NJOFTIM FITUESI PER OBJEKTIN “Projekt Konservimi dhe Restaurimi i Kullave 11-12, 12-13 dhe Kurtina midis Kalasë së Beratit”