Njoftim mbi kandidatët fitues për vendet e lira

Njoftim mbi kandidatët fitues për vendet e lira

Njoftim mbi kandidatët fitues për vendet e lira në pozicionin: “Specialist në Sektorin e Qendrave Historike, Arkitektura e Traditës dhe Peisazhit ” në IKTK

Njoftim mbi kandidatet fitues