Njoftim anullimi të procedures së konkurimit publik me objekt Restaurimi  “Ura e Nicës”, në fshatin Nicë-Pogradec.

Njoftim anullimi të procedures së konkurimit publik me objekt Restaurimi  “Ura e Nicës”, në fshatin Nicë-Pogradec.

Njoftim anullimi të procedurës së konkurimit publik me objekt Restaurimi  “Ura e Nicës”, në fshatin Nicë-Pogradec.

Nj. Anullimi, Ura e Nices