Njoftimin mbi kandidatin fitues per pozicion te lire pune ‘’ SPECIALIST NË SEKTORIN E MONITORIMIT TË VEPRIMTARISË ARKEOLOGJIKE NËNTOKSORE DHE NËNUJORE’’,

Njoftimin mbi kandidatin fitues per pozicion te lire pune ‘’ SPECIALIST NË SEKTORIN E MONITORIMIT TË VEPRIMTARISË ARKEOLOGJIKE NËNTOKSORE DHE NËNUJORE’’,

Njoftimin mbi kandidatin fitues per pozicion te lire pune ‘’ SPECIALIST NË SEKTORIN E MONITORIMIT TË VEPRIMTARISË ARKEOLOGJIKE NËNTOKSORE DHE NËNUJORE’’

Njoftim mbi kandidatin fitues