Njoftim – “Per Hartim: “Plani i Konservimit, Ndërhyrje përfocuese dhe restauruese në objektin: Muri i Kalasë Durrës (Pa Kullën C por me Kullën Veneciane Durrës)”

Njoftim – “Per Hartim: “Plani i Konservimit, Ndërhyrje përfocuese dhe restauruese në objektin: Muri i Kalasë Durrës (Pa Kullën C por me Kullën Veneciane Durrës)”

1. DSKP