nr. 133 date 05.06.2017 Miratim kerkeses Aluiznit Durres, objekti z. Idriz Kulla, zona arkeologjike B.pdf
Vendim Nr. 134 date 05.06.2017 Miratim kerkeses se Aluiznit Durres, objekti znj. Nexhmije Shkalla, zona arkeologjike B.pdf
Vendim Nr. 135 date 05.06.2017 Miratim i kerkeses Aluiznit Durres, objekti z. Liman Kodra, zona arkeologjike B.pdf
Vendim Nr. 136 date 05.06.2017 Miratim i kerkeses se Aluiznit Durres, objekti z. Qazim Dautaj, zona arkeologjike B.pdf
Vendim Nr. 137 date 05.06.2017 Miratim i kerkeses se Aluiznit Sarande, objekti i z.Kosta Dhimiter Bako, zona arkeologjike B.pdf
Vendim Nr. 138 date 05.06.2017 Miratim i kerkeses se Aluiznit Sarande, objekti i z.Brahim Mete Zeneli, zona arkeologjike B.pdf
Vendim Nr. 139 date 05.06.2017 Miratim i kerkeses se Aluiznit Sarande, objekti i z.Alqi Vaso, zona arkeologjike B.pdf
Vendim Nr. 140 date 05.06.2017 Miratim i kerkeses se Aluiznit Sarande, objekti z.Anastas Jorgji Mehilli, zona arkeologjike B.pdf
Vendim Nr. 141 date 05.06.2017 Miratim i kerkeses se Aluiznit Durres, objekti z.Vaso Emin Medolli, zona arkeologjike B.pdf
Vendim Nr. 142 date 05.06.2017 Miratim i kerkeses se Aluiznit Sarande, objekti i z. Fadil dhe Skender Veli, zona arkeologjike B.pdf
Vendimi Nr. 144 date 26.07.2017 Miratimi i projekt – propozim per ndryshimet e projektit te rehabilitimit Sheshi publik para hyrjes se Portit, Durres.pdf
Vendimi Nr. 145 date 26.07.2017 Hec PAMBAD, Mat- S.P.E Energy.pdf
Vendimi Nr. 146 date 26.07.2017 Hec FUSHE ARREZ, Fushe Arrez- Alesio 2014 sh.p.k.pdf
Vendimi Nr. 147 date 26.07.2017 Hec KRYEZI, Fushe Arrez – Alesio 2014 sh.p.k.pdf
Vendimi Nr. 148 date 26.07.2017 Hec PLEPI, Diber – DOMI TEC sh.p.k.pdf
Vendimi Nr. 149 date 26.07.2017 Ndertimi i nenstacionit 110kV Orikum dhe Himare dhe zgjatimi i linjes 35kV, OSTsh.a.pdf
Vendimi Nr. 150 date 26.07.2017 Rikualifikimi ne zonen urbane prane Qendres se qytetit Vlore, Bashkia Vlore.pdf
Vendimi Nr. 151 date 26.07.2017 Ndertimi i terminalit per Depozitat JET A1, Tirane – A&V Gas sh.a.pdf
Vendimi Nr. 152 date 26.07.2017 Ndertimi i Terminalit per Depozitat JET A1, Porto Romano – A&V Gas sh.a.pdf
Vendimi Nr. 153 date 26.07.2017 Miratim i vezhgimit arkeologjik per Tokat Shtese (Extra Land Batch 5), TAP.pdf
Vendimi Nr. 154 date 26.07.2017 Miratim i vezhgimit arkeologjik ne kuader te projektit Vend-depozitimet (Disposal Areas), TAP.pdf
Vendimi Nr. 155 date 26.07.2017 Miratim i germimit arkeologjik te shpetimit – Chance Find, Berat, Laperdha -TAP.pdf
Vendimi Nr. 156 date 26.07.2017 Miratim i sondazheve arkeologjike dhe konceptin e germimit ne zonen e Pushimi i Cobanit KM 97+ 1016, TAP.pdf
Vendimi Nr. 157 date 26.07.2017 Miratimi i sondazheve arkeologjike dhe koncpeti i germimit ne Shtepia e Beut KM92+160, TAP.pdf
Vendimi Nr. 158 date 26.07.2017 Miratim i sondazheve arkeologjike dhe koncepti i germimit per Tozhar KM 125+100, TAP.pdf
Vendimi Nr. 159 date 26.07.2017 Miratimi i germimit arkeologjik ne Chance Find, Korce -Turan KM 40+600, TAP.pdf
