Revista “Monumentet” 2008 – 2014

Revista “Monumentet” është botim i Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore (IKTK). Numri i parë i kësaj reviste është botuar në vitin 1971.

Revista Monumentet, 2008

Revista Monumentet, 2009 -2010

Revista Monumentet, 2011-2014