NJOFTIME

Njoftim mbi kandidatët fitues për  vendet e lira në pozicionin:”Specialist në Sektorin e Platformes digjitale Për Trashëgimin Kulturore” në IKTK

Njoftim mbi kandidatët fitues për  vendet e lira në pozicionin:"Specialist në Sektorin e Platformes digjitale Për Trashëgimin Kulturore" në IKTK ...
Më Shumë

Njoftim mbi kandidatët fitues për vendet e lira në pozicionin: “Specialist në Sektorin e Qendrave Historike, Arkitektura e Traditës dhe Peisazhit ” në IKTK

Njoftim mbi kandidatët fitues për vendet e lira në pozicionin: "Specialist në Sektorin e Qendrave Historike, Arkitektura e Traditës dhe ...
Më Shumë

Njoftim per shpallje “Vend i lirë pune”

Njoftim per vend te lire pune ne Sektorin e Qendrave Historike, Arkitektures se Tradites dhe Peizazhit ...
Më Shumë

Njoftim per shpallje “Vend i lirë pune”

Vend i lire pune, Sektori i Platformes Digjitale ...
Më Shumë

Njoftim anullimi të procedures së konkurimit publik me objekt Restaurimi  “Ura e Nicës”, në fshatin Nicë-Pogradec.

Njoftim anullimi të procedurës së konkurimit publik me objekt Restaurimi  "Ura e Nicës", në fshatin Nicë-Pogradec. Nj. Anullimi, Ura e ...
Më Shumë

Njoftim Fituesi per proceduren e konkurrimit “Restaurimi “Ura e Postenanit, në fshatin Postenan”, Leskovik, Kolonjë

Njoftim Fituesi per proceduren e konkurrimit “Restaurimi "Ura e Postenanit, në fshatin Postenan”, Leskovik, Kolonjë NjoftimFituesi-Restaurim Ura Postenan ...
Më Shumë

Njoftimin mbi kandidatin fitues per pozicion te lire pune ‘’ SPECIALIST NË SEKTORIN E MONITORIMIT TË VEPRIMTARISË ARKEOLOGJIKE NËNTOKSORE DHE NËNUJORE’’,

Njoftimin mbi kandidatin fitues per pozicion te lire pune ‘’ SPECIALIST NË SEKTORIN E MONITORIMIT TË VEPRIMTARISË ARKEOLOGJIKE NËNTOKSORE DHE ...
Më Shumë

NJOFTIM FITUESI PËR KONKURIMIN PUBLIK ME OBJEKT: “Restaurim Kisha e Ungjillizimit’’, Kozare, Kucove, Berat

Njoftim fituesi për konkurimin publik me objekt: “Restaurim Kisha e Ungjillizimit’’, Kozare, Kucove, Berat Njoftim Fituesi ...
Më Shumë

Njojftim kualifikimi kandidate,faza e pare

Njoftim kualifikimi kandidate Faza e pare ...
Më Shumë

Njoftim fituesi per kryerjen e  punimeve per nderhyrjet ruajtese me objekt “Restaurimi Shen Kollit, Shelcan,faza e pare” Elbasan 

Njoftim fituesi per kryerjen e  punimeve per nderhyrjet ruajtese me objekt "Restaurimi Shen Kollit, Shelcan,faza e pare" Elbasan Njoftim Fituesi ...
Më Shumë

NJOFTIM PËR KONKURIM PUBLIK ME OBJEKT : “Restaurimi “Ura e Niçes” ne fshatin Niçe Pogradec

NJOFTIM PËR KONKURIM PUBLIK ME OBJEKT : “Restaurimi "Ura e Niçes" ne fshatin Niçe Pogradec Dokumentacioni bashkelidhur si me poshte: ...
Më Shumë

NJOFTIM PËR KONKURIM PUBLIK ME OBJEKT : “Restaurimi “Ura e Postenanit” , Postenan, Leskovik

NJOFTIM PËR KONKURIM PUBLIK ME OBJEKT : “Restaurimi "Ura e Postenanit" , Postenan, Leskovik Dokumentacioni bashkelidhur si me poshte: 1 ...
Më Shumë

Njoftim per shpallje “Vend i lirë pune”

Njoftim per shpallje "Vend i lire pune"  ...
Më Shumë

Njoftim anullimi Krutje

Njoftim anullimi Krutje ...
Më Shumë

Njoftim per shpalljen e fituesit per proceduren e konkurimit publik Restaurimi Kisha e Shen Merise, Barmash

Njoftim per shpalljen e fituesit per proceduren e konkurimit publik Restaurimi Kisha e Shen Merise, Barmash ...
Më Shumë

NJOFTIM PËR KONKURIM PUBLIK ME OBJEKT : “Restaurimi Kisha e Shën Kolli Shelcan- Elbasan Faza e Parë”

NJOFTIM PËR KONKURIM PUBLIK ME OBJEKT : "Restaurimi Kisha e Shën Kolli Shelcan- Elbasan Faza e Parë" 1.Projekt restaurimi Shelcan ...
Më Shumë

NJOFTIM PER KONKURIM PUBLIK ME OBJEKT: “Restaurim Kisha e Ungjillizimit’’, Kozare, Kucove, Berat

NJOFTIM PER KONKURIM PUBLIK ME OBJEKT: “Restaurim Kisha e Ungjillizimit’’, Kozare, Kucove, Berat : 1. Projekti 2.Grafik punimesh Kozare 3 ...
Më Shumë