Vendimi Nr. 160 date 26.07.2017 Miratimi i konceptit te germimit Chance find, Korce- Turan KM 40+680 – KM 40+750, TAP.pdf
Vendimi Nr. 161 date 26.07.2017 Miratimi i konceptit te germimit arkeologjik Chance Find, Korce- Dersnik KM 46+ 595 – KM 46+ 935, TAP.pdf
Vendimi Nr. 162 date 26.07.2017 Miratimi i raportit te germimit arkeologjik ne Maja e Kodres ne Vojake KM 128+351, TAP.pdf
Vendimi Nr. 163 date 26.07.2017 Miratimi i relacionit te verifikimit ne terren ne lidhje me germimet klandestine ne Kishen e Brarit, Tirane.pdf
Vendimi Nr. 164 date 26.07.2017 Miratimi i fillimit te punimeve te germimit per Objekt multifunksional 10 kat dhe 1 kat parkim nentoke, ne zonen B, Durres-RAJFI.pdf
Vendimi Nr. 165 date 26.07.2017 Miratim kerkeses se Aluiznit Durres, objekti Z. Fatmir Kiptiu, zona arkeologjike B, Durres.pdf
Vendimi Nr. 166 date 26.07.2017 Miratim kerkeses se Aluiznit Durres, objekti Z. Bujar Kiptiu, zona arkeologjike B, Durres.pdf
Vendimi Nr. 167 date 26.07.2017 Miratim kerkeses se Aluiznit Vlore, objekti Z. Zoj Petro Mece, zona arkeologjike B, Durres.pdf
Vendimi Nr. 168 date 26.07.2017 Miratim kerkeses se Aluiznit Durres, objekti Z.Ardian Safet Hodaj, zona arkeologjike B, Durres.pdf
Vendimi Nr. 169 date 26.07.2017 Miratim kerkeses se Aluiznit Durres, objekti Z.Shkelqim Safet Hodaj dhe Znj. Rronja Hysen Hodaj, zona arkeologjike B, Durres.pdf
Vendimi Nr. 170 date 26.07.2017 Miratimi i kerkeses se Z. Kastriot Lalollari, Rikonstruksion te baneses 2-3 kat + podrum, Korce.pdf
Vendimi Nr. 171 date 26.07.2017 Procedure legalizim ne zonen arkeologjike B, Vlore. Znj. Rita Hodo Velo.pdf
Vendimi Nr. 172 date 26.07.2017 Procedure legalizimi ne zonen arkeologjike B, Vlore. Z. Petraq Nikolla Pici.pdf
Vendimi Nr. 173 date 26.07.2017 Procedure legalizimi ne zonen arkeologjike B, Vlore. Z. Aldo Petraq Pici.pdf
Vendimi Nr. 174 date 05.09.2017 Miratimi i relacionit te verifikimit ne terren per Rikonstruksioni i garazheve dhe shtese kati per zyra, Garda e Republikes, Tirane.pdf
Vendimi Nr. 175 date 05.09.2017 Miratimi i raportit te germimit arkeologjik te shpetimit ne zonen e Fushe Peshtan KM 137+350. TAP.pdf
Vendimi Nr. 176 date 05.09.2017 Miratimi i konceptit dhe metodologjise se germimit arkeologjik , Vertop KP 135+800, TAP.pdf
Vendimi Nr. 177 date 05.09.2017 Miratimi i raportit te vezhgimit arkeologjik ne kuader te projektit Hec SEKA dhe Hec ZAIS.pdf
Vendimi Nr. 178 date 05.09.2017 Miratim i raportit te sondazheve arkeologjike ne rrugen Levan- Tepelene, Loti II, fshati Qesarat, KM 15+10.00- KM 15+65.000.pdf
Vendimi Nr. 179 date 05.09.2017 Miratim i raportit te vezhgimit arkeologjik ne kuader te projektit Hec Mivas, Gramsh.pdf
Vendimi Nr. 180 date 05.09.2017 Miratim i raportit te vezhgimit arkeologjik ne kuader te projektit Hec Mivas 1, Skrapar.pdf
Vendimi Nr. 181 date 05.09.2017 Miratim i raportit te vezhgimit arkeologjik ne kuader te projektit Hec Daznja, Diber.pdf
