Vendime 2010 KKA

Vendime 2010

Vendimi Nr. 36 date 20.01.2010 OMNIX ALBANIA
Vendimi Nr. 37 date 20.01.2010 EDRA 2006
Vendimi Nr. 38 date 20.01.2010 HEC SELISHTE-IRZ
Vendimi Nr. 39 date 20.01.2010 HEC PESHK MARTANESH-KOKA&ERGI ENERGY PESHK
Vendimi Nr. 40 date 20.01.2010 AZ Construksion
Vendimi Nr. 41 date 20.01.2010 SIP
Vendimi Nr. 42 date 20.01.2010 EJSTEL
Vendimi Nr. 43 date 20.01.2010 Licence individuale E. Serjani
Vendimi Nr. 44 date 20.01.2010 Licence individuale A. Miti
Vendimi Nr. 45 date 20.01.2010 Projekt IA-Masterplan Apolloni
Vendimi Nr. 46 date 20.01.2010 Projekti i germim shpetimi, restaurim Afiteatri i Durresit
Vendimi Nr. 47 date 20.01.2010 Ndryshime ne rregullore
Vendimi Nr. 48 date 16.02.2010 EJSTEL
Vendimi Nr. 49 date 16.02.2010 BLLOSHMI 2006
Vendimi Nr. 50 date 16.02.2010 SIP
Vendimi Nr. 51 date 16.02.2010 AZ Konstruksion, DR
Vendimi Nr. 52 date 16.02.2010 XHEMJS & T
Vendimi Nr. 53 date 16.02.2010 HEC Ashta 1dhe2
Vendimi Nr. 54 date 16.02.2010 Permiresime ne Rregulloren e kritereve
Vendimi Nr. 55 date 18.03.2010 HEC Sllabinje
Vendimi Nr. 56 date 18.03.2010 AZ Konstruksion,Dr
Vendimi Nr. 57 date 18.03.2010 Blloshmi 2006
Vendimi Nr. 58 date 18.03.2010 Ejstel, Dr
Vendimi Nr. 59 date 18.03.2010 SIP dhe XHEMF
Vendimi Nr. 60 date 18.03.2010 Projekti i germim shpetimit dhe restaurimit Amfiteatri Durres
Vendimi Nr. 61 date 18.03.2010 Projekt ide e restaurimit te Kalase se Tiranes
Vendimi Nr. 62 date 18.03.2010 Projekte ne vazhdim IA
Vendimi Nr. 63 date 18.03.2010 Dimali
Vendimi Nr. 64 date 18.03.2010 Harta arkeologjike e Shqiperise se Veriut
Vendimi Nr. 65 date 18.03.2010 Amfiteatri i Durresit
Vendimi Nr. 66 date 18.03.2010 Projektet e IA dhe Fondacioni Butrint
Vendimi Nr. 67 date 18.03.2010 Cakrani Arkeologjik
Vendimi Nr. 68 date 18.03.2010 Kontroll Gjeofizik i I.A
Vendimi Nr. 69 date 06.04.2010 Projekti i BE, Kalaja e Tiranes
Vendimi Nr. 70 date 06.04.2010 Bypass Fier-Levan
Vendimi Nr. 71 date 06.04.2010 Studim Pjesor ne Porto Romano
Vendimi Nr. 72 date 16.03.2010 Kontrolli me gjeoradar ne qendren urbane te Dr-IA
Vendimi Nr. 73 date 16.03.2010 Rruga H, Masterplani i Apollonise
Vendimi Nr. 74 date 27.04.2010 Ndryshime ne projektin e Linjes 400 kv Tirane-Podgorice
Vendimi Nr. 75 date 27.04.2010 Germim shpetimi ne segmentin Kanali i Cukes-Butrint
Vendimi Nr. 76 date 27.04.2010 HEC Valbone
Vendimi Nr. 77 date 27.04.2010 XHEJMS & T, Dr
Vendimi Nr. 78 date 27.04.2010 Surveji siperfaqesor arkeologjik i pellgut te Shkodres
Vendimi Nr. 79 date 27.04.2010 Dimali
Vendimi Nr. 80 date 27.04.2010 Licence individuale L. Bejko
Vendimi Nr. 81 date 27.04.2010 Licence individuale I. Pojani
Vendimi Nr. 82 date 27.04.2010 Licence individuale M.G.Amore
Vendimi Nr. 83 date 27.04.2010 Licence individuale S. Ali
