Vendime 2022 KKTKM

Vendime 2022

Vendim Nr. 1 date 11.01.2022 Miratim ne parim Projekt restaurimi Xhamia e Plumbit, Shkoder.pdf
Vendim Nr. 2 date 20.01.2022 Shtyrje afati i punimeve ne Kishen e Shen Ndojit, Rodon.pdf
Vendim Nr. 3 date 20.01.2022 Shtyrje afati i punimeve ne Mozaikun e fasades se Muzeut Historik.pdf
Vendim Nr. 4 date 20.01.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Nova Construction 2012 sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 5 date 20.01.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Hekla sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 6 date 20.01.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Z. Bledar Jubani.pdf
Vendim Nr. 7 date 20.01.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Bolv Oil sh.a.pdf
Vendim Nr. 8 date 20.01.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Bolv Oil sh.a.pdf
Vendim Nr. 9 date 20.01.2022 Shtyrje e vendimmarrjes per Projekt restaurimin e Baneses se Alush Takes, Konispol.pdf
Vendim Nr. 10 date 20.01.2022 Licence ne projektim Z.Cesk Gjuraj.pdf
Vendim Nr. 11 date 20.01.2022 Licence ne zbatim Z.Cesk Gjuraj.pdf
Vendim Nr. 12 date 20.01.2022 Licence ne projektim Z.Lorin Dvorani.pdf
Vendim Nr. 13 date 20.01.2022 Licence ne zbatim Z.Lorin Dvorani.pdf
Vendim Nr. 14 date 20.01.2022 Licence ne projektim Znj.Isida Celiku.pdf
Vendim Nr. 15 date 20.01.2022 Licenca ne mbikeqyrje kolaudim Znj.Isida Celiku.pdf
Vendim Nr. 16 date 21.01.2022 Rishikim i projektit arkitektonik te Mozaikut te Tiranes.pdf
Vendim Nr. 17 date 02.02.2022 Miratim ne parim i Termave te References rreth Planit te Menaxhimit te ish Burgut te Spacit.pdf
Vendim Nr. 18 date 02.02.2022 Miratim ne parim i Planit te Menaxhimit te Ansamblit Historik te Pallatit te Brigadave.pdf
Vendim Nr. 19 date 02.02.2022 Zhvendosje e skulpturave mbi murin rrethues te Ish Kinostudios.pdf
Vendim Nr. 20 date 02.02.2022 Projekt kerkimor shkencor rreth Teatrit Migjeni, Shkoder.pdf
Vendim Nr. 21 date 02.02.2022 Teknika analitike Ikona te Muzeut te Artit Mesjetar, Korce.pdf
Vendim Nr. 22 date 02.02.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Mateo Konstruksion sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 23 date 02.02.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Z.Luan Leka.pdf
Vendim Nr. 24 date 02.02.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Albastar sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 25 date 02.02.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Delta Cooperation and Investment sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 26 date 02.02.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Operatorin e Sistemit te Transmetimit.pdf
Vendim Nr. 27 date 02.02.2022 Shtyrje vendimmarrje Hec Tamara.pdf
Vendim Nr. 28 date 02.02.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Qazim Braho.pdf
Vendim Nr. 29 date 02.02.2022 Shtyrje vendimmarrje per Projektin rindertim objekti ekzistues te Z.Endi Rexha, ne Durres.pdf
Vendim Nr. 30 date 02.02.2022 Rikonstruksion banese te Znj. Luiza Albahimi ne lagjen Kala, Elbasan.pdf
Vendim Nr. 31 date 02.02.2022 Vendosje Skelerie me baner ne Kullen Veneciane, Durres.pdf
Vendim Nr. 32 date 02.02.2022 Vendosje Skelerie me baner ne Hamamin e Durresit.pdf
Vendim Nr. 33 date 02.02.2022 Projekti rreth Godines se Ish te Perndjekurve Politike, Atelier 4 dhe Unops.pdf