Vendimi Nr. 182 date 05.09.2017 Miratim i raportit te vezhgimit arkeologjik ne kuader te projektit Hec GURI I ZI, Diber.pdf
Vendim Nr. 183 date 05.09.2017 Miratim i raportit te vezhgimit arkeologjik ne kuader te projektit Hec SHELLI, Diber.pdf
Vendimi Nr. 184 date 05.09.2017 Miratim i raportit te vezhgimit arkeologjik ne kuader te projektit Hec THANZA, Kukes.pdf
Vendimi Nr. 185 date 05.09.2017 Miratim i raportit te vezhgimit arkeologjik ne kuader te projektit Shtese objektesh ne projektin GREEN COAST, Palase.pdf
Vendimi Nr. 186 date 05.09.2017 Ndertimi i nje stacioni baze te ri per vendosje te infrastruktures se telefonise celulare, Vodafon.pdf
Vendimi Nr. 187 date 05.09.2017 Miratimi i raportit te vezhgimit arkeologjik ne kuader te projektit Ndertimi i nje stacioni te ri te rrjetit telefonik, Gjiri i Lalzit 1610, Telekom Albania.pdf
Vendimi Nr. 188 date 05.09.2017 Miratim kerkeses se Aluiznit Vlore objekti Z. Parid Qezar Frakulla, zona arkeologjike B, Vlore.pdf
Vendimi Nr. 189 date 05.09.2017 Miratim kerkeses se Aluiznit Vlore, objekti Z.Shpetim Muhamet Aslllanaj, zona arkeologjike B, Vlore.pdf
Vendimi Nr. 190 date 05.09.2017 Miratim kerkeses se Aluiznit Vlore objekti Z.Sevasti Jani Kolea dhe Z. Gazmend Nuri Kreshpa, zona arkeologjike B, Vlore.pdf
Vendimi Nr. 191 date 05.09.2017 Miratim kerkeses se Aluiznit Vlore, objekti Z. Petraq Serjan Zeqo, zona arkeologjike B, Vlore.pdf
Vendimi Nr. 192 date 05.09.2017 Miratim kerkeses se Aluiznit Sarande, objekti Z. Dhimitraq Sokrat Dhjamandi, zona arkeologjike B, Sarande.pdf
Vendimi Nr. 193 date 05.09.2017 Miratim kerkeses se Aluiznit Sarande, objekti Z. Njazi Vrenozi, zona arekologjike B, Sarande.pdf
Vendimi Nr. 194 date 05.09.2017 Miratim kerkeses se Aluiznit Sarande, objekti Z. Znj Maria Nasto, zona arkeologjike B, Sarande.pdf
Vendimi Nr. 195 date 05.09.2017 Miratim kerkeses se Aluiznit Sarande, objekti Znj. Eftali Qurku, zona arkeologjike B, Sarande.pdf
Vendimi Nr. 196 date 05.09.2017 Miratim kerkeses se Aluiznit Sarande, objekti Znj. Samo Ferrik Mejdi, zona arkeologjike B, Sarande.pdf
Vendimi Nr. 197 date 15.09.2017 Raporti i sondazheve per objekt banimi dhe sherbimit 6 kat + 1 kat, zone arkeologjike B, Durres- Enti Kombetar i Banesave.pdf
Vendimi Nr. 198 date 31.10.2017 Raporti paraprak i germimit, Korce- Dersnik KM46+595-KM46+935 – TAP.pdf
Vendimi Nr. 199 date 31.10.2017 Koncepti i Sondazheve KM196+540-KM196+350, Petove- TAP.pdf
Vendimi Nr. 200 date 31.10.2017 Raporti i germimit KM97+250 ne zonen e fshatit Qafe, Skrapar- TAP.pdf

Vendimi Nr. 201 date 31.10.2017 Koncepti i Sondazheve KM196+540-KM196+350, Petove- TAP.pdf
Vendimi Nr. 202 date 31.10.2017 Raporti i germimit ne Stacionin e Kompresorit ACS 03 Seman-Fier, Kaminat, – TAP.pdf
Vendimi Nr. 203 date 31.10.2017 Raporti i germimit KM135+450- TAP.pdf.pdf
Vendimi Nr. 204 date 31.10.2017 HEC Murasi, lumi Cemi i Selces, Bashkia Malesi e Madhe.pdf
Vendimi Nr. 205 date 31.10.2017 HEC Marjan Gurra e Vesheve, Korce.pdf
