Revista “Monumentet” 1990 – 1999

Revista “Monumentet” është botim i Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore (IKTK). Numri i parë i kësaj reviste është botuar në vitin 1971.

Revista Monumentet, 1990, Nr. 39.pdf

Revista Monumentet, 1990, Nr. 40.pdf

Revista Monumentet, 1991, Nr. 41-42.pdf

Revista Monumentet, 1992 – 1999, Nr. 43.pdf