Njoftim Anullimi per proceduren e konkurimit publik me objekt Restaurimi “Kisha e Ungjillizimit” ne Kozare, Kozare-Berat.

Njoftim Anullimi per proceduren e konkurimit publik me objekt Restaurimi “Kisha e Ungjillizimit” ne Kozare, Kozare-Berat.

Njoftim Anullimi per proceduren e konkurimit publik me objekt Restaurimi “Kisha e Ungjillizimit” ne Kozare, Kozare-Berat.

Njoftimi i anullimit