Revista “Monumentet” 2002 – 2007

Revista “Monumentet” është botim i Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore (IKTK). Numri i parë i kësaj reviste është botuar në vitin 1971.

Revista Monumentet, 2002

Revista Monumentet, 2003

Revista Monumentet, 2004

Revista Monumentet, 2005

Revista Monumentet, 2006

Revista Monumentet, 2007