Revista “Monumentet” 2015 – 2020

Revista “Monumentet” është botim i Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore (IKTK). Numri i parë i kësaj reviste është botuar në vitin 1971.

Revista Monumentet, 2015

Monumentet

Monumentet

Monumentet

Monumentet

Monumentet

Monumentet

Monumentet