NJOFTIM FITUESI PËR KONKURIMIN PUBLIK ME OBJEKT: “Restaurim Kisha e Ungjillizimit’’, Kozare, Kucove, Berat

NJOFTIM FITUESI PËR KONKURIMIN PUBLIK ME OBJEKT: “Restaurim Kisha e Ungjillizimit’’, Kozare, Kucove, Berat

Njoftim fituesi për konkurimin publik me objekt: “Restaurim Kisha e Ungjillizimit’’, Kozare, Kucove, Berat

Njoftim Fituesi