Vendime 2012 KKA

Vendime 2012

Vendim Nr. 183 date 05.03.2012 Projektet ne vazhdim te IA
Vendim Nr. 184 date 05.03.2012 Topografia e Epidamne-Dyrrachion, IA
Vendim Nr. 185 date 05.03.2012 Struktura e vjeter, Lagjja Dracini
Vendim Nr. 186 date 05.03.2012 VNMS TAP
Vendim Nr. 187 date 05.03.2012 Mbi proceduren e miratimit te lejes ne zonen arkeologjike B
Vendim Nr. 188 date 05.03.2012 Raporti i sondazheve ARNOEL, Vl
Vendim Nr. 189 date 17.04.2012 Raporti i vezhgimit, HEC Kaskada e Devollit, DHP
Vendim Nr. 190 date 17.04.2012 Raporti i vezhgimit venddepozitimi i mbetjeve, Maliq-KRMW
Vendim Nr. 191 date 17.04.2012 HEC Qyteze
Vendim Nr. 192 date 17.04.2012 HEC Kozel, Stike, Helmes
Vendim Nr. 193 date 17.04.2012 HEC Stravaj
Vendim Nr. 194 date 17.04.2012 HEC Zalll Tore
Vendim Nr. 195 date 17.04.2012 HEC-et e Shejes s Librazhdit
Vendim Nr. 196 date 17.04.2012 Projketi kerkimor shkencor Orikumi, IA
Vendim Nr. 197 date 04.06.2012 Raporti i vezhgimit Tirane-Elbasan, Loti 3
Vendim Nr. 198 date 04.06.2012 HEC Thane, Mollas
Vendim Nr. 199 date 04.06.2012 HEC Vinjolle, Gallate, Skuraj
Vendim Nr. 200 date 04.06.2012 HEC-et Gojan, Peshqesh, Ura e Fanit
Vendim Nr. 201 date 04.06.2012 Raporti i sondazheve, MAREN, Dr
Vendim Nr. 202 date 04.06.2012 Perdorimi i skrepit, Teatri i Apolonise, IA
Vendim Nr. 203 date 04.06.2012 Projkti Survejimi siperfaqesor i Pellgut te Shkodres, UT
Vendim Nr. 204 date 04.06.2012 Raporti mbi zbulimin e Xhamise se Qafes
Vendim Nr. 205 date 04.06.2012 Ndryshime ne rregulloren e KKA
Vendim Nr. 206 date 12.07.2012 Raporti i vezhgimit Tirane-Elbasan, Loti 1
Vendim Nr. 207 date 12.07.2012 HEC Stavec
Vendim Nr. 208 date 12.07.2012 HEC Qafezeze
Vendim Nr. 209 date 12.07.2012 HEC Prelle
Vendim Nr. 210 date 12.07.2012 HEC Lusa 1,2,3,4,5
Vendim Nr. 211 date 12.07.2012 HEC-et e Kaskades se Orenjes
Vendim Nr. 212 date 12.07.2012 BOROVA D, Durres
Vendim Nr. 213 date 12.07.2012 Raporti i sondazheve AFL Group, Dr
Vendim Nr. 214 date 12.07.2012 Raporti i sondazheve FETI, Vlore
Vendim Nr. 215 date 12.07.2012 MIKUKA, Shkoder
Vendim Nr. 216 date 12.07.2012 LORI 2007, Dr
Vendim Nr. 217 date 12.07.2012 Projhekti kerkimor shkencor Durresi ne Antikitetin e Vone, IA
Vendim Nr. 218 date 12.07.2012 Projekti i ekspozimit te Murit te Amforave, IA
Vendim Nr. 219 date 12.07.2012 Mosmiratimi i disa licencave individuale
Vendim Nr. 220 date 12.07.2012 Licence individuale A. Schutz
Vendim Nr. 221 date 12.07.2012 Licence individuale G. Dohner
Vendim Nr. 222 date 12.07.2012 Licence individuale K.U.Uschman
Vendim Nr. 223 date 12.07.2012 Licence per shoqeri arkeologjike AF ARCHAEOFAKT ALBANIA
Vendim Nr. 224 date 25.07.2012 HEC Shutina
Vendim Nr. 225 date 25.07.2012 Raporti i sondazheve BOROVA D, Durres
Vendim Nr. 226 date 25.07.2012 Raporti i sondazheve LORI 2007, Durres
Vendim Nr. 227 date 25.07.2012 Koncepti i germimit dhe kontrata
Vendim Nr. 228 date 07.08.2012 Koncepti i germimit dhe kontrata
Vendim Nr. 229 date 07.09.2012 HEC Strelca 1,2,3
Vendim Nr. 230 date 07.09.2012 Raporti paraprak i germimit arkeologjik AFL Group
Vendim Nr. 231 date 07.09.2012 Raporti paraprak i germimit arkeologjik LORI 2007, Durres
Vendim Nr. 232 date 07.09.2012 Raporti i vezhgimit impianti i depolimerizimit KAtund i Ri, La Vitoria
Vendim Nr. 233 date 24.10.2012 Rikonceptimi i Sheshit Flamuri, Vlore
Vendim Nr. 234 date 24.10.2012 Raporti i vezhgimit qendra e paraburgimit, Shkoder
Vendim Nr. 235 date 24.10.2012 Raporti i vezhgimit Landfill Durres-Albania Landfill Energy