Revista “Monumentet” 1971 – 1974

Revista “Monumentet” është botim i Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore (IKTK). Numri i parë i kësaj reviste është botuar në vitin 1971.

Revista ”Monumentet”, 1971, Nr. 1.pdf

Revista ”Monumentet”, 1971, Nr. 2.pdf

Revista Monumentet, 1972, Nr. 3.pdf

Revista Monumentet, 1972, Nr. 4.pdf

Revista Monumentet, 1973, Nr. 5 – 6.pdf

Revista Monumentet, 1974, Nr. 7 – 8.pdf