Vendime 2014 KKA

Vendime 2014

Vendim Nr. 274 date 04.02.2014 Linja Erseke-Permet, OST.pdf
Vendim Nr. 275 date 04.02.2014 Projekti Elektrik, Finiq.pdf
Vendim Nr. 276 date 04.02.2014 Projekti Memola.pdf
Vendim Nr. 277 date 04.02.2014 HEC Lashkiza.pdf
Vendim Nr. 278 date 04.02.2014 HEC Llenga.pdf
Vendim Nr. 279 date 04.02.2014 HEC Gavran.pdf
Vendim Nr. 280 date 04.02.2014 HEC Zerec 1,2.pdf
Vendim Nr. 281 date 04.02.2014 HEC Ballenja.pdf
Vendim Nr. 282 date 11.02.2014 Linja Erseke-Permet, OST.pdf
Vendim Nr. 283 date 11.02.2014 HEC Llenga.pdf
Vendim Nr. 284 date 11.02.2014 HEC Zalli i Qarrishtes.pdf
Vendim Nr. 285 date 11.02.2014 HEC Kaskada Rajan.pdf
Vendim Nr. 286 date 11.02.2014 HEC Driza 1.pdf
Vendim Nr. 287 date 11.02.2014 HEC Lashkiza 1 dhe 2.pdf
Vendim Nr. 288 date 11.02.2014 HEC Gavran 1.pdf
Vendim Nr. 289 date 11.02.2014 HEC Ballenja.pdf
Vendim Nr. 290 date 11.02.2014 HEC Zerec 1 dhe 2.pdf
Vendim Nr. 291 date 11.02.2014 HEC Kabash.pdf
Vendim Nr. 292 date 11.02.2014 HEC Perrollaj.pdf
Vendim Nr. 293 date 31.03.2014 Projekti elektrik, Finiq.pdf
Vendim Nr. 294 date 31.03.2014 Restaurimi i Manastirit te Shen Marise Apolloni.pdf
Vendim Nr. 295 date 31.03.2014 Rehabilitimi i shetitores Republika dhe Sheshi Teodor Muzaka, Berat.pdf
Vendim Nr. 296 date 31.03.2014 HEC Zalli i Qarrishtes.pdf
Vendim Nr. 297 date 31.03.2014 HEC Driza 1.pdf
Vendim Nr. 298 date 31.03.2014 HEC Ballenja.pdf
Vendim Nr. 299 date 18.04.2014 Restaurimi i Manastirit te Shen Marise Apolloni.pdf
Vendim Nr. 300 date 18.04.2014 Rehabilitimi i Shetitores Republika dhe Sheshi Teodor Muzaka Berat.pdf
Vendim Nr. 301 date 18.04.2014 HEC Kaskada Rajan.pdf
Vendim Nr. 302 date 18.04.2014 HEC Zalli i Qarrishtes.pdf
Vendim Nr. 303 date 18.04.2014 HEC Kukur 1,2,3,4,5.pdf
Vendim Nr. 304 date 18.04.2014 HEC Vernik 1,2,3,4.pdf
Vendim Nr. 305 date 04.06.2014 Projekti Paleoliti dhe Mesoliti ne Shqiperi, IA.pdf
Vendim Nr. 306 date 04.06.2014 Projekti Apolonia, IA.pdf
Vendim Nr. 307 date 04.06.2014 Projekti Hadrianopolis, IA.pdf
Vendim Nr. 308 date 04.06.2014 Projekti Phoinike, IA.pdf
Vendim Nr. 309 date 04.06.2014 Projekti Antigonea, IA.pdf
Vendim Nr. 310 date 04.06.2014 Projekti Orikumi, IA.pdf
Vendim Nr. 311 date 04.06.2014 Projekti Praevalis, IA.pdf
Vendim Nr. 312 date 04.06.2014 Projekti Lezhe-Kala dhe Nekropol.pdf
Vendim Nr. 313 date 04.06.2014 Projekti Koman, IA.pdf
Vendim Nr. 314 date 04.06.2014 Projekti Amfiteatri i Durresit, IA.pdf
Vendim Nr. 315 date 04.06.2014 Projekti praktike dokumentimi arkitektonik, Ballsh dhe Bylis, IA.pdf
Vendim Nr. 316 date 04.06.2014 Projekti Alinura, IA.pdf
Vendim Nr. 317 date 04.06.2014 Projekti Metodologjia dhe praktika e kerkimit shkencor ne fushen e prehistorise, IA.pdf
Vendim Nr. 318 date 04.06.2014 Projekti Manastiri i Shen Kollit ne Despotatin i Shen Kollit ne Despotatin e Epirit.pdf
Vendim Nr. 319 date 04.06.2014 Projekti vezhgim siperfaqesor dhe germim me karakter sondazhi ne Kalane trekendore, IA.pdf
Vendim Nr. 320 date 04.06.2014 Projekti arkeologjik Shkoder, UT.pdf
Vendim Nr. 321 date 04.06.2014 HEC Shpella Poshte 2 dhe 3.pdf
Vendim Nr. 322 date 04.06.2014 Rikonstruksioni i rruges hyrese ne Parkun e Amantias.pdf
Vendim Nr. 323 date 04.06.2014 Projekti Dimal, IA.pdf
Vendim Nr. 324 date 23.06.2014 Projekti Shkodra, IA.pdf
Vendim Nr. 325 date 23.06.2014 Projekti Amantia, IA.pdf