Vendimi Nr. 206 date 31.10.2017 HEC Meshurdh, lumi Fani i madh, Bashkia Puke.pdf
Vendimi Nr. 207 date 31.10.2017 HEC Kalori 1 dhe Kalori 2, perroi Ungrejt, Gjazit, Lezhe.pdf.pdf
Vendimi Nr. 208 date 31.10.2017 HEC Rreshen, lumi i Matit, Lezhe.pdf
Vendimi Nr. 209 date 31.10.2017 HEC Nderfushas, lumi Mat, Bashkia Bulqize, Diber.pdf
Vendimi Nr. 210 date 31.10.2017 Hec Kasaj, lumi Fani i vogel, Mirdite.pdf
Vendimi Nr. 211 date 31.10.2017 Rehabilitimi i rruges se Lumit te Vlores, Selenice-Kuc-Qeparao-FSHZH.pdf
Vendimi Nr. 212 date 31.10.2017 Ndertimi i linjes Lac1- Lac2 dhe rehabilitimi i iImpianit 110 KV Nenstacioni Lac 2.pdf
Vendimi Nr. 213 date 31.10.2017 Rruget rulale qe lidhin fshatrat Peshtan dhe Pulaha, Moglice-Korce- DHP.pdf
Vendimi Nr. 214 date31.10.2017 HEC Moglice, siti 9, fshati Nikollare ne traktin G 51- DPH.pdf
Vendimi Nr. 215 date 31.10.2017 Kampusi Universitar Epitech, Fushe Preze, Tirane.pdf
Vendimi Nr. 216 date 31.10.2017 Kompleks turistik silver sand resort, Pulahaj-Plazh, Velipoje, Shkoder.pdf
Vendimi Nr. 217 date 31.10.2017 Zgjerimi i Nenstacionit 400 kV, Koman.pdf
Vendimi Nr. 218 date 31.10.2017 Shtese anesore, dyqane 1 kat, zone arkeologjike B, Durres.pdf
Vendimi Nr. 219 date 31.10.2017 Ndertimi i shkolles 9 vjecare Marie Kaculini, zone arkeologjike B, Durres.pdf
Vendimi Nr. 220 date 31.10.2017 Shtese banese 1 kat ne objekt ekzistues, zone arkeologjike B, Durres.pdf
Vendimi Nr. 221 date 31.10.2017 Rikonstruksioni i shkallareve ne Sarande, zona arkeologjike B- FSHZH.pdf
Vendimi Nr. 222 date 31.10.2017 Miratim kerkeses se Aluiznit Vlore, objekti Znj.Kristina Petro Shuka, zona arkeologjike B, Vlore.pdf
Vendimi Nr. 223 date 31.10.2017 Miratim kerkeses se Aluiznit Vlore, objekti Z.Kastriot Brahim Kaso, zona arkeologjike B, Vlore.pdf
Vendimi Nr. 224 date 31.10.2017 Miratim kerkeses se Aluiznit Vlore, objekti Z.Halil Ferik Isaj, zona arkeologjike B, Vlore.pdf
Vendimi Nr. 225 date 31.10.2017 Miratim kerkeses se Aluiznit Vlore, objekti Z. Granit Ilirian Cakerri, zona arkeologjike B, Vlore.pdf
Vendimi Nr. 226 date 31.10.2017 Monitorim arkeologjik- Objekt multifunksional 10 kat, zone arkeologjike B, Durres.pdf
Vendimi Nr. 227 date 31.10.2017 Vijimi i procedures per legalizim te shteses 3 kat +1 kat papafingo te Znj. M.Baze, zone B, Korce.pdf
Vendimi Nr. 228 date 13.12.2017 Institut Arsimor Parauniversitar, Yrshek.pdf
Vendimi Nr. 229 date 13.12.2017 Dizenjimi dhe projektimi i zyrave te reja se FSHF.pdf
Vendimi Nr. 230 date 13.12.2017 Godine banimi 5 kate dhe 1 kat nentoke, Durres, – REI shpk.pdf
Vendimi Nr. 231 date 13.12.2017 Miratim i projektit -Vendosja e Flamureve ne Kala, parqitur nga DRKK Durres.pdf
Vendimi Nr. 232 date 13.12.2017 Miratim i kerkesesse FSHZH per ndryshim te vendimit 211 date 31.10.2017.pdf
Vendimi Nr. 233 date 13.12.2017 Miratim i kerkeses per ndryshim te vendimit Nr.221 date 31.10.2017, Rikostruksion i shkallareve, Sarande.pdf