Vendim Nr. 34 date 02.02.2022 Rikonstruksion objekti ekzistues i Z.Fatbardh Shtiza, ne Shkoder.pdf
Vendim Nr. 35 date 02.02.2022 Nderhyrje restauruese ne Fragmentin e murit prane Forumit Romak, Butrint.pdf
Vendim Nr. 36 date 02.02.2022 Projekt restaurimi Muri ne P.A Butrint prane pusit te Junia Rufines.pdf
Vendim Nr. 37 date 25.02.2022 Shtyrje vendimarrje per projektin kerkimor shkencor te Amfiteatri i Durresit, me drejtues Eduart Shehi dhe Stephan Schmid.pdf
Vendim Nr. 38 date 25.02.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Julian Gripshi.pdf
Vendim Nr. 39 date 25.02.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Gentian Aga.pdf
Vendim Nr. 40 date 25.02.2022 Koncept Sondazhi Arkeologjik me zhvillues UNDP.pdf
Vendim Nr. 41 date 25.02.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues 1 Click.al sh.p.k.pdf
Vendim Nr. 42 date 25.02.2022 Restaurim catie ne Banesen e Z.Ahmet Kikino, lagja Manalat, Gjirokaster.pdf
Vendim Nr. 43 date 25.02.2022 Restaurim catie ne Banesen e Z.Myzafer Karagjozi, lagja Dunavat, Gjirokaster.pdf
Vendim Nr. 44 date 25.02.2022 Restaurim banesa e Z.Alush Taka, Konispol.pdf
Vendim Nr. 45 date 25.02.2022 Projekt objekt me funksion Hotelerie La Belle Epoque Family, Pogradec.pdf
Vendim Nr. 46 date 25.02.2022 Projekt rikonstruksioni me ndryshim funksioni me zhvillues Pranvera Zilfe, Gjirokaster.pdf
Vendim Nr. 47 date 25.02.2022 Shtyrje Vendimarrje per Projektin e Ish Arqipeshkvia e Durresit, Delbnisht.pdf
Vendim Nr. 48 date 25.02.2022 Aplikim i licences person juridik K.A.E.XH sh.p.k ne projektim.pdf
Vendim Nr. 49 date 25.02.2022 Aplikim i licences person juridik K.A.E.XH sh.p.k ne zbatim.pdf
Vendim Nr. 50 date 25.02.2022 Aplikim per Licence Individuale Znj.Sabina Veseli.pdf
Vendim Nr. 51 date 25.02.2022 Aplikim per Licence Individuale Z.Klodian Lilo.pdf
Vendim Nr. 52 date 01.03.2022 Projekt restaurimi Banesa e Toptanasve, Tirane.pdf
Vendim Nr. 53 date 18.03.2022 Raport Arkeologjik ne kuader te projektit me zhvillues Shpetim Cani.pdf
Vendim Nr. 54 date 18.03.2022 Koncept Sondazhi Arkeologjike me zhvillues Mark Shtjefni.pdf
Vendim Nr. 55 date 18.03.2022 Projekti Rehabilitim i Qendres Kinostudio.pdf
Vendim Nr. 56 date 18.03.2022 Projekti Rikonstruksion dhe pershtatje ne bujtine e baneses K079, ne Kala, Berat.pdf
Vendim Nr. 57 date 18.03.2022 Mosmiratim projekti Pergolate tek Akademia e Shkencave te Shqiperise.pdf
Vendim Nr. 58 date 18.03.2022 Proces legalizimi i objektit te Z.Erjon Kanto Gjoni.pdf
Vendim Nr. 59 date 18.03.2022 Proces legalizimi i objektit te Z.Fran Ded Pergjini.pdf
Vendim Nr. 60 date 18.03.2022 Proces legalizimi i objektit te Z.Fran Gjon Gjini.pdf
Vendim Nr. 61 date 18.03.2022 Proces legalizimi i objektit te Znj.Lirie Pllumbi.pdf
Vendim Nr. 62 date 30.03.2022 Miratim projekti Kalaja e Bashtoves, Atelier 4
Vendim Nr. 63 date 30.03.2022 Rrenojat e Kishes se Shen Merise, Mamurras, Kurbin
Vendim Nr. 64 date 30.03.2022 Isha Arqipeshkvia e Durresit, Delbnisht
Vendim Nr. 65 date 30.03.2022 Kalaja e Ishmit dhe ndertesa prane mureve
Vendim Nr. 66 date 30.03.2022 Ndertimi i Godines Nr. 22, Blv. Zogu I (7 kateshi), Tirane
Vendim Nr. 67 date 30.03.2022 Rikonstruksion i Qendres Kulturore Fato Berberi, Gjirokaster
Vendim Nr. 68 date 08.04.2022 Muzealizimi i Ish Baneses se Toptanasve, Tirane