NJOFTIM PER KONKURIM PUBLIK ME OBJEKT: “Restaurim Kisha e Shen Kollit” Krutje e Siperme, Lushnje

NJOFTIM PER KONKURIM PUBLIK ME OBJEKT: “Restaurim Kisha e Shen Kollit” Krutje e Siperme, Lushnje : 1.Projekti Kisha e Shen ...
Më Shumë

Njoftim Anullimi per proceduren e konkurimit publik me objekt Restaurimi “Ura e Niçes”, Ne Fshatin Niçe, Pogradec

Njoftim Anullimi per proceduren e konkurimit publik me objekt Restaurimi "Ura e Niçes", Ne Fshatin Niçe, Pogradec. Njoftimi i anullimit ...
Më Shumë

Njoftim Anullimi per proceduren e konkurimit publik me objekt Restaurimi “Kisha e Ungjillizimit” ne Kozare, Kozare-Berat.

Njoftim Anullimi per proceduren e konkurimit publik me objekt Restaurimi "Kisha e Ungjillizimit" ne Kozare, Kozare-Berat. Njoftimi i anullimit ...
Më Shumë

Njoftim per konkurim publik me objekt “Restaurimi Kisha Shen Kollit- Barmash, Erseke”

Njoftim per konkurim publik me objekt , Restaurimi Kisha Shen Kollit- Barmash Erseke. Bashkelidhur dokumentacioni si me poshte : 1.Njoftim ...
Më Shumë

Njoftim mbi kualifikimin ne Fazen e I-re te kandidateve per Specialist ne Sektorin e QHAP e IKTK

Njoftim mbi kualifikimin ne Fazen e I-re te kandidateve per Specialist ne Sektorin e QHAP e IKTK ...
Më Shumë

NJOFTIM ANULLIMI PER PROCEDUREN E KONKURIMIT PUBLIK ME OBJEKT: “Restaurim Kisha e Shen Kollit” Krutje e Siperme, Lushnje

NJOFTIM ANULLIMI PER PROCEDUREN E KONKURIMIT PUBLIK ME OBJEKT: “Restaurim Kisha e Shen Kollit” Krutje e Siperme, Lushnje Njoftim anullimi ...
Më Shumë

NJOFTIM ANULLIMI PER PROCEDUREN E PROKURIMIT ME OBJEKT: “Restaurimi, Ura ne Fshatin Postenan”, Leskovik, Kolonje

NJOFTIM ANULLIMI PER PROCEDUREN E PROKURIMIT ME OBJEKT: “Restaurimi, Ura ne Fshatin Postenan”, Leskovik, Kolonje ...
Më Shumë

NJOFTIM FITUESI PER OBJEKTIN “Projekt Konservimi dhe Restaurimi i Kullave 11-12, 12-13 dhe Kurtina midis Kalasë së Beratit”

NJOFTIM FITUESI PER OBJEKTIN “Projekt Konservimi dhe Restaurimi i Kullave 11-12, 12-13 dhe Kurtina midis Kalasë së Beratit” ...
Më Shumë

Njoftim per shpallje “Vend i lirë pune “SPECIALIST QENDRAVE HISTORIKE, ARKITEKTURA E TRADITËS DHE PEISAZHIT”

Njoftim per shpallje "Vend i lirë pune "SPECIALIST QENDRAVE HISTORIKE, ARKITEKTURA E TRADITËS DHE PEISAZHIT” ...
Më Shumë

NJOFTIM ANULLIMI PER PROCEDUREN E KONKURIMIT PUBLIK ME OBJEKT: “Restaurim Shen Kolli, Shelcan,faza e I-re”, Elbasan

NJOFTIM ANULLIMI PER PROCEDUREN E KONKURIMIT PUBLIK ME OBJEKT: “Restaurim  Shen Kolli, Shelcan,faza e I-re", Elbasan Dokumetacioni i plote bashkelidhur ...
Më Shumë

NJOFTIM PER KONKURIM PUBLIK ME OBJEKT: “Restaurim Kisha e Shen Kollit” Krutje e Siperme, Lushnje

NJOFTIM PER KONKURIM PUBLIK ME OBJEKT: “Restaurim Kisha e Shen Kollit” Krutje e Siperme, Lushnje Dokumetacioni i plote bashkelidhur thirrjes: ...
Më Shumë

NJOFTIM ANULLIMI PER PROCEDUREN E KONKURIMIT PUBLIK ME OBJEKT: “Restaurim Kisha e Shen Kollit” Krutje e Siperme, Lushnje

NJOFTIM ANULLIMI PER PROCEDUREN E KONKURIMIT PUBLIK ME OBJEKT: “Restaurim Kisha e Shen Kollit” Krutje e Siperme, Lushnje Dokumetacioni i ...
Më Shumë

NJOFTIM FITUESI PER PROCEDUREN E KONKURIMIT PUBLIK ME OBJEKT: “Restaurimi i Kishës së Shën Mëhillit”, Mingul-Gjirokastër

NJOFTIM FITUESI PER PROCEDUREN E KONKURIMIT PUBLIK ME OBJEKT: “Restaurimi i Kishës së Shën Mëhillit", Mingul-Gjirokastër Dokumetacioni i plote bashkelidhur: ...
Më Shumë