Kurse Aktuale

Aktualisht nuk ka thirrje të hapura.

Për informacion rreth aktivitetit dhe kurseve të ofruara nga QRKREJ, mund të kontaktoni në adresën :

iktk.training@iktk.gov.al