Njoftim i vleresimit paraprak te fazes se I-re per pozicionin e punes, Specialist ne Sektorin e Qendrave Historike Arkitektura e Tradites dhe Peisazhit