NJOFTIM PËR KONKURIM PUBLIK ME OBJEKT : “Restaurimi Kisha e Shën Kolli Shelcan- Elbasan Faza e Parë”