NJOFTIM PER KONKURIM PUBLIK ME OBJEKT: “Restaurimi Ura e Niçës”, në fshatin Niçë, Pogradec