Njoftime

Njoftim per 1 (një) vend te lirë pune ne pozicionin Specialist, Sektori i Arkitektures Antiko-Mesjetare  Njoftim per 1 (një) vend te lirë pune ne pozicionin Specialist, Sektori i Qendrave Historike, Arkitektura e Tradites dhe Peizazhit...

MBI VLERËSIMIN PARAPRAK TË DOKUMENTACIONIT TË KËRKUAR DHE KUALIFIKIMIN E KANDIDATËVE NË FAZËN E PARË, PËR VEND TË LIRË PUNE NË POZICIONI PËR "SPECIALIST FINANCE NË SEKTORIN E FINANCËS DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE" NË IKTK...

Specialistë nga Sektori i Veprave të Artit pranë IKTK-së, kryen një inspektim në kantierin e restaurimit të Muzeut Etnografik, në Krujë. Ata inspektuan nga afër punimet e kryera në pikturën murale në “Odën e Nuses”, ku po vijohet me ndërhyrjet konsoliduese si edhe me pastrimin e...

Redaksia e “Revistës Arkeologjike”, pjesë e Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore fton të gjithë specialistët e fushës të kontribuojnë me artikujt e tyre, në numrin e parë të revistës që do të botohet në vitin 2022. Tematikat që do të trajtohen në “Revistën Arkeologjike” janë: Raporte dhe studime...