Vendime 2011

Vendime 2011

Vendimi Nr. 128, date 04.02.2011-HEC Bence dhe Tepelene

Vendimi Nr. 129, date 04.02.2011-Raporti i sondazheve LERENTI, DR

Vendimi Nr. 130, date 04.02.2011-Raporti i sondazheve DESI, DR

Vendimi Nr. 131, date 04.02.2011-Raporti i sondazheve ANAKONDA, Vl

Vendimi Nr. 132, date 04.02.2011-3A Group, Dr

Vendimi Nr. 133, date 04.02.2011-KARANXHA, Dr

Vendimi Nr. 134, date 04.02.2011-GOLEMI KONSTRUKSION, Vl

Vendimi Nr. 135, date 04.02.2011-Rikonstruksioni H.Angoni,EZZ Konstruksion DR

Vendimi Nr. 136, date 04.02.2011-Rkonstruksioni Bllaca, ANIL, Dr

Vendimi Nr. 137, date 04.02.2011-Licence per shoqeri arkeologjike AD-STAR

Vendimi Nr. 138, date 01.03.2011-Projektet ne vazhdim IA

Vendimi Nr. 138, date 01.03.2011-Projekti kerkimor shkencor Vashtemi, IA

Vendimi Nr. 139, date 01.03.2011-Projekti kerkimor shkencor SHKODRA, IA

Vendimi Nr. 140, date 01.03.2011-HEC Bence dhe Tepelene

Vendimi Nr. 141, date 01.03.2011-HEC Kalivac, Trebinje, Potgozhan, Zanore

Vendimi Nr. 142, date 01.03.2011-KARANXHA, Dr

Vendimi Nr. 143, date 01.03.2011-RAporti i sondazheve GOLEMI KONSTRUKSION, Vl

Vendimi Nr. 144, date 01.03.2011-NENSI Konstruksion, Dr

Vendimi Nr. 145, date 01.03.2011-LACKU, Dr

Vendimi Nr. 146, date 01.03.2011-CO-AL, Rruga e Epikadeve, Dr

Vendimi Nr. 147, date 01.03.2015-Propozimet per ruajtjen e strukturave lulishte 1 maji

Vendimi Nr. 148, date 24.03.2011-HEC Langarice-LAngarica Energy

Vendimi Nr. 149, date 24.03.2011-Raporti i sondazheve EKO A, Shkoder

Vendimi Nr. 150, date 24.03.2011-Raporti i mbikeqyrjes CO-AL, Rruga e Epikadeve, Dr

Vendimi Nr. 151, date 24.03.2011-Projekt ide Rr. Hamdi Troplini, FAKLE, Dr

Vendimi Nr. 152, date 24.03.2011-Projekt ide per ruajtjen e gjetjeve lulishte 1 maji, Dr

Vendimi Nr. 153, date 24.03.2011-Projketi kerkimor shkencor Amfiteatri i Durresit, IA

Vendimi Nr. 154, date 24.03.2011-Shkolla e trajnimit Vrine, IA-Fondacioni Butrinit

Vendimi Nr. 155, date 24.03.2011-Licence individuale L. Miraj

Vendimi Nr. 156, date 24.03.2011-LIcence individuale R. Gega

Vendimi Nr. 157, date 24.03.2011-Licence per shoqeri arkeologjike GEN RED

Vendimi qarkullues Nr. 158, date 04.05.2011-Raporti i vezhgimit arkeologjik per projektin Rikonstruksioni i rruges Lezhe-Kala

Vendimi qarkullues Nr. 159, date 25.05.2011-Raporti i sondazheve 3A Group,Dr

Vendimi qarkullues Nr. 160, date 25.05.2011-Raporti i sondazheve NENSI KONSTRUKSION, Dr

Vendimi qarkullues Nr. 161, date 25.05.2011-Raporti i sondazheve LACKU, Dr

Vendimi Nr. 162, date 05.07.2011-HEC Lenie, Shales, Strelce

Vendimi Nr. 163, date 05.07.2011-Projekti i Rikonstruksionit te rruges se Kalase, Shkoder

Vendimi Nr. 164, date 05.07.2011-Ndryshimet ne projektin e rruges Lezhe-Kala LAgjja Sheher

Vendimi Nr. 165, date 05.07.2011-XHAFA 2004, Dr

Vendimi Nr. 166, date 05.07.2011-TOSKA, Dr

Vendimi Nr. 167, date 05.07.2011-IKONA KO, Dr

Vendimi Nr. 168, date 29.08.2011-Projekti i Rikontruksionit te rruges se Kalase, Shkoder

Vendimi Nr. 169, date 29.08.2011-HEC ne Kaskaden e Devollit, DHP

Vendim Nr. 170, date 29.08.2011-Projekti Servej arkeologjik ne Luginen e siperme te Lumit Vjose (FTSH-ASHA)

Vendimi Nr. 171, date 29.08.2011-Raporti i sondazheve XHAFA 2004

Vendimi Nr. 172, date 29.08.2011-Raporti i sondazheve TOSKA, Dr

Vendimi Nr. 173, date 29.08.2011-Raporti i sondazheve IKONA KO, Dr

Vendim Nr. 174, date 29.08.2011-USHINA, Dr

Vendimi Nr. 175, date 18.10.2011-Permiresimi i infrastruktures Urbane ne Kalane e Elbasanit

Vendimi Nr. 176, date 18.10.2011-Permiresimi i infrastruktures urbane ne Kalane e Beratit

Vendimi Nr. 177, date 18.10.2011-HEC KOKA 1, Zall I Licones, Kraste

Vendimi Nr. 178, date 18.10.2011-Rikonstruksioni i rruges Pojan – Manastir

Vendimi Nr. 179, date 18.10.2011-Raporti i sondazheve USHINA, Dr

Vendim Nr. 180 date 12.12.2011 Projekti i ruajtjes se strukturave lulishte 1 maji

Vendimi Nr. 181, date 12.12.2011-HEC e Kaskades Devoll, DHP

Vendimi Nr. 182, date 12.12.2011-HEC Vertop