Ditët Evropiane të Arkeologjisë

Ditët Evropiane të Arkeologjisë

Në datat 17, 18, 19 qershor 2022, INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) në Francë, organizon një nga aktivitetet më të rëndësishme: “Ditët Evropiane të Arkeologjisë”. Ky aktivitet ka si qëllim promovimin e trashëgimisë kulturore e kryesisht asaj arkeologjike, ku shtetet pjesëmarrëse angazhohen dhe zhvillojnë aktivitetet e tyre, sipas një programi të caktuar.

Ditët Evropiane të Arkeologjisë inkurajojnë autoritetet publike dhe palët e interesuara të arkeologjisë që të promovojnë trashëgiminë arkeologjike. Ky aktivitet synon gjithashtu të sjellë në vëmendjen e publikut shumëllojshmërinë dhe diversitetin e trashëgimisë si edhe të shtyjë përpara iniciativat në lidhje me arkeologjinë në Evropë.

Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore, në bashkërendim me Ministrinë e Kulturës, do të ndërmarrë një sërë aktivitetesh, në disa prej siteve tona më të njohura arkeologjike.

DURRËS – 17-06-2022

Ora 10:00-11:00 – Vizitë me udhërrëfyes në Amfiteatrin e Durrësit.

Ora 11:00-13:00 – Improvizimi dhe demonstrimi i një gërmimi arkeologjik në Amfiteatrin e Durrësit.

Ora 14:00-16:00 – Vizitë me udhërrëfyes në Muzeun Arkeologjik të Durrësit.

PARKU ARKEOLOGJIK BUTRINT – 18-06-2022

Ora 10:00-12:00 – Vizitë me varkë me udhërrëfyes në kanalin e Vivarit.

Ora 12:30-13:30 – Disktutim i hapur mbi vlerat e Parkut Kombëtar të Butrintit.

Ora 15:00-17:00 – Vizitë me udhërrëfyes në Parkun Arkeologjik të Butrintit dhe në Muzeun Arkeologjik.

PARKU ARKEOLOGJIK APOLONI – 19-06-2022

Ora 09:30-11:30 – Demostrimi i hapjes së një mozaiku pranë Parkut Arkeologjik të Apolonisë.

Ora 12:00-14:00 – Vizitë me udhërrëfyes në Muzeun Arkeologjik, PAA.

Ora 14:30-16:00 – Vizitë me udhërrëfyes në Parkun Arkeologjik të Apolonisë dhe në Muzeun Arkeologjik.

Ju ftojmë të merrni informacione rreth aktiviteteve si edhe të njiheni më nga afër me këtë iniciativë.

https://journees-archeologie.fr/c-2022/lg-en/Albania/Home