Inspektim në fshatin Lekël, në Tepelenë

Inspektim në fshatin Lekël, në Tepelenë

Inspektimi i radhës i specialistëve të Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore dhe Drejtorisë së Shërbimit Arkeologjik u realizua në fshatin Lekël, në Tepelenë. Qëllimi i inspektimit ishte dokumentimi dhe verifikimi në terren i objekteve, që përbëjnë interes kulturor për zonën, të tilla si:

-Shkolla e Leklit;

-Kisha e Shën Ilias;

-Stera e Ujit;

-Rrënojat e banesës së Thanas Vajës.

Lekli është një fshat i pasur me histori dhe specialistët po punojnë për përgatitjen e dosjeve përkatëse dhe vlerësimin e potencialeve që këto objekte mbartin.