Vendimi Nr. 234 date 13.12.2017 Miratim i kerkeses se OST sh.a per rishikim te vendimit Nr.212 date 31.10.2017.pdf
Vendimi Nr. 235 date 13.12.2017 Godine multifunksionale ne rrugen e Kavajes, Tirane – Tirana-1 Konstruksion shpk.pdf
Vendimi Nr. 236 date 13.12.2017 HEC Bragu i Madh, Skrapar- HP ZALOSHNJA ENERGY shpk.pdf
Vendimi Nr. 237 date 13.12.2017 HEC Strori, Lumi i Holtes dhe perroi i Seltes, dege e lumit Devoll- ERA HYDRO shpk.pdf
Vendimi Nr. 238 date 13.12.2017 Objekt Kulti, Xhamia Symize, Bashkia Maliq.pdf
Vendimi Nr. 239 date 13.12.2017 HEC-et Slabinje 2B, Slabinje 2D, Slabinje 2D-1, Slabinje 2E, Moker, Pogradec.pdf
Vendimi Nr. 240 date 13.12.2017 HEC Pisha, ne lumin e Holtit, Bashkia Gramsh.pdf
Vendimi Nr. 241 date 13.12.2017 Fiderat ajrore te Kanines nga Nenstacioni Vlore- OSHEE.pdf
Vendimi Nr. 242 date 13.12.2017 Ndertimi i vazhdimit te Fiderit Kabllor 20kv, Nenstacioni 110-20 kv Sarande- OSHSEE.pdf
Vendimi Nr. 243 date 13.12.2017 Nderitm dhe transferim i hidrocentraleve Ligjanca 1&2, ne lumin Shkumbin, Librazhd.pdf
Vendimi Nr. 244 date 13.12.2017 Nderitmi i fabrikes se pasurimit dhe damba sterilit, Gurth Spac Rreshen-Lezhe.pdf
Vendimi Nr. 245 date 13.12.2017 Ndertimi i Nenstacionit te ri ne Fushe Kruje- OSHEE.pdf
Vendimi Nr. 246 date 13.12.2017 Frigorifer dhe Magazine, Rembec, Oroman, Korce.pdf
Vendimi Nr. 247 date 13.12.2017 Miratim i relacionit te verifikimit – Godine sherbimi 2 kat ne sheshin publik para hyrjes se sheshit publik te portit, Durres.pdf
Vendimi Nr. 248 date 13.12.2017 Miratim i konceprit te germimt per varret e demtuara nga klandestinen, Himare, Vlore.pdf
Vendimi Nr. 249 date 13.12.2017 Miratim i raportit te germimit arkeologjik -Ndertese banimi 4-5 kat, Durres- FAKLE shpk.pdf
Vendimi Nr. 250 date 13.12.2017 Koncept i sondazheve arekologjike per projektin Godine banimi 1-6kat, zone B, Durres.pdf
Vendimi Nr. 251 date 13.12.2017 Miratim i kerekses se ALUIZNI-t Vlore – Z.Abas Muco Ferataj dhe Z.Artur Abas Ferataj.pdf
Vendimi Nr. 252 date 13.12.2017 Miratim i kerekses se ALUIZNI-t Vlore – Znj. Myrvete Aki Brahimi.pdf
Vendimi Nr. 253 date 13.12.2017 Miratim i kerekses se ALUIZNI-t Vlore – Z.omor Sulo.pdf
Vendimi Nr. 254 date 13.12.2017 Miratim i relacionit mbi verifikimin e gjetjeve arkeologjike rastesore, Gjirokaster.pdf
Vendimi Nr. 255 date 13.12.2017 Kompleks i ri Diplomatik i Ambasades se Kuvajtit, Tirane.pdf
Vendimi Nr. 256 date 13.12.2017 Impianti i Pirolizes, Zharres, Fier.pdf
Vendimi Nr. 257 date 13.12.2017 Gazsjellesi TAP – Tokat shtese Skrapar.pdf
Vendimi Nr. 258 date 13.12.2017 Gazsjellesi TAP, KM92+160, Qafe Potom, Corovode.pdf
Vendimi Nr. 259 date 13.12.2017 Miratimi i draftit per disa shtesa dhe ndryshime te Rregullores se Arkeologut.pdf
Vendimi Nr. 260 date 15.12.2017 Ndertimi i shkolles 9 vjecare Marie Kaculini, Zone arkeologjike B, Durres.pdf
Vendimi Nr. 261 date 13.12.2017 Projektim dhe mbikeqyrje e nderhyrjes ne sistemimin e kanalizimeve te urjave te ndotura te Durresit – DPUK.pdf