Author: admin-iktk

Njoftim per 1 (një) vend te lirë pune ne pozicionin Specialist, Sektori i Arkitektures Antiko-Mesjetare  Njoftim per 1 (një) vend te lirë pune ne pozicionin Specialist, Sektori i Qendrave Historike, Arkitektura e Tradites dhe Peizazhit...

[supsystic-tables id=23] Produktet e realizuara në kuadër të projektit: 1.Takim orientues me studentët e UT-së http://iktk.gov.al/site/2022/05/20/studentet-behen-pjese-e-pmi-berat-gjirokaster/ 2.Procesi i konsultimit me Komunitetin në Berat dhe Gjirokastër http://iktk.gov.al/site/2022/06/08/procesi-i-konsultimit-me-komunitetin-ne-berat-gjirokaster/ 3.Procesi i konsultimit me Komunitetin në Berat dhe Gjirokastër http://iktk.gov.al/site/2022/06/01/konsultim-me-komunitetin-ne-kuader-te-pmi-berat-dhe-gjirokaster/ 4.Takimi i 1-rë koordinues me ekspertët rreth Planit të Menaxhimit për Berat dhe Gjirokastër http://iktk.gov.al/site/2022/07/07/takimi-i-1-re-koordinues-me-ekspertet-mbi-pmi-berat-dhe-gjirokaster/ 5.Udhëzues mbi konsultimin me...

MBI VLERËSIMIN PARAPRAK TË DOKUMENTACIONIT TË KËRKUAR DHE KUALIFIKIMIN E KANDIDATËVE NË FAZËN E PARË, PËR VEND TË LIRË PUNE NË POZICIONI PËR "SPECIALIST FINANCE NË SEKTORIN E FINANCËS DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE" NË IKTK...

Specialistë nga Sektori i Veprave të Artit pranë IKTK-së, kryen një inspektim në kantierin e restaurimit të Muzeut Etnografik, në Krujë. Ata inspektuan nga afër punimet e kryera në pikturën murale në “Odën e Nuses”, ku po vijohet me ndërhyrjet konsoliduese si edhe me pastrimin e...