NJOFTIM ANULLIMI PER PROCEDUREN E KONKURIMIT PUBLIK ME OBJEKT: “Restaurim Kisha e Shen Kollit” Krutje e Siperme, Lushnje

NJOFTIM ANULLIMI PER PROCEDUREN E KONKURIMIT PUBLIK ME OBJEKT: “Restaurim Kisha e Shen Kollit” Krutje e Siperme, Lushnje

NJOFTIM ANULLIMI PER PROCEDUREN E KONKURIMIT PUBLIK ME OBJEKT:

“Restaurim Kisha e Shen Kollit” Krutje e Siperme, Lushnje

Dokumetacioni i plote bashkelidhur:

  1. Njoftim Anullimi