NJOFTIM

NJOFTIM

MBI VLERËSIMIN PARAPRAK TË DOKUMENTACIONIT TË KËRKUAR DHE KUALIFIKIMIN E KANDIDATEVE NE FAZËN E PARË, PËR VEND TË LIRË PUNE NË POZICIONIN PËR “SPECIALIST NË SEKTORIN E MONITORIMIT TË VEPRIMTARISË ARKEOLOGJIKE NENTOKËSORE DHE NËNUJORE, DREJTORIA E SHËRBIMIT ARKEOLOGJIK” NË IKTK

Njoftim 26.05.2022. Faza e I