NJOFTIM PER KONKURIM PUBLIK ME OBJEKT: “Restaurim Kisha e Shen Kollit” Krutje e Siperme, Lushnje