Vendim Nr. 69 date 08.04.2022 Restaurim i catise se baneses se Qibrie Ciu, lagjja Dunavat, Gjirokaster
Vendim Nr. 70 date 08.04.2022 Banesa Vellezerit Lolamani, lagjja Pazari i Vjeter, Gjirokaster
Vendim Nr. 71 date 08.04.2022 Restaurim Catie banesa Vaso Bakuli, Gjirokaster
Vendim Nr. 72 date 08.04.2022 Banesa Vaso Bakul, Gjirokaster
Vendim Nr. 73 date 08.04.2022 Reastaurim banesa e Maro Mokres, fshati Potgozhan, Pogradec
Vendim Nr. 74 date 08.04.2022 Nderhyrje ne Teqene e Dollmes
Vendim Nr. 75 date 08.04.2022 Nderhyrje restauruese ne banesen Jaho, aplikues dhe zhvillues CHwB Albania
Vendim Nr. 76 date 08.04.2022 Shtyerje vendimarrje per shtese ambient Sherbimi, aplikues Aleko Papakozma
Vendim Nr. 77 date 08.04.2022 Rindertimi i banese 2 dhe 3 kate ne Korce, aplikues Aleko Papakozma
Vendim Nr. 78 date 08.04.2022 Nderhyrje per hapje porte, aplikues Aleko Papakozma
Vendim Nr. 79 date 08.04.2022 Strukture e perkohshme ne materiale te cmontueshme ne Voskopoje, aplikues Aleko Papakozma
Vendim Nr. 80 date 08.04.2022 Rikonstruksion dhe shtese kati, banese ne Permet, aplikues AD Star
Vendim Nr. 81 date 08.04.2022 2 Komplekse Turistike, Focus Architecture
Vendim Nr. 82 date 08.04.2022 Banese ne Shkoder, aplikues Ndoc Drangu
Vendim Nr. 83 date 08.04.2022 Raport Vezhgimi Arkeologjik Siperfaqesor, aplikues Hellas Servis
Vendim Nr. 84 date 08.04.2022 Raport Vezhgimi Arkeologjik Siperfaqesor , aplikues Manetci
Vendim Nr. 85 date 08.04.2022 Vazhgim Arkeologjik Siperfaqesor, aplikues Vlora International Airport
Vendim Nr. 86 date 08.04.2022 Miratim koncept sondazhe arkeologjike, aplikues Almir Mane
Vendim Nr. 87 date 08.04.2022 Terma Reference mbi miratimin e planit te menaxhimit Berat dhe Gjirokaster
Vendim Nr. 88 date 08.04.2022 Legalizim objekti Z.Sabri Mustafa, Shkoder
Vendim Nr. 89 date 08.04.2022 Legalizim objekti Znj.Marina Zguri, Korce
Vendim Nr. 90 date 08.04.2022 Legalizim objekti Z.Vasil Zguri, Korce
Vendim Nr. 91 date 08.04.2022 Legalizim objekti Z.Emiljan Prenda, Korce
Vendim Nr. 92 date 08.04.2022 Legalizim objekti Z.Anteu Mark Pepaj, Lezhe
Vendim Nr. 93 date 08.04.2022 Legalizim objekti Z.Ramadan Abaz Zhejani, Lezhe
Vendim Nr. 94 date 08.04.2022 Legalizim objekti, Z.Ndue Mark Bajraktari, Lezhe
Vendim Nr. 95 date 19.04.2022 Shtyrje vendimmarrje Kisha e shen Kollit, SHelcan
Vendim Nr. 96 date 19.04.2022 Nderhyrje restauruese ne Uren e Kamares, Mirake
Vendim Nr. 97 date 19.04.2022 Restaurimi i Ures Jesir, ne fshatin Kala, Delvine
Vendim Nr. 98 date 19.04.2022 Restaurimi i objektit ekzistues dhe shtese anesore ne banese ne Korce, aplikues Loran Bellani
Vendim Nr. 99 date 19.04.2022 Shtese kati ne banese individuale 1 kat, ne Dhermi, aplikues Enida Dashaj
Vendim Nr. 100 date 19.04.2022 Shtyrje vendimmarrje Hotel Voskopoje, aplikues Project and People
Vendim Nr. 101 date 19.04.2022 Rikonstruksion banese Gjirokaster, aplikues Jorgo Xuhano
Vendim Nr. 102 date 19.04.2022 Shtyrje vendimmarrje rikonstruksion objekti me ndryshim funksioni ne Gjirokaster, aplikues Jorgo Xuhano
Vendim Nr. 103 date 19.04.2022 Relacioni mbi verifikimin ne terren ne kuader te gjetjeve rastesore ne zonen e Spitalles, Durres
Vendim Nr. 104 date 19.04.2022 Projekt i ri kerkimor shkencor ne Varret shkembore te Matit
Vendim Nr. 105 date 19.04.2022 Projekt i ri kerkimor shkencor te shkolles doktorale, Projekt arkeologjik Gjyrashe