Vendimi Nr. 84 date 27.04.2010 Licence shoqeri GSHASH
Vendimi Nr. 85 date 07.07.2010 HEC Trebisht-ERNIKU
Vendimi Nr. 86 date 07.07.2010 HEC Osoje-AURORA KONSTRUKSION
Vendimi Nr. 87 date 07.07.2010 HEC Murdhar
Vendimi Nr. 88 date 07.07.2010 HEC Martanesh
Vendimi Nr. 89 date 07.07.2010 HEC Langarica1,2,Gostivish, Ura e Dashit
Vendimi Nr. 90 date 07.07.2010 Verifikimi arkeologjik i trasese Levan-Dams, Loti 1, pjese e Levan-Tepelene
Vendimi Nr. 91 date 07.07.2010 Pike shitje karburanti dhe sherbime Fushe Preze
Vendimi Nr. 92 date 07.07.2010 Mbikeqyrja periodike segmenti rrugor Kanali i Cukes-Butrint
Vendimi Nr. 93 date 07.07.2010 Licence individuale E. Serjani
Vendimi Nr. 94 date 07.07.2010 Licence individuale A. Miti
Vendimi Nr. 95 date 07.07.2010 XHEJMS & T, DR
Vendimi Nr. 96 date 07.07.2010 Pezullimi i germimit arkeologjik XHEMF
Vendimi Nr. 97 date 07.07.2010 Pezullimi i germimit arkeologjik SIP
Vendimi Nr. 98 date 30.08.2010 Grupi i punes MTKRS-UNESCO
Vendimi Nr. 99 date 30.08.2010 Raporti i sondazheve arkeologjike Levan-Tepelene,segmenti Dames-Memaliaj
Vendimi Nr. 100 date 30.08.2010 Faza I, Rivitalizimi i sheshit Iliria-Shkallaret
Vendimi Nr. 101 date 30.08.2010 Rivitalizimi i sheshit tek Busti i A.Hajdarit
Vendimi Nr. 102 date 30.08.2010 Ripozicionimi i Portit te Peshkimit,DR
Vendimi Nr. 103 date 30.08.2010 Ndertimi i terminalit hyres te anijeve Cruise, Sr
Vendimi Nr. 104 date 30.08.2010 INRA KONSTRUKSION, Dr
Vendimi Nr. 105 date 30.08.2010 UANI CONS 2, Dr
Vendimi Nr. 106 date 30.08.2010 STRUKTURA 2002, Dr
Vendimi Nr. 107 date 12.10.2010 Faza II, Rivitalizimi Sheshit Iliria
Vendimi Nr. 108 date 12.10.2010 Raporti i vezhgimit arkeologjik Levan-Tepelene, segmenti Dames-Memaliaj,Loti 2
Vendimi Nr. 109 date 12.10.2010 HEC Spathare
Vendimi Nr. 110 date 12.10.2010 HEC Pobreg
Vendimi Nr. 111 date 12.10.2010 Raporti i sondazheve INRA KONSTRUKSION
Vendimi Nr. 112 date 12.10.2010 Raporti i sondazheve UANI CONS 2
Vendimi Nr. 113 date 12.10.2010 Raporti i sondazheve STRUKTURA 2002
Vendimi Nr. 114 date 12.10.2010 Grup pune, SIP
Vendimi Nr. 115 date 12.10.2010 ROVAN, Dr
Vendimi Nr. 116 date 12.10.2010 FAKLE, Dr
Vendimi Nr. 117 date 12.10.2010 REKON, Dr
Vendimi Nr. 118 date 12.10.2010 ANAKONDA, Vl
Vendimi Nr. 119 date 07.12.2010 HEC-et Borove, Zabzun, Sebisht etj
Vendimi Nr. 120 date 07.12.2010 Restaurim, rigjallerim dhe rivleresim i kalase mesjetare Lezhe
Vendimi Nr. 121 date 07.12.2010 Studim Urbanistik ne zonen Kalaja e Turres, Synej
Vendimi Nr. 122 date 07.12.2010 Raporti i sondazheve ROVAN, Dr
Vendimi Nr. 123 date 07.12.2010 Raporti i sondazheve FAKLE, DR
Vendimi Nr. 124 date 07.12.2010 Raporti i sondazheve REKON, Dr
Vendimi Nr. 125 date 07.12.2010 DESI, Vl
Vendimi Nr. 126 date 07.12.2010 LERENTI, Dr
Vendimi Nr. 127 date 07.12.2010 Licence individuale L. Miraj