Vendim Nr. 326 date 23.06.2014 Projekti Lagjja romako-bizantine jashte mureve te castrum-it.pdf
Vendim Nr. 327 date 23.06.2014 Projekti Teatri i Apolonise.pdf
Vendim Nr. 328 date 15.07.2014 Restaurimi i Manastirit te Shen Marise, Apoloni.pdf
Vendim Nr. 328 date 23.06.2014 HEC Denas.pdf
Vendim Nr. 329 date 15.07.2014 Linja e transmetimit Erseke-Permet, OST.pdf
Vendim Nr. 330 date 15.07.2014 HEC Quku 1dhe2.pdf
Vendim Nr. 331 date 15.07.2014 HEC Kasollet e Selces.pdf
Vendim Nr. 332 date 15.07.2014 HEC-et ne Kaskaden e Veleshices.pdf
Vendim Nr. 333 date 15.07.2014 Germim shpetimi ne Kabash, Kolonje.pdf
Vendim Nr. 334 date 25.07.2014 Germim arkeologjik shpetimi AD-STAR.pdf
Vendim Nr. 335 date 01.08.2014 Rehabilitimi i qendres historike te Qytetit te Lezhes.pdf
Vendim Nr. 336 date 01.08.2014 Rivitalizimi i parkut perendimor te qendres dhe nenkalimi, Berat.pdf
Vendim Nr. 337 date 08.09.2014 Linja Babice-Sarande, OST.pdf
Vendim Nr. 338 date 08.09.2014 Porti i Jahteve, Finsec.pdf
Vendim Nr. 339 date 08.09.2014 HEC Lengarica.pdf
Vendim Nr. 340 date 08.09.2014 Kaskada e Lumit Gjader.pdf
Vendim Nr. 341 date 08.09.2014 Kaskada Backe-Staravecke.pdf
Vendim Nr. 342 date 08.09.2014 HEC Bisak.pdf
Vendim Nr. 343 date 15.10.2014 Raporti i vezhgimit arkeologjik Parku Eolok, Synej.pdf
Vendim Nr. 344 date 15.10.2014 Rikonstruksioni i rruges hyrese ne Parkun e Amantias.pdf
Vendim Nr. 345 date 15.10.2014 Raporti i vezhgimit arkeologjik Rezidence Vilash, Shetaj.pdf
Vendim Nr. 346 date 15.10.2014 Raporti i vezhgimit arkeologjik Uzina e prodhimit te ferrokromit.pdf
Vendim Nr. 347 date 15.10.2014 Pusi i zhvillimit Az-1001 dhe Az-1002.pdf
Vendim Nr. 348 date 15.10.2014 Rehabilitimi i pikes panoramike jugore te Kalase se Beratit.pdf
Vendim Nr. 349 date 15.10.2014 Rehabilitimi i disa rrugeve te brendshme ne Kalane e Elbasanit.pdf
Vendim Nr. 350 date 15.10.2014 Rehabilitimi i Rruges Vrana Konti.pdf
Vendim Nr. 351 date 15.10.2014 Rehabilitimi i Rruges Kostandin Kristoforidhi, Vlore.pdf
Vendim Nr. 352 date 15.10.2014 Projekti i Sheshit Iliria, Durres.pdf
Vendim Nr. 353 date 15.10.2014 Germimi i shpetimit, Bazilika ne Fshatin Gorice e Madhe.pdf
Vendim Nr. 354 date 17.11.2014 Raporti i vezhgimit arkeologjik per Rrjetin e Ujesjellesit ne qytetin e Lezhes dhe Balldren.pdf
Vendim Nr. 355 date 17.11.2014 HEC Seta 1,2,3,4.pdf
Vendim Nr. 356 date 17.11.2014 Germimi i shpetimit te Bypassit Levan-Fier.pdf
Vendim Nr. 357 date 17.11.2014 Rikonstruksioni i rruges hyrese ne Parkun e Amantias.pdf
Vendim Nr. 358 date 17.11.2014 Projekti i Sheshit Iliria, Durres.pdf
Vendim Nr. 359 date 17.11.2014 Rrjeti i rrjetit inxhinierik NISATEL, Durres.pdf
Vendim Nr. 360 date 26.11.2014 Rehabilitimi i qendres historike te Qytetit te Lezhes.pdf
Vendim Nr. 361 date 26.11.2014 Shetitore e Bregut te Drinit, Lezhe.pdf
Vendim Nr. 362 date 12.12.2014 Rehabilitimi i Qendres Historike te qytetit te Lezhes.pdf
Vendim Nr. 363 date 12.12.2014 Shetitore e Bregut te Drinit, Lezhe.pdf
Vendim Nr. 364 date 12.12.2014 Vija bregdetare e qytetit, Vlore.pdf
Vendim Nr. 365 date 12.12.2014 Vezhgimi arkeologjik HEC Shengjun.pdf
Vendim Nr. 366 date 12.12.2014 Propozim per shpalljen e zones arkeologjike Koman.pdf
Vendim Nr. 367 date 12.12.2014 Linja e transmetimit Shqiperi-Kosove, OST.pdf
Vendim Nr. 368 date 12.12.2014 Bypass Vlore.pdf