Njoftim mbi kandidatët fitues për  vendet e lira në pozicionin:”Specialist në Sektorin e Platformes digjitale Për Trashëgimin Kulturore” në IKTK

Njoftim mbi kandidatët fitues për  vendet e lira në pozicionin:”Specialist në Sektorin e Platformes digjitale Për Trashëgimin Kulturore” në IKTK

Njoftim mbi kandidatët fitues për  vendet e lira në pozicionin:”Specialist në Sektorin e Platformes digjitale Për Trashëgimin Kulturore” në IKTK

Njoftim fituesi-Sektori i Platformes Digjitale