Vendim Nr. 106 date 19.04.2022 Vleresim i potencialit arkeologjik per projektin me aplikues Devis Boshnjaku
Vendim Nr. 107 date 19.04.2022 Vezhgim arkeologjik per projektin me aplikues Nikolin Braho
Vendim Nr. 108 date 29.04.2022 Raport i vezhgimit arkeologjik per projektin me aplikues Gjergj Vinjahu
Vendim Nr. 109 date 29.04.2022 Raport i vezhgimit arkeologjik per projektin me aplikues Gjergj Vinjahu
Vendim Nr. 110 date 29.04.2022 Raport i vezhgimit arkeologjik per projektin me aplikues Shoqerine UDV Architects
Vendim Nr. 111 date 29.04.2022 Raport i vezhgimit arkeologjik per projektin me aplikues Urim Hoxha
Vendim Nr. 112 date 29.04.2022 Raport i vezhgimit arkeologjik per projektin me aplikues Shoqeria Compass Studio
Vendim Nr. 113 date 29.04.2022 Raport i vezhgimit arkeologjik per projektin me aplikues Ilirjan Reci
Vendim Nr. 114 date 29.04.2022 Vleresim i potencialit arkeologjik per projektin me aplikues Gridi Gorenca
Vendim Nr. 115 date 29.04.2022 Vleresim i potencialit arkeologjik per projektin me aplikues Endi Rexha
Vendim Nr. 116 date 29.04.2022 Vleresim i potencialit arkeologjik per projektin me aplikues Indrit Hamiti
Vendim Nr. 117 date 29.04.2022 Projekti i ri kerkimor shkencor, rreth projektit shqiptaro francez te pellgut te Korces
Vendim Nr. 118 date 29.04.2022 Hidroizolimi i Muzeut te Kastrioteve ne Sine, Diber
Vendim Nr. 119 date 29.04.2022 Nderhyrje mirembajtjeje ne catine e baneses Reso, Gjirokaster
Vendim Nr. 120 date 29.04.2022 Restaurim i Ures ne lagjen Emiraj, Kruje
Vendim Nr. 121 date 29.04.2022 Restaurim dhe rindertim i baneses se demtuar nga zjarri te Z.Neki Nova, Berat
Vendim Nr. 122 date 29.04.2022 Shtyrje vendimmarrje per Projektin nderhyrje restauruse ne banesen me dy Peristil ne Parku Arkeologjik Finq
Vendim Nr. 123 date 29.04.2022 Restaurim dhe konservim i Ures se Mesit, Shkoder
Vendim Nr. 124 date 29.04.2022 Ndertim i ri Godine Banimi 2 kate, me aplikues Edmir Abdija, Shkoder
Vendim Nr. 125 date 29.04.2022 Projekt Banese 2 kate dhe bodrum ne Voskopoje, aplikues Aleko Papakozma
Vendim Nr. 126 date 29.04.2022 Projekt Banese 2 kate ne Voskopoje, aplikues Aleko Papakozma
Vendim Nr. 127 date 29.04.2022 Legalizim objekti te Z.Ded Marashi
Vendim Nr. 128 date 29.04.2022 Legalizim objekti te Z.Maliq Hasmuca
Vendim Nr. 129 date 29.04.2022 Legalizim objekti te Znj.Mirela Mentor Furxhi
Vendim Nr. 130 date 29.04.2022 Legalizim objekti Z.Bashkim Allajbeu
Vendim Nr. 131 date 29.04.2022 Rinovim Licence e Z. Zamir Marika, ne Projektim
Vendim Nr. 132 date 29.04.2022 Rinovim Licence e Z. Zamir Marika, ne Zbatim
Vendim Nr. 133 date 29.04.2022 Rinovim Licence e Z.Florian Denek, ne Projektim
Vendim Nr. 134 date 29.04.2022 Rinovim Licence e Z.Florian Denek, ne Zbatim
Vendim Nr. 135 date 29.04.2022 Rinovim Licence e Z.Adrian Kalamishi, ne Zbatim
Vendim Nr. 136 date 29.04.2022 Licence e Znj.Eda Gjeka, ne Zbatim
Vendim Nr. 137 date 29.04.2022 Rinovim Licenca per B M Konstruksion, ne Zbatim
Vendim Nr. 138 date 29.04.2022 Kerkese e subjektit AbKons per ndryshim Drejtuesi Ligjor
Vendim Nr. 139 date 29.04.2022 Kerkese e subjektit DionAl per licence ne Zbatim
Vendim Nr. 140 date 29.04.2022 Kerkese e subjektit R.T sh.p.k per shtese kategorishe ne licence
Vendim Nr. 141 date 29.04.2022 Rinovim Licence e Znj.Silvana Mema ne Arkeologji
Vendim Nr. 142 date 29.04.2022 Licence e Z.Jugert Culani ne Arkeologji