NJOFTIM FITUESI PER PROCEDUREN E KONKURIMIT PUBLIK ME OBJEKT: “Restaurimi i Kishës së Shën Mëhillit”, Mingul-Gjirokastër

NJOFTIM FITUESI PER PROCEDUREN E KONKURIMIT PUBLIK ME OBJEKT: “Restaurimi i Kishës së Shën Mëhillit”, Mingul-Gjirokastër

NJOFTIM FITUESI PER PROCEDUREN E KONKURIMIT PUBLIK ME OBJEKT:

Restaurimi i Kishës së Shën Mëhillit”, Mingul-Gjirokastër

Dokumetacioni i plote bashkelidhur:

  1. Njoftim per publikim
  2. Njoftim fituesi